Slide background
Yazı İşleri Şube Müdürlüğü

Meü

Slide background
Yazı İşleri Şube Müdürlüğü

Meü

Slide background
Yazı İşleri Şube Müdürlüğü

Meü

Slide background
Yazı İşleri Şube Müdürlüğü

Meü

Yazı İşleri Şube Müdürlüğü

        Üniversitemizin kuruluşunda İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyette bulunan Rektörlük Genel Evrak Servisi ile Genel Sekreterlikte yürütülen yazışmaların bir bölümünü oluşturan Yazı İşleri Servisinden oluşan Yazı İşleri Şube Müdürlüğü birimi kurularak, 03/03/2003 tarihinde faaliyete geçmiştir. 2004 yılında kurulan Kurum Arşivi yazışmaları da bu birim tarafından yürütülmektedir.
        Genel Sekreterlik bünyesinde faaliyetini sürdürmekte olan Yazı İşleri Şube Müdürlüğünde; 1 Şube Müdürü, 1 şef, Gelen evrak servisinde; 1 veri hazırlama kontrol işletmeni, 1 bilgisayar işletmeni ile 3 dağıtıcı, Yazı İşleri Servisinde; 1 veri hazırlama kontrol işletmeni, EBYS Biriminde; 1 kütüphaneci, 1 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 1 bilgisayar işletmeni,  Kurum Arşivinde ise kurum arşiv sorumlusu  1 bilgisayar işletmeni, olmak üzere toplam 12  personel görev  yapmaktadır.