Slide background
Yazı İşleri Şube Müdürlüğü

Meü

Slide background
Yazı İşleri Şube Müdürlüğü

Meü

Slide background
Yazı İşleri Şube Müdürlüğü

Meü

Slide background
Yazı İşleri Şube Müdürlüğü

Meü

Faaliyetler

      Üniversitemizin kuruluşunda İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyette bulunan Rektörlük Genel Evrak Servisi ile Genel Sekreterlikte yürütülen yazışmaların bir bölümünü oluşturan Yazı İşleri Servisi’nden oluşan Yazı İşleri Şube Müdürlüğü birimi kurularak, 03/03/2003 tarihinde faaliyete geçmiştir. 2004 yılında kurulan Kurum Arşivi yazışmaları da bu birim tarafından yürütülmektedir.

        Genel Sekreterlik bünyesinde faaliyetini sürdürmekte olan Yazı İşleri Şube Müdürlüğünde; 1 Şube Müdürü, Evrak Servisinde; 1 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 1 Memur ile 2 Dağıtıcı (Hizmetli, Vizeli İşçi), Yazı İşleri Servisinde; 1 Şef,  2 Memur, EBYS Biriminde; Birim Sorumlusu 1 Kütüphaneci, 1 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 1 Bilgisayar İşletmeni,  Kurum Arşivinde ise Kurum Arşiv Sorumlusu  1 Bilgisayar İşletmeni, olmak üzere toplam 13  personel görev  yapmaktadır.