Mersin Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna Yapılacak Başvurular ile İlgili Bilgi ve Belgeler Güncellenerek Sisteme Yüklenmiştir.


Mersin Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kuruluna yapılacak başvurular ile ilgili bilgi ve belgelere http://mersin.edu.tr/idari/klinik-arastirmalar-etik-kurulu/pano adresinden ulaşabilirsiniz.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Klinik Araştırmalar Daire Başkanlığına yapılacak başvurular ile ilgili bilgi ve belgelere http://www.titck.gov.tr/Ilac/KlinikArastirmalar adresinden ulaşabilirsiniz.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Tıbbi Cihaz Etüt Proje Yetkilendirme ve Koordinasyon Daire Başkanlığına yapılacak başvurular ile ilgili bilgi ve belgelere http://www.titck.gov.tr/TibbiCihaz/TibbiCihazdaKlinikArastirmalar adresinden ulaşabilirsiniz.


  • 2017-07-04 10:52:55
  • 235