• EK 6. Diğer Sınavlar ve Bildirimlerle İlgili Akademik Takvim.

Bölüm Başkanlıklarının Yaz Okulu Kapsamında Kabul Ettiği Üniversite Listelerinin İlanı