Suriyeli Öğrencilerin Yükseköğretimde Sosyal Uyumu Konusunda Çalışan Uzmanlar Ankara'da Buluştu

slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

Meü



Üniversitemiz, TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM) ve Harran Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü (HÜGÖÇ) paydaşlığında, Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Günnur Ertong Attar direktörlüğünde yürütülen ve Health Security Partners tarafından desteklenen “Networking the Specialists in the Field of Syrian Students in Turkish Higher Education” projesi kapsamında farklı paydaşların bir araya geldiği ve uzmanlar arası bir ağ oluşturmayı hedefleyen toplantıların ilki, 25 Kasım Pazartesi günü Ankara’da gerçekleştirildi.

Suriyeli ve yerli grupların sosyal uyumunu sağlama konusunda, farklı alanlarda ve çeşitli aktörler tarafından çalışmalar yürütülmekte ancak bu çalışmaların yürütücülerinin deneyim paylaşımı ve kalıcı ağlar oluşturması konusunda yeterli olmadığı belirtiliyor. Bu kapsamda yükseköğretimde sosyal uyum alanında çalışan kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından uzmanların ve akademisyenlerin bir araya  gelerek çalışmalarını paylaşmaları ve ortak bir   platformda buluşma fikri doğdu. Bu ağın altyapı çalışmaları ise; Health Security  Partners tarafından    desteklenen “Networking the Specialists in the Field of Syrian Students in Turkish Higher Education” projesi kapsamında yürütülüyor.

Bu çerçevede hayata geçirilmesi planlanan ağın ilk adımı olarak yapılan toplantının açılış konuşmaları; Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı'nın toplantıya gönderdiği video mesajı ve Dr. Öğr. Üyesi Günnur  Ertong    Attar, Harran    HÜGÖÇ Müdürü   Dr.   Öğr. Üyesi   Hakan   Gülerce, TOBB SPM direktör yardımcısı Doç.  Dr. Başak Yavçan, Health Security Partners’dan kıdemli Uzman Patricia Westenbroek, YÖK Danışmanı Doç. Dr. Bilge Kağan Özdemir ve  Yavçan tarafından yapıldı.

Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dijital Hikâye Anlatımı Atölyesinden Doç. Dr.  Burcu Şimşek “Sosyal Uyum ve Toplumsal Cinsiyet: Türkiye’de Yükseköğretimde Suriyeli Öğrenciler” projesinin öncül çıktılarını sundu. Türk-Alman Üniversitesi’nden Prof. Dr. Murat Erdoğan ve TOBB ETÜ SPM Direktör Yardımcısı ve etkinliğin davetli konuşmacısı Doç. Dr.   Başak   Yavçan ise Elite Dialogue II projesi çıktılarını paylaştır. Etkinlik, öğleden sonra TOBB ETÜ SPM Direktörü Prof. Dr. Serdar Sayan tarafından açılışı yapılan bir açık tartışma oturumu ile sona erdi.

Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü


  • 2019-12-02 08:33:58
  • 2429