Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nin İki Ayrı Webinarı Büyük İlgi Gördü

slide background

Meü

slide background

MeüÜniversitesi Hemşirelik Fakültesinin 17 Kasım Dünya Prematüre Günü ve 20 Kasım Dünya Çocuk Günü nedeniyle düzenlediği webinar etkinlikleri yoğun ilgiyle gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı’nın düzenlediği ilk etkinlik olan 17 Kasım Dünya Prematüre Günü webinarı Arş. Gör. Güzide Üğücü’nün moderatörlüğünde, Adana, Ankara, Aydın, Denizli, İstanbul, İzmir, Kütahya, Tokat gibi farklı illerden 100’ün üzerinde katılımcı ile yapıldı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Rana Yiğit ‘in açılış konuşması ile başlayan webinar, Hemşirelik Fakültesi Dekanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayda Çelebioğlu’nun; “Erken Doğan Bebekler için Hep Birlikte: Geleceği Önemsemek” başlıklı Dünya Prematüre Günü 2020 yılı teması sunumu ile devam etti. Prof. Dr. Çelebioğlu; sunumunda “prematüre bebeklerin, prematüre ebeveynleri de beraberinde getirdiğini” belirtti.

Webinar; daha sonra Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hemşiresi aynı zamanda Neonatoloji Hemşireliği Derneği Üyesi Hem. Esra Bozkurt’un “Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Prematüre Bebek Bakımı COVID-19 Pandemisinden Nasıl Etkilendi?” sunumu ile devam etti.  Bozkurt; dünyada ve Türkiye’de prematüre bebeklerde COVID-19 tanılama, prognoz, ünite ziyaretleri, anne sütü ile beslenme, ünitelerde ailelere psikolojik destek konularında genel tabloyu açıkladı.

Üniversitemiz Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hemşiresi Nilüfer Tekgül’ün “Prematüre Bebek Ebeveynlerini Desteklemek ve Güçlendirmek: Mersin Üniversitesi Örneği” sunumu ile devam eden webinar; katılımcıların sorularının yanıtlanması ve geri bildirimlerinin alınması ile sona erdi.

20 Kasım Dünya Çocuk Günü Webinarı

Üniversitemiz Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı’nın düzenlediği bir diğer etkinlik ise 20 Kasım Dünya Çocuk Günü webinarı oldu. Arş. Gör. Sümeyye Kaya’nın moderatörlüğünde düzenlenen  etkinliğe farklı illerden ve farklı yaş gruplarından 100’ün üzerinde kişi katıldı. 

Etkinlik Mersin Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Rana Yiğit açılış konuşması ile başladı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Hacer Çetin’in ‘Çocuk Hakları Sözleşmesi 31 Yaşında’ başlık Dünya Çocuk Gününün anlam ve önemini vurguladığı sunumu ile devam eden etkinlikte Hemşirelik Fakültesi Dekanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayda Çelebioğlu ‘Covid-19 Pandemisinin Çocuk Sağlığına Etkileri’ başlıklı bir sunum yaptı. 

Etkinlikte yapılan konuşmalarda, çocuk hakları savunucusu olarak hemşirelerin öncü rolü, her çocuk için sağlığın erişilebilir olması, çocukların ayrımcılık ve eşitsizliklerden uzak, kötü çocukluk deneyimlerinden arınmış bir dünyada yaşama haklarının bulunması gibi konulara değinildi. Covid-19 pandemisinde başta kronik hastalığı ve özel gereksinimleri bulunan çocuklar olmak üzere çocukların ve ailelerinin süreçten olumsuz olarak çok yönlü şekilde etkilendikleri bilgisi katılımcılarla paylaşıldı.

Webinar ‘Covid-19 Pandemi Sürecinde Ebeveyn ve Çocuklar Neler Yaşadılar?’  başlığı altında webinara katılan çocuk ve ebeveynlerin süreç içerisinde yaşadıkları duygu ve deneyimleri paylaşması ile son buldu.


  • 2020-12-01 07:12:58
  • 1721