MTTO Süreçleri ?

Destek ve Hizmet süreçlerinin yönetilmesi hizmetleri:
 • Üniversite öğrencilerinin/akademisyenlerin ve sanayicinin destekler hakkında bilgilendirilmesi,
 • Proje yazma/yürütme işlerinin organize edilmesi,
Ağ oluşturma hizmetleri:
 • Diğer TTO ve teknoparklarla,
 • Akademisyenlerin Sanayiciyle,
 • Akademisyenlerin diğer Araştırma Kurumlarıyla
 • İş meleklerinin bulunması
Şirketleşme hizmetleri:
 • Masrafların bir kısmının karşılanması
 • Patent/Lisanslama
 • Pazarlama
Sözleşmelerin yönetilmesi hizmetleri:
 • Patent ve Lisans sözleşmeleri
 • Proje destek sözleşmeleri
 • Sanayici-Akademisyen sözleşmeleri
 • Üniversitenin ticarileşebilecek ürünlerinin sözleşmeleri
 

Mersin Teknopark

Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Technoscope)
Mersin’de üniversite, sanayi ve diğer kuruluşlarca yürütülmekte olan araştırma-geliştirme (AR-GE) çalışmalarının Mersin’in ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücüne katkı yapacak yeni teknolojileri üretmek ve endüstriyel üretime aktarmak amacıyla kurulmuştur.
web sitesi

MTTO Paydaşlar