Slide background
Faaliyetler

Faaliyetler


-Proje çağrılarına yönelik tanıtım ve bilgilendirmeler yapmak

- Akademisyenlerin proje hazırlıklarını desteklemek

-Tüm akademik birimlerin gereksinim duydukları bilgi desteği ve çalışma eşgüdümünü sağlamak

-Proje yazma eğitimleri düzenlemek

-Potansiyel proje paydaşları ile işbirliği kurmak ve güçlendirmek

-Proje yönetimi, proje ortakları ve proje aktivitelerini  ilgilendiren hukuki süreçlerin izlenmesine destek olmak

-Üniversitemizde hazırlanmış ve uygulanmış  projelerin  bilgilerini bir  veri tabanı üzerinde kullanıma sunmak

-İlimizde proje hazırlayan kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile bölgesel işbirlikleri geliştirme ve ortak proje hazırlama amaçlı toplantılar düzenlemek