Tez Savunma Sınavında Başarılı Olan Öğrencilerin Yapacağı İşlemlerTEZ SAVUNMA SINAVINDA BAŞARILI OLAN ÖĞENCİLERİN DİKKATİNE!

 

          Tez savunma Sınavında başarılı olan yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin sırasıyla   

          aşağıda belirtilen  işlemleri ( savunma sınav tarihinden itibaren bir ay içerisinde ) yerine   

           getirmeleri gerekmektedir.

 

1-      Tez Savunma Sınavında başarılı olan öğrencinin incelenmek üzere tezin  düzeltilmiş en son halini Enstitümüzden  Arş.Gör.Özen KURTULUŞ’a bir adet ciltlenmiş olarak getirilmesi  gerekmektedir.

 

2-      Şekil Yönünden incelenen tezden yüksek lisansta yedi, doktorada  dokuz adet bastırarak Enstitü Müdürlüğüne getirilmesi gerekmektedir.

 

3-      Kalite Yönetimi Bilgi Sistemine yer alan, ( Sisteme girmek için, kullanıcı adı: ogrenci ve Şifre:@ogrenci@) veya danışman öğretim üyesinin T.C Kimlik numarası ile  sisteme girilmesi gerekmektedir.

 

Yüksek Lisans İntihal Programı Raporu Teslim Formu MEÜ.EÖ.FR-347 YL13

D18-Doktora İntihal Programı Raporu Teslim formu  MEÜ.EÖ.FR-369

İntihal raporunun ilk sayfasını Danışman öğretim üyesine imzalatarak aşağıda belirtilen çıkış işlemleri formun ekine konulması gerekmektedir.

YL16-Yüksek Lisans Çıkış İşlemleri Formu( MEÜ.EÖ.FR-346 DR 21Doktora Çıkış İşlemleri Bilgi Formu ( MEÜ.EÖ.FR-372 )

     Çıkış İşlemleri formunda yer alan diğer evraklarla birlikte 3 Adet CD nin                          

      içerisinde aşağıdaki  bölümlerin ayrı ayrı yüklenmesi  gerekmektedir.

                      1-Özet

                      2-Abstract

                      3-Tüm Tez

4-      Tamamlanan evrakların ve CD’nin Enstitümüz Öğrenci İşleri Bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir.


  • 2019-07-12 14:12:51
  • 1940