Slide background
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

    Üniversitemiz Merkezi Döner Sermaye İşletmesi 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58.’nci maddesi uyarınca 13 Şubat 1998 tarih ve 23257 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle Tıp Fakültesi hariç olarak kurulmuş olup, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 58 inci maddesine göre Döner Sermaye İşletmelerinin kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin değişik 2.nci maddesine göre 25 Ağustos 1999 tarih ve 23797 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle Tıp Fakültesi de dahil edilmiştir.

    Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu Üniversitenin Yönetim Kuruludur. İta amiri Rektördür. Yönetim Kurulu, Gelirlerle ilgili ilke ve oranlar tespit edildikten sonra bu ilke ve oranlar çerçevesinde birim önerilerini de dikkate alarak katkı payı dağıtımı ile ilgili karar almaktadır.


    Döner Sermaye İşletmesinin Faaliyet Alanları:

    25 Ağustos 1999 tarih ve 23797 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mersin Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 2.Maddesinde belirtilen faaliyet alanlarımız şunlardır:

a)   Yükseköğretim Kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce istenecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetleri yapmak ve bunlara ilişkin raporlar düzenlemek,

b)   Kimyasal Biyolojik ve benzer tahliller ile araştırma ve uygulama, iş değerlendirmesi ve organizasyonunu yapmak ve bunlara ilişkin raporlar düzenlemek,

c)   Bilgi işlem ve organizasyonu, model deneyleri ölçme, tamir, ölçü ayarı, analiz istatistiksel ve Sosyolojik araştırmalar yapmak ve bunlara ilişkin raporlar düzenlemek,

d)   Üniversite çalışma alanları ile ilgili her türlü mal ve hizmetleri üretmek, önceden Rektör'ün izni alınmak şartıyla elde edilen ürünleri pazarlamak, satmak ve bunlar için satış yerleri açmak,

e)   Klinik, poliklinik, laboratuvar, ameliyathane ve atölyelerde yapılacak her çeşit muayene, tetkik ve tedavi, ameliyat, bakım ve üretimle ilgili faaliyetlerde bulunmak.