Yeni İçerik Başlığı


İHALE İLANI

 DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

 MEÜ. Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Nükleer Tıp Anabilim Dalı için; Kamu İhale Kanunun 21/B  Maddesi Gereğince Pazarlık Usulu İle  11/10/2019 - 31/12/2019 tarihleri arasında  3.200.000 Puan ile PET / BT Sistemi ile SPECT GAMA Kamera Bağlı Sistemleri ve GA68 Bağlı Bileşikler ve Tam Otomatik Sentez Ünitesi  Hizmeti Alım  işi, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca ihale edilecektir.

- İhale konusu hizmetin;

a) Adı: PET/BT Sistemi ile SPECT Gama Kamera ve Bağlı Sistemleri ile GA68 Bağlı Bileşikler ve Tam Otomatik Sentez Ünitesi Hizmeti Alımı

b) Miktarı ve türü:

Nükleer Tıp A. D. için 3.200.000 Puanlık Tıbbi Cihaz Görüntüleme Hizmeti Alımı

c) Yapılacağı yer: Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Nükleer Tıp Bölümü

 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

a)İhale kayıt numarası: 2019/459728

b) İhale usulü: Pazarlık Usulü 21/b bendi.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: Mersin Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü - Yenişehir Kampüsü C Blok Kat:1 Yenişehir / MERSİN

ç) İhalenin yapılacağı adres: Mersin Üniversitesi Yenişehir Kampüsü C Blok Kat:2 Derslik No:2 Yenişehir / MERSİN

d) İhale tarihi: 02.10.2019

e) İhale saati: 10:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Mersin Üniversitesi Yenişehir Kampüsü C Blok Kat:2 Derslik No:2 Yenişehir / MERSİN 


  • 2019-09-20 15:35:12
  • 148

Actual Notices