Slide background
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

KURULUŞ: 
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 1993 yılında çalışmalarına başlamıştır. Görev alanı içine giren konuların başarılı bir biçimde yürütülmesini sağlayacak 3 Şube Müdürlüğünden oluşmaktadır. 

BİRİMİN AMACI:
Mersin Üniversitesi bünyesinde yürütülen hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için, insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakları en uygun ve en verimli şekilde kullanarak, Mersin Üniversitesi  satınalma işlemlerinin yürütülmesi, Ayniyat ve Genel Hizmetlere ilişkin faaliyetlerinin yasalar çerçevesinde yerine getirilmesi.

BAĞLI BİRİMLER : 
Satın Alma Şube Müdürlüğü
Ayniyat ve Levazım Şube Müdürlüğü
Genel Hizmetler Şube Müdürlüğü