• MEÜ 2016-2017 EK 7. Bazı Önemli Tarihler

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemi Haftalık Ders Programlarının ve Görevlendirmelerinin Öğrenci İşleri Bilgi Sistemine Girilmesi Başlangıcı