Slide background
Department of Press and Public Relations

Meü

Slide background
Department of Press and Public Relations

Meü

Research Facilities

Öğrenci Danışmanlığı
Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretimi ve Sınav Yönetmeliği'nin 25. maddesi gereğince, üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere kayıt döneminden önce, ilgili bölümün öğretim elemanları arasından danışman görevlendirilir. Danışmanlar, öğrencinin ders saatinin belirlenmesi, not durumu gibi idari işlerinin takibinde olduğu kadar, öğrencilerin karşılaşacağı diğer sorunlarla da olanaklar ölçüsünde ilgilenir. Danışmanların görevi, öğrenci üniversiteden ayrılana dek devam eder.

Burs Hizmetleri
Üniversitemizdeki ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim sürecini kolaylaştırmak amacıyla Öğrenci Sosyal Yardımlaşma Projesi yürütülmektedir. Mersin Üniversitesi Mezunlar Derneği (MERMED) tarafından yürütülen proje ile üniversitemiz akademik ve idari personeli ile mezunlarının her ay gönüllü olarak sağladığı maddi destek sonucunda öğrencilere karşılıksız burs sağlanmaktadır. Ayrıca üniversitemizde öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere, Kahvaltı Bursu verilmektedir. Toplam 1500 öğrenciye verilen kahvaltı, hafta içi her gün merkez ve ilçelerdeki okullarımızda dağıtılmaktadır. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ortaklaşa gerçekleştirilen bir çalışmayla da, kimi öğrencilere belediye otobüslerinden ücretsiz yararlanabilmesi için paso temin edilmektedir. Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ile Başbakanlık tarafından, her yıl isteyen üniversite öğrencilerine verilen kredi ve burslar için işlemler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülmektedir.

Üniversite Yaşamına Giriş (ÜYG)
Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin üniversite yaşamını tanımaları amacıyla planlanan Üniversite Yaşamına Giriş-ÜYG dersi, öğrencilerin kişisel, akademik ve sosyal gelişimine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Üniversitemizin değerlerinin, kurallarının, işleyişinin ve kampüslerinin çeşitli etkinliklerle tanıtıldığı program sonunda, öğrencilere Mersin Üniversiteli olma bilinci kazandırılmaktadır. ÜYG derslerinin içeriğini; tanıtım etkinliklerinin yanı sıra bilimsel ve mesleki, sosyal ve kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda düzenlenen etkinlikler oluşturmaktadır. Öğrencilerin ders olarak katıldığı bu etkinlikler, bir dönem boyunca sürmekte, her etkinlik bir puan olarak değerlendirilmektedir. Uygulanan programla, üniversitemizin tüm olanakları tanıtılmakta, öğrencilerin bu olanaklardan yararlanma yollarını öğrenmeleri sağlanmaktadır.

Üniversite İçi Yatay Geçiş
Mersin Üniversitesi bünyesinde bir eğitim programına kaydolmuş ve öğrenimde başarı göstermiş öğrenciler, eğitimi sırasında kendi isteğine, yeteneğine ve diğer özel durumlarına daha uygun eşdeğer bir programa geçebilme olanağına sahiptirler. Üniversite içi yatay geçiş, “Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Bölümleri /Programları Arasında Yatay Geçiş Esasları”na göre gerçekleştirilebilir. Başvurular, öğrencinin geçmek istediği Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne, her yarıyıl başında ve derslerin başlamasına en az 10 gün kala yapılmalıdır. Ayrıca öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim-öğretim programının giriş puanı, geçmek istediği programın en düşük puanına eşit veya daha yüksek olmalı, puan türleri de aynı olmalıdır.

Dikey Geçiş
Meslek yüksekokulları ve Açıköğretim ön lisans programları mezunlarının lisans programlarına kabul işlemleri, “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre düzenlenir. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) her yıl, meslek yüksekokulu ve Açıköğretim ön lisans mezunlarının hangi lisans programlarına dikey geçiş için başvurabileceklerini, bu programların koşullarını ve bu programlara alınacak öğrenci sayılarını gösteren bir kılavuz hazırlar. İlgili yönetmelikte belirlenen koşulları sağlayan ve başvuruları kabul edilen adayların ÖSYM tarafından yapılacak merkezi sınav sonucuna göre yerleştirmeleri yapılır.

