2018-2019 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kurumlar Arası Yatay Geçiş( Not Ortalaması ) Kontenjanları ile Başvuru ve Değerlendirme Takvimi


Sevgili Öğrenciler;

 

Üniversitemiz 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı kurumlar arası yatay geçiş( Not Ortalaması) kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvim aşağıda belirtilmiştir.


   Not Ortalaması İle Yatay Geçiş Kontenjanları İçin Tıklayınız.


 Mersin Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılmasına İlişkin Esaslar İçin Tıklayınız.

 

 

YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ:

 Yatay Geçiş Başvurularının Kabulü: 02 Ocak 2019 – 11 Ocak 2019

 Yatay Geçiş Hakkı Kazanan Öğrencilerin İlanı: 18 Ocak 2019

 Yatay Geçiş Kayıt Tarihleri (Asiller): 21 Ocak 2019 – 23 Ocak 2019

Yatay Geçiş Kayıt Tarihleri (Yedekler): 24 Ocak 2019 – 25 Ocak 2019

 

 

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Başvurular  yatay geçiş yapılmak istenen okullara şahsen ya da posta/kargo yoluyla yapılabilir. Posta/kargo yoluyla yapılan başvuruların geç ulaşmasından aday sorumludur. Eksik evrakla yapılmış başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.  

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

1-Başvuru dilekçesi.(dilekçe örneği için tıklayınız)

2-Yatay geçiş için başvuracak öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği dersleri ve derslerden aldığı notları gösteren not döküm belgesi (Transkript) aslı. 

3-Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almadığını belirtir belge.

4-Ders İçerikleri: Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan alacağı transkriptlerdeki derslerin ders içeriklerini gösterir resmi belge.

5-İkinci öğretim programlarından birinci öğretim programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin hazırlık sınıfı hariç ilk %10'a girdiklerini gösterir belge.

6- Ö.S.Y.S. sınav sonuç belgesi'nin internet çıktısı.

 


  • 2019-01-04 13:25:39
  • 12678