2018- Güz Öyp İlan Metni

slide background

Meü

slide background

Meü


MERSİN ÜNİVERSİTESİ

Güzel sanatlar Enstitüsü

 

2018-2019/Güz Yarıyılı ÖYP Başvuruları

 

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller” kapsamında, Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen aşağıdaki lisansüstü programlara öğrenci alınacaktır

 

YÖK Tarafından Tahsis Edilen Ana Sanat Dalları

Program

Kontenjan

Grafik Anasanat Dalı

Yüksek Lisans

5

Resim Anasanat Dalı

Yüksek Lisans

3

Resim Anasanat Dalı

Sanatta Yeterlik

3

Heykel Anasanat Dalı

Yüksek Lisans

5

Heykel Anasanat Dalı

Sanatta Yeterlik

5

Müzik Anasanat Dalı

Yüksek Lisans

2

 

Başvuru ve Sınav Takvimi

• Aday Başvuruları                : 01– 02 Ekim 2018

• Özel Yetenek sınavları        : 08.10.2018*

• Başarılı Adayların İlanı       : 10.10.2018

• Kesin Kayıtlar                     : 15– 16 Ekim 2018

 

Başvuru Yeri

Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Öğrenci İşleri Bürosu

Turizm Fakültesi Ek Binası 3. Kat  Çiftlikköy Kampüsü

 Yenişehir/MERSİN

Tel.      : (0324) 3610001 /17600

Faks    : 0 324 361 03 69

 

Başvuru Koşulları

• ÖYP kapsamında, herhangi bir üniversitede Araştırma Görevlisi kadrosuna atanmış olmak

(Atanılan Anasanat Dalı’nın adı, yukarıdaki tabloda belirtilen ve başvuruda bulunulacak

Anasanat Dalı adıyla aynı olmalıdır.)

• YDS, ÜDS, KPDS ya da eşdeğerliliği ÖSYM tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarının

birinden en az 65 puan almış olmak

• ALES’in herhangi bir puan türünden, son 5 yıl içinde (2013/Güz Dönemi ve sonrası) en az 70

puan almış olmak

• Başvurular şahsen yapılmalıdır.

 

Başvuruda İstenen Belgeler

• ÖYP Kazandı Belgesi

• ALES belgesi

• Kadrosunun bulunduğu üniversiteden alınmış, “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33/a

   maddesi kapsamında Araştırma Görevlisi olduğu”na ilişkin yazı

• Diploma ya da Mezuniyet Belgesi’nin aslı ve fotokopisi

• Nüfus Cüzdanı’nın aslı ve fotokopisi

• Vesikalık fotoğraf (2 adet)

• Erkek adaylar için, askerlik durumunu gösterir belge

• Onaylı Transkript

 

Başarı Puanının Hesaplanması

Başarı Puanı; ÖYP puanının % 75’i ve Özel Yetenek Sınavı’ndan alınacak puanın % 25’i

hesaplanarak belirlenecek ve adaylar, ilan edilen kontenjan çerçevesinde sıralanacaktır.

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Doç. Dr. Savaş YILDIRIM

                                                                                                 Enstitü Müdürü


  • 2018-09-19 09:48:14
  • 324

Actual Announcements