2018 Yılı Staj Çalışma Takvimi


2018 YILI  STAJ ÇALIŞMA TAKVİMİ

 

TARİH

AÇIKLAMA

26 Şubat 2018

Zorunlu Mezuniyet Stajı için Ön Başvurularının İlk Günü

15 Mart 2018

Zorunlu Mezuniyet Stajı / Açık Deniz Stajı Komisyonlarına Girmek için Başvuruların Son Günü

16 Mart 2018

Zorunlu Mezuniyet Stajı / Açık Deniz Stajı Komisyonlarına Girmek için Yapılan Başvuruların Değerlendirilmesi

19-20 Mart 2018

İlgili Staj Komisyonlarınca Zorunlu Mezuniyet Stajı / Açık Deniz Staj Mülakatlarının Yapılması

22 Mart 2018

Zorunlu Mezuniyet Stajı için Ön Başvuruların Son Günü

23 Mart 2018

Okul-Sanayi Koordinatörlüğünce MYO. Müdürlüğüne Staj Ön Başvuru Sonuçlarının Bildirilmesi

24 Nisan-11 Mayıs 2018

Zorunlu Mezuniyet Stajı için Başvuruların Yapılması

14 Mayıs 2018

Zorunlu Mezuniyet Stajı / Açık Deniz Staj Başvurularının Değerlendirilmesi

24 Mayıs 2018

Zorunlu Mezuniyet Stajı / Açık Deniz Stajı Komisyonlarına Girmek için Başvuruların Son Günü

25 Mayıs 2018

Zorunlu Mezuniyet Stajı / Açık Deniz Stajı Komisyonlarına Girmek için Yapılan Başvuruların Değerlendirilmesi

28-29 Mayıs 2018

İlgili Staj Komisyonlarınca Zorunlu Mezuniyet Stajı / Açık Deniz Staj Mülakatlarının Yapılması

01 Temmuz 2018

Zorunlu Mezuniyet Stajının Başlaması

27 Ağustos 2018

Zorunlu Mezuniyet Stajı / Açık Deniz Staj Dosya ve Evraklarının Son Teslim Günü

28-29 Ağustos 2018

İlgili Staj Komisyonlarınca Zorunlu Mezuniyet Stajı / Açık Deniz Staj Mülakatlarının Yapılması

31 Ağustos 2018

Staj Eğitim ve Uygulama Komisyonunca Staj Mülakatı Sonuçlarının MYO. Müdürlüğü-Öğrenci İşlerine Bildirilmesi

 
 
 

  • 2018-02-09 13:19:34
  • 2444

Actual Students