Slide background
Kalite Yönetimi Koordinatörlüğü

Kalite Yönetimi Koordinatörlüğü

ÜNİVERSİTEMİZDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ÇALIŞMALARI;


-Kalite Yönetimi Koordinatörlüğü, 
-Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu, 
-Bologna Eşgüdüm Komisyonu, 
-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı koordinasyonunda, birimlerimizdeki Birim Kalite Temsilcileri  ve Kalite Temsilcileri nezdinde Mersin Üniversitesi paydaşlarınca sürdürülmektedir.


KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ FAALİYETLERİ


-Personele Yönelik Kalite Eğitimleri 
-Öğrencilere Yönelik Kalite Eğitimleri 
-Memnuniyet Anketlerinin Değerlendirilmesi 
-Düzeltici/Önleyici Faaliyetlerin Koordinasyonu 
-İç Tetkik Faaliyetleri 
-İyileştirme Planları ve Birim Uygulamaları 
-Bilgilendirme Toplantıları 
-KYS Çalıştayları