Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni İçin Hizmet Alımı


Mersin Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca aşağıda yazılı hizmet satın alınacaktır. Teklif Mektubu aşağıdadır. Teklifler Mersin Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına kapalı zarf içeresinde elden teslim edilecektir