Slide background
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Meü

Slide background
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Meü

Slide background
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Meü

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

      Başkanlığımız, temel görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirme gayretiyle, Üniversitemiz öğrencilerinin bedensel ve ruhsal olarak sağlıklı birey olmalarına ve onlarda kurum aidiyet duygusu gelişimine katkı sağlayacak nitelikte, her zaman daha iyi hizmet sunmayı amaçlamaktadır.
       Öğrenci sayısı, eğitim birimleri, binaları, sosyal alanları ile sayısal ve fiziki alan olarak her yıl büyüyen ve gelişen Üniversitemizin mali kaynakları aynı oranda artmamaktadır. Mali kaynaklarımızın sınırlı olmasının yanı sıra, sosyal sorumluluk ve kamu kaynağı kullanımı yönüyle, mali saydamlık ve hesap verilebilirliği sağlamak açısından kaynakların etkin, verimli ve ekonomik kullanımı son derece önem taşımaktadır.
        Başkanlığımız, sosyal sorumluluk bilinci, etik değerlere bağlı, ilkeli, şeffaf yönetim, eşit ve kaliteli hizmet anlayışıyla Üniversitemizde öncü bir birim olma çabasındadır.