Devir Daim Motor Bakım ve Onarım İşiMersin Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca aşağıda yazılı hizmet/mal/malzemeler satın alınacaktır. Teklif Mektubu aşağıdadır. Teklifler Mersin Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına faks, e-posta veya elden teslim edilecektir.
  • 2020-07-01 09:13:38
  • 217

Actual Announcements