Uzaktan Eğitim
Uzaktan eğitim, eğitimin zamandan ve mekândan bağımsız olarak yürütüldüğü, bilgisayarın öğrenim, sunum ve iletişim aracı olarak kullanıldığı, öğretmen ve öğrencinin aynı zamanda etkileşimli olup olmamalarına göre eş zamanlı veya eş zamansız olarak yürütüldüğü eğitim modelidir. Mersin Üniversitesi’nde ilk kez 2002-2003 eğitim-öğretim yılında uygulanmış olup, teknik programlarda ülkemizdeki ilk internet üzerinden yapılan eğitim programı üniversitemizde yapılmıştır. Bu uygulama ile eğitim almak isteyen daha büyük kitlelere eğitim imkânı sağlanmaktadır. Eğitimde fırsat eşitliği yaratılmaktadır. Bilgi, farklı coğrafyalardaki çok daha fazla öğrenmek isteyene ulaştırılabilmektedir. Çalışan öğrencilere zamandan bağımsız olarak istedikleri zaman, istedikleri kadar öğrenme imkânı sağlanabilmektedir. İki yıllık ön lisans programlarından Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Endüstriyel Elektronik, Elektronik Haberleşme, Endüstriyel Otomasyon, İşletme Yönetimi ve Eczane Hizmetleri programlarında uzaktan eğitim verilmektedir. Verilen uzaktan eğitim, örgün eğitim programları ile eşdeğer ve aynı müfredatın izlenmesi esasına dayanmaktadır. Ön lisans programlarında uygulanan 2 yıl 4 yarıyıla yayılmış olan derslerin aynıları uzaktan eğitim öğrencilerine uygulanmaktadır. Uzaktan Eğitim için bir bilgisayar ve internet kullanımı erişimine sahip olmak yeterlidir. Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi (UEYS) üzerinden, derslere ait ders notlarını takip edebilir, ders danışmanlarıyla sohbet edebilir, forum odalarında karşılıklı senkron iletişim kurulabilir, sınav tarihlerini öğrenebilir, internet üzerinden vize sınavlarınızı olabilir ve sınav ya da ödev sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. Derslere ait örnek soru ve cevaplarına ulaşabilirsiniz. Soru ve sorunlarınızı öğretim elemanına UEYS üzerinden her an iletebilirsiniz. Uzaktan Eğitim Programında dersler öğrencilere iki şekilde ulaştırılmaktadır. İlk olarak öğretim görevlileri tarafından hazırlanan ders dokümanları, grafik ve animasyonlar UEYS üzerinden öğrencilerin kullanımına açılmaktadır. Bunun yanı sıra uzaktan eğitime ait olan stüdyoda ders videoları çekilmektedir. Bu videolarda, öğretim görevlileri tarafından hazırlanan ders özetleri bulunmaktadır. Vize sınavları, ev veya internet erişimi olan istenilen bir ortamda bilgisayar başında "online" olarak yapılmakta, final sınavları, Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü’nde yarıyıl sonundaki Cumartesi ve Pazar günü olmak üzere iki oturumda yapılmaktadır. Bütün Meslek Yüksek okullarında olduğu gibi Uzaktan Eğitim Programlarında da staj etkinliği zorunludur. Uzaktan eğitim öğrencileri istedikleri zaman staj yapabilirler.

e-İşletme (e-MBA)
MBA (Master of Business Administration) İşletme Yönetimi alanında yüksek lisans eğitimini ifade etmektedir. Üniversitemiz bünyesinde uzaktan eğitim modeliyle İşletme Yönetimi Yüksek Lisans (e-İşletme) programına öğrenci alımı gerçekleşmektedir. İlk öğrencilerini 2009-2010 eğitim-öğretim yılında alan İşletme Yönetimi yüksek lisans programında genel olarak finans, muhasebe, pazarlama, insan kaynakları, organizasyon yönetimi, enformasyon yönetimi, karar verme teknikleri gibi derslere yer verilmektedir. Uzaktan öğretim tekniğine dayanan e-İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programının amacı, bilişim teknolojilerinin sunduğu farklı eğitim imkânlarından faydalanarak, öğrencilere iş dünyasının stratejik ve rekabetçi alanlardaki gereksinimlerine uygun, temel işletmecilik konularında uzmanlaşma sağlayacak, zaman ve mekândan bağımsız bir eğitim olanağı sunmaktır. Programın zaman ve mekândan bağımsız bir yapıda olması, iş saatleri veya çalışma mekânı nedeni ile yüksek lisans eğitimine olanak bulamayan pek çok kişi için uygun bir alternatif sunmakta ve talep yaratmaktadır. Öğrenci kabulünde mülakat uygulaması yapılmamakta, programa başvuran adayların lisans mezuniyet not ortalamasının (100 üzerinden değerlendirmeye dönüştürülür) %40'ı ve ALES eşit ağırlık puanın %60'ı alınarak yüksek lisans giriş puanı hesaplanmaktadır. Öğrencilerin yalnızca final sınavları için (sınıf içi sınav uygulanacak derslerde) üniversitemiz kampüsüne gelmeleri gerekebilecek, diğer tüm sınav, ödev ve uygulamalar internet üzerinden gerçekleştirilecektir.

