Birinci Ek Yerleştirme İçin Tercih Değerlendirmesinin Yapılması