Rektörümüzden Tübitak Projeleri Desteklenen Öğretim Elemanlarımıza Plaket

slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

MeüRektörümüz Prof. Dr. Ahmet Çamsarı TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığının yayınladığı 2020 yılı 1. Dönem ARDEB proje sonuçlarına göre projeleri destek almaya hak kazanan öğretim elemanlarımızla bir araya geldi.

13 Kasım Cuma günü Rektörlük Makamında gerçekleşen görüşmede Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Prof. Dr. Nadir Dizge, Doç. Dr. Yahya Nural ve Ar. Gör. Dr. Cemile Solak'ı başarılarından dolayı tebrik etti.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Çamsarı,  TÜBİTAK tarafından açıklanan sonuçlara göre Üniversitemizin Türkiye’deki 192 üniversite arasında 19. sırada yer alarak önemli bir sonuç elde etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Prof. Dr. Çamsarı, göreve geldikleri ilk günden itibaren araştırma ve geliştirme faaliyetlerine büyük önem verdiklerini ve bu alandaki her türlü girişimi desteklediklerini ifade ederek özellikle son yıllarda elde edilen başarılı sonuçları bu çabanın bir meyvesi olarak gördüklerini vurguladı. 

Hem ulusal hem de uluslararası ölçekte proje faaliyetleri geliştirmeyi sürdürmenin ve devamlılığın önemine de vurgu yapan Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, öğretim elemanlarımızın bu proje başarılarında öğrencilerle çalışmasının ve onların da katkı sağlamasının önem arz ettiğini kaydetti. 

TÜBİTAK desteği alan proje sahibi öğretim elemanlarımız da çalışmalarında kendilerine sağladıkları destek ve bu tür buluşmalarla verdikleri moral ve motivasyon için Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Çamsarı'ya teşekkürlerini sundu. 

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Çamsarı daha sonra Prof. Dr. Nadir Dizge, Doç. Dr. Yahya Nural ve Ar. Gör. Dr. Cemile Solak'a plaket takdim etti. 

TÜBİTAK Desteği Alan 3 Projemiz

TÜBİTAK tarafından ARDEB 2020 yılı 1. Dönem 1001 projesi olarak kabul edilen projelerden ilki, TÜBİTAK 2020 Çağrı Planlaması kapsamında “Tarım ve Gıda Alanı–Toprak ve Bitki Besleme” başlığı, “Gübre Üretim Teknolojileri alt başlığı altında “Atık ve Artıkların Geri Dönüşümü ile İlgili Gübre Elde Etme Teknolojilerinin Geliştirilmesi” konu başlığını taşıyor. 

Yürütücülüğünü Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nadir Dizge'nin yaptığı ve 683.429 TL bütçeli proje, atık suların arıtılarak kullanılmasını amaçlıyor.

COVID-19'a Yönelik Projemiz de TÜBİTAK'tan Destek Aldı

Yürütücülüğünü Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı öğretim üyesi ve İleri Teknoloji Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (MEİTAM) Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yahya Nural’ın, “COVID-19’un tedavisi için öncü ilaç moleküllerinin geliştirilmesi ve SARS-CoV-2 ye karşı antiviral özelliklerinin in vitro olarak incelenmesi” konulu proje de destek aldı. 

719.570 TL bütçeli projede, çok kısa bir zamanda dünyada milyonlarca insana bulaşan ve yüzbinlerce insanın ölümüne neden olan SARS-CoV-2’ye karşı etkili olabilecekleri yapılan moleküler kenetleme çalışması sonucunda ortaya konulan bileşiklerin sentezlenmesi ve in vitro olarak SARS-CoV-2’ye karşı etkinlikleri incelenerek öncü ilaç adayı moleküllerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Aladağlar Jura-Kretase İstiflerinin Ayrıntılı Yaşı Ortaya Konacak

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünden Ar. Gör. Dr. Cemile Solak'ın yürütücülüğünde gerçekleştirilecek olan ve TÜBİTAK tarafından desteklenen bir diğer proje ise "Aladağlar’daki (Doğu Toroslar) Jura-Kretase platform karbonat istiflerinin bentik foraminifer / alg biyostratigrafisi, izotop (13C ve 87Sr / 86Sr) stratigrafisi ve paleo-ortamsal analizi" başlığını taşıyor.

270.889 TL bütçeli proje ile güncel ve yenilikçi bilimsel yöntemler kullanılarak çözünürlüğü yüksek biyostratigrafik sonuçlar elde edilmesi ve Aladağlar Jura-Kretase istiflerinin ayrıntılı yaşı ve paleo-ortamsal gelişimi ile ilgili önemli veri eksikliklerinin giderilmesi hedefleniyor.

Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

 


  • 2020-11-13 12:43:17
  • 1833