• EK 5. Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Sınav, Başvuru ve Kayıt Tarihleri.

MEÜYÖS Sınav Giriş Belgesinin Alınması Başlangıcı