Bap 2017 Yılı Projeleri Özet Bilgileri


2017 YILI KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU (KİDR)

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

VERİ ADI

2017

Toplam proje başvuru sayısı

309 Adet

Kabul edilen toplam proje başvuru sayısı

272 Adet

Desteklenen Toplam Lisans Projeleri Sayısı

3 Adet

Lisans Projeleri İçin Toplam Destek Miktarı (₺)

3.000,00 ₺

Desteklenen Toplam Yüksek Lisans Tez Projeleri Sayısı

 151 Adet

Yüksek Lisans Tez Projeleri İçin Toplam Destek Miktarı (₺)

 1.353.424,00 ₺

Desteklenen Toplam Doktora Tez Projeleri Sayısı

33 Adet

Doktora Tez Projeleri İçin Toplam Destek Miktarı (₺)

575.725,00 ₺

Desteklenen Toplam Tıpta Uzmanlık Tez Projeleri Sayısı

10 Adet

Tıpta Uzmanlık Tez Projeleri İçin Toplam Destek Miktarı (₺)

160.586,00 ₺

Desteklenen Toplam Doktora Sonrası Araştırma Projeleri Sayısı

8 Adet

Doktora Sonrası Araştırma Projeleri İçin Toplam Destek Miktarı (₺)

193.026,00 ₺

Desteklenen Toplam A Tipi Araştırma Projeleri Sayısı

14 Adet

A Tipi Araştırma Projeleri İçin Toplam Destek Miktarı (₺)

140.040,00 ₺

Desteklenen Toplam B Tipi Araştırma Projeleri Sayısı

14 Adet

B Tipi Araştırma Projeleri İçin Toplam Destek Miktarı (₺)

235.045,00 ₺

Desteklenen Toplam C Tipi Araştırma Projeleri Sayısı

 21 Adet

C Tipi Araştırma Projeleri İçin Toplam Destek Miktarı (₺)

545.519,00 ₺

Toplam Güdümlü Alt Yapı Projeleri Sayısı

18 Adet

Güdümlü Alt Yapı Projeleri Toplam Destek Miktarı (₺)

3.776.774,00 ₺

Desteklenen Toplam Hızlı Destek Araştırma Projeleri Sayısı

------

Hızlı Destek Araştırma Projeleri İçin Toplam Destek Miktarı (₺)

------

Desteklenen Toplam TÜBİTAK Projesi Sayısı

10 Adet

TÜBİTAK Projeleri İçin Toplam Destek Miktarı (₺)

2.933.814,50 ₺

Desteklenen Toplam Sanayi Tezleri (San-Tez) Projesi Sayısı

------

San-Tez Projeleri İçin Toplam Destek Miktarı (₺)

------

 

 

 

2017 YILI BAP DESTEKLENEN PROJELER

Bilim Dalı                                                    

Proje Adedi

Toplam Destek

Miktarı

Toplam Ödeneğe Oranı

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı

35

1.328.672,00

% 19,03

Fen, Mimarlık ve Mühendislik Bilimleri Temel Alanı

110

2.912.948,00

% 41,71

Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı

9

158.209,00

% 2,27

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

14

221.219,00

% 3,17

Spor Bilimleri Temel Alanı

9

78.437,00

% 1,12

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı

7

145.889,00

% 2,09

Sağlık Bilimleri Temel Alanı

76

2.080.398,00

% 29,79

Güzel Sanatlar, Eğitim ve Sosyal Bilimler Temel Alanı

12

57.367,00

% 0,82

TOPLAM

272

6.983.139,00

% 100,00

 

 

2017 YILINDAN 2018 YILINA DEVR VE DEVAM EDEN PROJELER

 

Proje Türü

 

Adet

Devreden

Ödenek Miktarı

 

TP1 Lisans Projeleri

 

1

 

0,00

 

TP2 Yüksek Lisans Tez Projeleri

 

160

 

347.720,33

 

TP3 Doktora Tez Projeleri

 

68

 

343.357,45

 

TP3 Tıpta Uzmanlık Tez Projeleri

 

7

 

11.772,57

 

AP1 Doktora Sonrası Araştırmacı Destek Projeleri

 

11

 

33.414,92

 

AP2 A Tipi Araştırma Projeleri

 

14

 

71.072,83

 

AP3 B Tipi Araştırma Projeleri

 

23

 

124.169,26

 

AP4 C Tipi Araştırma Projeleri

 

31

 

285.135,44

 

AP5 GP Araştırma Projeleri

 

27

 

2.389.651,61

 

TOPLAM

 

342

 

3.606.294,41

 

  

2017 YILINDA TAMAMLANAN BAP1 PROJELER LİSTESİ

 

Proje Türü

 

Adet

 

Toplam Ödenek Miktarı

 

Yüksek Lisans Tez Projeleri

 

6

 

38.145,00

 

Doktora Tez Projeleri

 

6

 

99.069,00

 

Güdümlü Projeler

 

1

 

29.529,00

 

TOPLAM

 

13

 

166.743,00

 

 

 

 

2017 YILINDA TAMAMLANAN BAP2 PROJELER LİSTESİ

 

Proje Türü

 

Adet

 

Toplam Ödenek Miktarı

 

TP1 Lisans Projeleri

 

1

 

1.000,00

 

TP2 Yüksek Lisans Tez Projeleri

 

58

 

451.415,00

 

TP3 Doktora Tez Projeleri

 

9

 

132.107,00

 

TP3 Tıpta Uzmanlık Tez Projeleri

 

6

 

72.653,00

 

AP2 A Tipi Araştırma Projeleri

 

2

 

20.500,00

 

AP3 B Tipi Araştırma Projeleri

 

3

 

49.939,00

 

AP4 C Tipi Araştırma Projeleri

 

4

 

95.500,00

 

AP5 GP Araştırma Projeleri

 

7

 

2.041.626,00

 

AP7 Hızlı Destek Araştırma Projeleri

 

1

 

2.500,00

 

TOPLAM

 

91

 

2.867.240,00

  


  • 2018-02-21 14:31:41
  • 4150

Actual Announcements