Slide background
Mevlana Değişim Programı

Mevlana Değişim Programı

                               2019/2020 DÖNEMİ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLADI!!! (Pano Bağlantısı Mevlana Klasöründen ulaşabilirsiniz)

BAŞVURU BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ

11 ŞUBAT 2019 – 01 MART 2019  

Belgelerin Teslim Yeri: MEÜ Mevlana Birimi

(Yenişehir Kampüsü Dış İlişkiler Koordinatörlüğü )

BAŞVURU ŞARTLARI

1-Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması

2-Lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması

3-Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması

4-Tercih edilen Üniversite ve Bölüm ile Mevlana Değişim Programı Protokolünün bulunması (Protokoller için Mevlana Değişim Programı web sayfasına bakınız.)

5-Lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.

6-2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarından yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarına gidecek öğrencilerin, kabul edildikleri ülkelerin vatandaşı olmamaları gerekmektedir.

BAŞVURU BELGELERİ

1-ADAY ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU (2 Adet)*

Fotoğraflı ve imzalı olmalıdır.

*Başvuru tarihleri arasında Mersin Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Mevlana Değişim Programı Web sayfasından edinilecektir

http://www.mersin.edu.tr/idari/dis-iliskiler-koordinatorlugu/pano

2-TRANSKRİPT (2 Adet)

2018-2019 Güz dönemi dahil GÜNCEL Transkript olmalıdır.

YABANCI DİL SINAVI

Başvuran öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulunda yapılacak olan Yabancı Dil Sınavına gireceklerdir (Sınav tarihi ayrıca ilan edilecektir.).

DEĞERLENDİRME VE BURSLAR

Değerlendirmede yukarıdaki başvuru şartlarına sahip, başvuru yapan öğrencilerin not ortalamasının %50’si ile dil seviyesini gösteren dil puanlarının %50’sinin toplamı dikkate alınarak öğrencilerin ağırlıklı not ortalaması hesaplanır. YÖK tarafından yapılacak olan nihai değerlendirme sonucunda programdan yararlanacak öğrenciler belirlenecektir.

2019-2020 eğitim öğretim dönemi için burslar YÖK tarafından belirlenmiştir. İlgili YÖK Yürütme Kurulu Kararı için http://www.mersin.edu.tr/idari/dis-iliskiler-koordinatorlugu/pano linkini inceleyiniz. Kontenjanlar, YÖK’e başvurular iletildikten sonra YÖK tarafından belirlenecektir.

**************************************************************************************************************

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır.

Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına program kapsamında gelerek eğitim-öğretim faaliyetlerine katılabilirler.

MEVLANA

Programa adını veren Mevlana'nın asıl adı Muhammed Celaleddin'dir. Mevlana, bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan yöresinin Belh şehrinde 1207 tarihinde doğmuştur. Mevlana ismi, Sultan Veled, Şems-i Tebrizi ve sevenlerince kullanılmış; adeta onunla özdeşleşen evrensel bir simge olmuştur. Batılılarca da Rumi olarak bilinmektedrir.

XIII. yüzyılda yaşamış, ama eserleriyle çağları aşmış bir sufi olan Mevlana; "Gel ne olursan ol, gel" dizelerine yansıdığı üzere insanlar arasında herhangi bir ayrım gözetmemiştir. Merhameti, karşılıksız ve sınırsız insan sevgisinin yanı sıra sonsuz hoşgörüsüyle sadece İslam alemini değil, tüm insanlığı kendisine hayran bırakmıştır. Hayata ve insanlara bakışıyla bir fikir adamı olarak da tüm dünyada kabul görmektedir. 

Öğrenim hayatı boyunca dönemin değişik ülke ve şehirlerinde yer alan eğitim kurumlarını hem bir öğrenci hem de bir bilim insanı olarak ziyaret etmiştir.