Mersin Üniversitesi 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi 100/2000 YÖK Doktora Burs İlanı

++
slide background

Meü


MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ  

100/2000 YÖK DOKTORA BURS İLANI


Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda ülkemizin doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere, yurtiçindeki devlet üniversitelerinde 100 tematik alanda 2000 doktora öğrencisine, 100/2000 Doktora Bursu verilecektir. Buna istinaden Yükseköğretim Kurulunun ilgili yazısına göre Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsündeki aşağıda belirtilen Anabilim Dalındaki Doktora öğrencilerine 2017-2018 Güz Eğitim-Öğretim döneminde Doktora bursu verilecektir.

 

ANABİLİM DALI

ALAN ADI

KONTENJAN DOKTORA

NANOTEKNOLOJİ VE İLERİ MALZEMELER ABD

NANOTEKNOLOJİ VE İLERİ MALZEMELER PROGRAMI

 

6

 

Mersin Üniversitesi 2017-2018 Güz Eğitim-Öğretim dönemi 11 Eylül 2017’de başlamıştır.  Üniversitemiz kullanıma verilen 100/2000 YÖK Doktora Bursundan 6 adedi, 2016-2017 Bahar Eğitim-Öğretim döneminde Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Nanoteknoloji ve İleri Malzemeler Doktora Programına kayıtlı olan öğrenciler arasından Mersin Üniversitesi Senato’sunun belirlediği ölçütlere göre kullandırılacaktır.

TAKVİM

1.       İlan Tarihleri                      : 11-13 Eylül 2017 Saat 17:00

2.       İlan Yeri                               : Mersin Üniversitesi Web Sayfası www.mersin.edu.tr 

3.       Müracaat Tarihleri            : 13 Eylül 2017 Saat: 17:00

4.       Müracaat Yeri                    : Mersin Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Çiftlikköy Kampüsü,

  33343, Mersin

5.       Mülakat                               : 14 Eylül 2017 Saat: 10:00 

6.       Mülakat Yeri                       : Mersin Üniversitesi İleri Teknoloji Eğitim, Araştırma ve Uygulama

                  Merkezi (MEİTAM) Binası, Toplantı Salonu

7.       Sonuç İlan Tarihi                : 15 Eylül 2017

8.       Sonuç İlan Yeri                   : Mersin Üniversitesi Web Sayfası  www.mersin.edu.tr

9.       Sonuçların Yüksek Öğretim Kurumu’na bildirilmesi: 15 Eylül 2017

 

MÜRACAAT KOŞULLARI,  DEĞERLENDİRME ve KABUL ÖLÇÜTLERİ

1. T.C. vatandaşı olmak,

2. Doktora programı için yüksek lisans derecesine veya bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak,

3. Herhangi bir işyerinde çalışmıyor olmak (Kamu, Özel ve diğer),

4. Halen enstitümüzde ilgili anabilim dalı doktora programında ders aşamasında devam ediyor olmak,

5. Enstitümüzün ilgili Nanoteknoloji ve İleri Malzemeler Anabilim Dalında kayıtlı Doktora Öğrencisi olmak.

6. Adayların burs başvuruları değerlendirilirken burs değerlendirme puanının en az 70,00 puan olan ve mülakattan 60,00 ve üzeri değerlendirme puan alan adaylar bursiyer adayı olarak kabul edileceklerdir.

7. Adayların burs değerlendirme puanlarının, lisans mezuniyet not ortalamasının (100’lük sistem üzerinden) %15’inin, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının (100’lük sistem üzerinden)%15’inin, ALES puanının %15’inin, yabancı dil puanının %15’inin ve 100 puan üzerinden verilecek olan mülakat sonucunun %40’nın toplamlarından oluşacaktır.

8. Bursiyer adayı olarak kabul edilen adayların değerlendirme puanlarının yüksekten düşüğe göre sıralandıktan sonra yüksek puandan başlamak üzere ilgili dönem için belirlenen kontenjan adedince bursiyer adayı bursiyer olarak belirlenecektir.

9. Güvenlik araştırmalarında herhangi bir olumsuz durumun tespit edilmesi halinde sıradaki bursiyer adayının bursiyer olarak belirlenecektir.

 

Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar için Tıklayınız


BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

 

 1. 100/2000 YÖK Doktora Bursu Başvuru Formu.(İndirmek İçin Tıklayınız)
 2. Lisans Diploma veya Mezuniyet Belgesi.
 3. Lisans Transkript .
 4. Yüksek Lisans Diploma veya Mezuniyet Belgesi.
 5. Yurt dışında lisans ya da yüksek lisansını tamamlamış olan öğrenciler için denklik belgesi
 6. Yüksek Lisans Transkript
 7. Doktora Öğrenci Belgesi.
 8. Doktora Başarı Takip Belgesi.
 9. ALES Belgesi.
 10. Yabancı Dil Belgesi.
 11. SGK kaydının olmadığını gösteren belge.
 12. Referans Mektubu 1 (Kapalı zarfta, Danışman haric).
 13. Referans Mektubu 2 (Kapalı zarfta, Danışman haric).
 14. Fotograf (2 adet).

      Müraacatlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılacaktır.(Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              


 • 2017-09-11 22:45:50
 • 1441

Güncel Öğrenci