Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinden Koruyucu Ruh Sağlığı Hizmetleri

slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

Meü

slide background

MeüÜniversitemiz Hemşirelik Fakültesi 4. sınıf öğrencileri; Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersinin uzaktan eğitim yoluyla yapılma sürecinde COVID-19 pandemisine bağlı olarak koruyucu ruh sağlığı uygulamaları kapsamında toplum ruh sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürmeye yönelik hemşirelik girişimlerini uyguladılar.

Bu girişimler, Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı başkanı Prof. Dr. Mualla Yılmaz,  Doç.Dr. Serpil Türkleş, Arş. Gör. Zeliha Yaman, Arş. Gör. Hilal Altundal ve Arş. Gör. Münevver Boğahan rehberliğinde gerçekleştirildi.

Hemşirelik son sınıf öğrencileri toplum ruh sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürmeye yönelik olarak; 24 il (Mersin, Bitlis, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Batman, Van, Diyarbakır, Kayseri, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Siirt, Mardin, İstanbul, Şırnak, Konya, Osmaniye, Malatya, Gaziantep, Sivas, Balıkesir, Bursa, Muş) ve çeşitli ilçelerdeki engelli, işsiz, adölesan, yaşlı, kadın, çocuk, gebe, psikiyatrik veya fiziksel hastalığı olan birey ve ailelere (toplamda 293 birey ve aile) online platformlar aracılığı ile koruyucu ruh sağlığı hizmeti sundular.

Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği öğretim elemanlarının rehberliğinde gerçekleştirilen ve 14 hafta süren programın içeriğinde COVID-19 pandemi sürecinde psikososyal bakım kapsamında stres, öfke, sosyal medya-oyun-alkol-madde-sigara bağımlılığı ve sınav kaygısı ile baş etme, aile içi iletişim, gevşeme egzersizleri, uyku hijyeni, sağlıklı yaşam aktiviteleri, obezite, vb. konulardaki eğitimler yer aldı. Öğrenciler bu eğitimlerin yanı sıra danışmanlık hizmeti kapsamında birey ve aileler ile her hafta online görüşme yoluyla etkileşimde bulunarak hemşirelik bakımı uyguladılar.

Bu çalışmayla birlikte genç hemşire adaylarımız, olağan zamanlarda olduğu gibi pandemi sürecinde de sahada toplum ruh sağlığı hizmetlerini sunmada sınır olmadığını gösterdiler.


  • 2021-01-04 14:59:06
  • 1149