Türkiye'nin İlk ve En İddialı Turizm Mba Yüksek Lisans Programı

slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

Meü


Türkiye'nin ilk ve en iddialı Turizm MBA yüksek lisans programı olan "Turizm İşletmelerinde Yönetim ve Liderlik Tezsiz Yüksek Lisans" Programına 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır.

Türkiye'nin 'Turizm Eğitimi' alanında en köklü ve en kaliteli eğitim kurumlarından birisi olan Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi çatısı altında ve Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ABD bünyesinde "Turizm İşletmelerinde Yönetim ve Liderlik Tezsiz Yüksek Lisans" programı 2017-2018 eğitim öğretim yılında eğitime başlayacaktır. Programın türü “tezsiz yüksek lisans programı” ve öğretim sistemi “ikinci öğretim”dir.

Programın temel amacı; turizm ve ağırlama sektöründe çalışanların; çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda ve hizmet sundukları kesimlerdeki temel sorunları ve çözüm önerilerini belirleme yetkinliklerini geliştirerek, yönetici ve liderlik vasıflarını desteklemektir. Bu temel amaca ulaşmak için program katılımcılarına; turizmin özgün sektörel yapısı, turizmde insan kaynakları yönetimi ve motivasyonu, kriz yönetimi ve verimlilik gibi alanların yanı sıra, yatırım kararları ve finansal süreçlerin koordinasyonu, maliyet kontrolleri ve pazarlama gibi çeşitli alanlarda dersler sunulacaktır.Programdaki tüm dersler, katılımcıların yönetsel ve liderlik becerilerini desteklemek ve geliştirmek amacı taşımaktadır.

Önerilen “Turizm İşletmelerinde Yönetim ve Liderlik Tezsiz Yüksek Lisans Programı”nın hedef kitlesi: Turizm endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerde çalışanlar, yönetici adayları ve alt, orta ve üst kademedeki yöneticiler, turizm endüstrisinde kariyer yapmak isteyenler, kamu kurumlarında (Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Eğitim Bakanlığı vb) turizm ve ağırlama ile ilgili alanlarda çalışanlar ve lisans mezunlarıdır.

Turizm İşletmelerinde Yönetim ve Liderlik Tezsiz Yüksek Lisans Programının faaliyete başlamasıyla, turizm endüstrisinde çalışan profesyonellere, kamu kurumlarında turizmle ilgili kamu yönetimi bağlamında çalışanlara ve lisans sonrası eğitime devam etmek isteyen bireylere turizm endüstrisinde yöneticilik ve liderlikle ile ilgili, belirlenen alanlarda uzmanlaşma imkânı yaratılacaktır. Programa kayıtlı olan öğrenciler üç dönemi kapsayan eğitim süreci sonrasında meslek alanında istihdam ve terfi olanağı sağlayabilecek olan bir Turizm İşletmelerinde Yönetim ve Liderlik alanında Bilim Uzmanı diplomasına sahip olacaklardır.

Açılması önerilen yüksek lisans programına kayıt yaptıracak öğrenciler toplam 30 kredilik ders almak ve “Dönem Projesi” hazırlamak zorundadır. Program 3 dönem olarak hazırlanmıştır. Öğrenciler birinci dönemde seçmeli ders havuzundan en az 4 ders; ikinci dönemde seçmeli ders havuzundan 4 ders ve üçüncü dönemde ise seçmeli ders havuzundan en az 2 seçmeli ders ve “Dönem Projesi” alacaklardır.

Yüksek lisans programı kapsamında öğrencilerin toplamda en az 10 adet seçmeli ders karşılığında 30 kredilik ders ve 3. Yarıyılda zorunlu olarak Dönem Projesini alması gerekmektedir. Seçmeli dersler, programa giren öğrencilerin farklı konular üzerinde çalışmasını teşvik edecek şekilde hazırlanmıştır. Bunun için farklı araştırma alanlarına yönelik olarak seçmeli dersler açılması öngörülmüştür. Yüksek lisans programı kapsamında tanımlanan dersler aşağıda sunulmuştur:

1. Yarıyıldaki Dersler (Derslerden en az (4) adet seçilecektir)
Turizm Sektöründe Pazarlama
Turizmin Sektörel Analizi
Örgütsel Davranış ve Liderlik 
Turizmde Memnuniyet Yaratma
Turizm Sektöründe Fizibilite Çalışmaları
Stratejik Yönetim Muhasebesi
Turizmde Örneklerle Kriz Yönetimi

2. Yarıyıldaki Dersler (Derslerden en az (4) adet seçilecektir)
Araştırma Teknikleri
Turizm İşletmelerinde Karar Alma ve Liderlik 
Turizm Sektöründe Yeni Trendler
Değer Temelli Pazarlama 
Yöneticiler İçin Entelektüel Finansal Beceriler
Yönetim ve Strateji
Turizm İşletmelerinde Gelir Yönetimi

3. Yarıyıldaki Dersler (Dönem Projesi zorunludur. Derslerden en az (2) adet seçilecektir)
Dönem Projesi 
Turizm Sektöründe Satış Yönetimi 
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi 
Liderlik ve Motivasyon Teorileri 
İletişimde İkna ve Tutum Değişimi
Turizm İşletmelerinde Sürdürülebilir Değer Maksimizasyonu
Modern Yönetim Yaklaşımları
Maliyet Kontrolü ve Kar Arttırma Stratejileri

Programa Başvuru Koşullarında ALES ve Yabancı Dil Sınav Kriterleri bulunmamaktadır. Herhangi bir Lisans Programından mezun olmak yeterlidir. Başvuru süreciyle ilgili olarak aşağıdaki linkten bilgi edinilebilir;

http://www.mersin.edu.tr/…/2017_2018_GUZ_MERSIN_UNIV_LISANS…

Dünyanın en büyük endüstrilerinden birisi olan Turizm Endüstrisi'nin katma değer yaratan dünyasında kariyer fırsatı elde etmek ve eğitim almak isteyen herkesi aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız.


Prof. Dr. Kemal BİRDİR
Mersin Üniversitesi
Turizm Fakültesi
Dekan V.


  • 2017-07-05 16:15:00
  • 2793

Actual News