Slide background
Faaliyetler

Faaliyetler

Genel Sekreter, Üniversite İdari Teşkilatının başı olarak yaptığı görevler dışında şu görevleri yerine getirir;

Üniversite İdari Teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak,Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın Raportörlük görevi yapmak,Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda alınan kararların yazılmasını, korunmasını ve saklanmasını sağlamak ve üniversiteye bağlı birimlere iletmek,Üniversitenin iç ve dış yazışmalarını koordine etmek,Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak,Genel Sekreterlik kendine bağlı birimler aracılığıyla da çeşitli görevleri yerine getirir.