Azami Süreler Sonunda Mezun Olamayan Öğrencilerin Dikkatine!!!!!2547 Sayılı Kanun'un 44 üncü Maddesi (6569 S.K./28. M.) kapsamında azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrencilere verilen ek sınav haklarının kullanılması ile ilgili uygulama esasları için (tıklayınız) ;
* (Senatomuzun 27.9.2018 tarih ve 150 sayılı kararı)

        *   6569 SAYILI KANUN/ "GEÇİCİ MADDE 67 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami sürelerin hesaplanmasında, daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz" hükmü gereğince Ön lisans ve Lisans öğrencilerinin Azami süre başlangıç sürelerin başlangıç Tarihi için 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Güz yarıyılı esas alınmıştır.  Buna göre;  Önlisans öğrencileri için azami süre sonu 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı sonudur..

Sınav haklarını kullanmak isteyen öğrencilerin akademik birimlerce belirlenen başvuru tarihlerinde ilgili birimlere dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı sonu itibariyle azami süresini tamamlayan öğrenciler için iki ek sınav hakkı 02 Kasım 2018 tarihi itibariyle tamamlanmak üzere birimler tarafından planlanır. Sınav tarihi, yer ve saati ilgili birimlerce belirlenir,  Birimlerin web sayfasında ilan edilir ve ayrıca öğrencilere duyurulur. 


  • 2019-05-23 10:10:48
  • 7591

Actual Students