Prof. Dr. Serra Durugönül’den Yeni Kitap: Heykeller Konuşabilseydi

slide background

Meü


Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serra Durugönül’ün Antik Yunan heykeltraşlığını konu edindiği ‘’Heykeller Konuşabilseydi: Antik Yunan Heykeltraşlık Sanatına Toplumsal Açıdan Bir Bakış’’ adlı kitabı çıktı.

Kitapta, heykellerin, eğer ‘konuşabilselerdi’ üretildikleri dönem ile ilgili olarak yapılış nedenleri, arka planlarındaki propaganda, dini mesajlar ve toplumsal-felsefi itici güçler konularında bize neler söyleyebilecekleri anlatılıyor.

Prof. Dr. Serra Durugönül, "Heykeller Konuşabilseydi" kitabının,  Hegel’in sanat için söylemiş olduğu; ‘’...Dışsal görünüşün bizim için değeri yoktur. Onun gerisinde içsel bir şey, bir anlam vardır...’’ cümlesinden hareketle antik Yunan heykelini anlattığını belirtti.

Prof. Dr. Durugönül "Hangi döneme ait olurlarsa olsunlar, heykeltıraşlık eserleri salt ‘estetik’ kavramı ile sınırlandırılamazlar ve zamanlarının sosyo-politik gelişmelerinden, dini (mitolojik) inançlarından, felsefi düşüncelerinden ve tragedya-komedi gibi tiyatroda da vücut bulan edebi akımlarından soyutlanamazlar. İşte bu kitap bunun bilinci ile okuyuculara sunulmaktadır." dedi. 

Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü


  • 2019-01-28 10:05:59
  • 1443