Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik'in 4. Maddesinin 2. ve 4. Fıkraları Uyarınca Belirlenen Üniversitemiz Senatosu'nun 12.12.2018 Tarihli ve 16-2018/185 Sayılı Kararı ile Kabul Edilen Norm Kadrolar