• MEÜ 2016-2017 EK 7. Bazı Önemli Tarihler

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimin Senato Tarafından Onaylanması Başlangıcı