Slide background
İdari Personeller

İdari Personeller

Personel Daire Başkanı


Şube Müdürü


Yüksekokul Sekreteri


Kütüphaneci


Memur


Bilgisayar İşletmeni


Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni


Sürekli İşçi