2018-2019 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları ile Başvuru ve Değerlendirme Takvimi


Sevgili Öğrenciler;

 

Üniversitemiz 2018 - 2019 eğitim - öğretim yılı bahar yarıyılı kurum içi yatay geçiş  kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvim aşağıda belirtilmiştir.

 

 KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ .


 MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASINA İLİŞKİN ESASLAR İÇİN TIKLAYINIZ.


YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ:

 Yatay Geçiş Başvurularının Kabulü: 07 Ocak 2019 – 18 Ocak 2019

 Yatay Geçiş Hakkı Kazanan Öğrencilerin İlanı: 25 Ocak 2019

 Yatay Geçiş Kayıt Tarihi: 28 Ocak 2019 - 30 Ocak 2019   


BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Müracaatlar belgeler tamamlanmış olarak başvuru süresi içerisinde ilgili Fakülte Dekanlıklarına/ Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine şahsen yapılacaktır.


BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

1-Başvuru dilekçesi.

2-Yatay geçiş için başvuracak öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği dersleri ve derslerden aldığı notları gösteren not döküm belgesi (Transkript) aslı. 

3-Disiplin cezası alıp almadığına dair belge.

4-Ders İçerikleri: Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan alacağı transkriptlerdeki derslerin ders içeriklerini gösterir resmi belge.

5-İkinci öğretim programlarından birinci öğretim programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin hazırlık sınıfı hariç ilk %10'a girdiklerini gösterir belge.

6- Ö.S.Y.S. sınav sonuç belgesi'nin internet çıktısı.


  • 2019-01-04 08:36:16
  • 2412