Uzaktan Yapılacak SınavlarYükseköğretim Kurulunca Covid-19 pandemisi nedeniyle dönem sonu sınavlarının yüzyüze gerçekleştirilmemesi, bu sınavların da dönem içinde olduğu gibi çevrim içi dijital imkanlarveya ödev, proje gibi alternatif yöntemler uygulanarak yapılması gereği bildirilmiştir.

Bu kapsamda uzaktan yapılacak sınavları kesintisiz olarak takip edebilecek internetaltyapısı ve yeterli teknik imkana sahip olmayan Üniversitemiz öğrencilerinin, uzaktan yapılacaksınavlara katılabilmeleri için ekli listede yer alan Üniversiteler ile Rektörlüğümüz arasındaişbirliği yapılmış olup, Öğrencilerimizin adı geçen Üniversitelerin teknolojik ve dijitalimkanlarından yararlanabilmeleri sağlanmıştır.

Bilgilerinize Sunulur.


Uzaktan Eğitim İşbirliği Yapılan Üniversiteler Listesi


  • 2020-06-04 13:51:44
  • 3112

Actual Announcements