2019 - Yks Sonucunda Yerleşip Mazereti Nedeniyle Kayıt Yaptıramayan Öğrencilerin Kayıt İşlemleri


Sevgili öğrenciler;

2019 YKS sonuçlarına göre Üniversitemize yerleşen ve kayıt hakkı kazanan ancak 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında kayıt tarihlerini kaçırarak kayıt yaptıramayanlarla ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının “ilgili yılın YKS kılavuzlarında yayımlanan kayıt tarihlerinde kayıt yaptıramayan adayların kayıt tarihinin bitiş tarihinden itibaren 3 hafta içinde başvurması durumunda adayın mazeretinin ilgili Yükseköğretim Kurumu tarafından değerlendirilmesine ve mazereti kabul edilenlerin kaydının yapılmasına, 3 üncü haftanın son günü mesai bitiminden sonra başvuru yapanların başvurularının değerlendirilmeyerek kayıtlarının yapılmamasına” karar verilmiştir.


Üniversitemize 2019 YKS sonuçlarına göre yerleşen öğrencilerden kayıt tarih aralığında mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayan adaylar 13 Eylül 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar (17.00 a kadar)  mazeretlerini bildiren bir dilekçe ile Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na  başvurmaları halinde durumları değerlendirilecek ve mazereti kabul edilenlerin kayıtları yapılacaktır. Belirtilen tarihten sonra başvuran adayların başvuruları değerlendirilmeyecektir.


  • 2019-09-06 14:19:36
  • 1230