ECDL
Üniversitemiz, Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası ECDL’in (European Computer Driving Licence) yetkili test merkezlerinden birisidir. Dünyanın 138 ülkesinde benimsenen ve kamu kuruluşları, özel sektör ile uluslararası organizasyonlar tarafından bilgisayar yetkinlikleri için evrensel kriter olarak tanınan ECDL Sertifikası, dünyanın önde gelen bilgisayar kullanım yetkinliği sertifikasıdır. Mersin Üniversitesi öğrencileri ile personelinin yanı sıra Mersin halkına da açık olan ECDL kursları kapsamında 40 saatlik bir ders programı uygulanmaktadır. Core, CAD, Web Starter, Image Maker ve Expert programlarına yönelik olarak düzenlenen kurslar, onar kişilik sınıflarda yürütülmektedir. Teori ve pratiği kapsayan 7 bölümden oluşan programda ilk bölüm, genel seviyedeki bilgi toplamını teorik olarak test etmekte, diğer bölümleri ise pratik beceri testi oluşturmaktadır. Tüm bölümleri başarıyla tamamlayan aday, ECDL Temel Sertifikasını almaya hak kazanmaktadır.

Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim
Eğitim-öğretim olanaklarının güz ve bahar yarıyıllarının dışında değerlendirilmesi amacıyla, yaz tatili içinde uygulanan bir eğitim-öğretim programıdır. Amaç; başarılı öğrencilerin üst sınıftan ders alarak daha kısa sürede mezun olmalarını sağlamak, öğrencilerin çeşitli nedenlerle alamadıkları ya da başarısız oldukları dersleri almalarına olanak sağlamak ve sınıflarda meydana gelen öğrenci yığılmalarını gidererek eğitim-öğretimin verimini artırmaktır. Yaz döneminin öğretim süresi sınavlar hariç yedi haftadır. Yaz döneminde açılan her ders için normal yarıyıllarda yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır. Yaz döneminde açılacak dersler, tercihen dersi normal yarıyılında vermiş olan öğretim elemanının isteği, ilgili bölümün /anabilim dalının uygun görmesi ve ilgili Fakülte /Yüksekokul /Enstitü Kurulunun kararı ile belirlenir.

Yandal ve Çift Anadal Programı
Mersin Üniversitesi lisans programlarını başarıyla yürüten öğrenciler, ilgi duydukları başka bir dalda öğrenim görme imkanına (Yandal Programı) ya da ikinci bir dalda lisans diploması alma imkanına (Çift Anadal Programı) sahiptirler. Yandal ve Çift Anadal programları, ilgili bölümün ve Fakülte/Yüksekokul kurulunun önerisi ve Üniversite Senatosu’nun onayı ile açılır. Yandal programı en az 18, çift anadal programı ise en az 36 krediden oluşur. Her iki program da, ilgili anadal (bölüm/program) programının tüm derslerini kapsar.

Yabancı Uyruklu Öğrenciler
Üniversitemize lisans ve lisansüstü düzeyde yabancı uyruklu öğrenci alınmaktadır. Lisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenciler Sınavı (YÖS) sonucu ile veya Yükseköğretim Kurulunun YÖS’ün eşdeğeri olarak kabul ettiği uluslararası sınav sonucu ile üniversitemize kayıt için başvurabilirler. Lisansüstü öğrenim görmek isteyen öğrencilerin ise üniversitemize doğrudan başvurmaları gerekmektedir. Üniversitemize kayıt yaptırmak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin, lise veya dengi meslek okulu mezunu olmaları ve diplomalarının Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir. Ayrıca öğretim dili Türkçe olan programlara kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilerin, kaydolduktan sonra öğrenimlerine başlama zamanları Türkçe Testinden aldıkları sonuçlara bağlıdır.

Yabancı Dil
Üniversitemizin ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapılan birimlerin birinci sınıflarında yabancı dil veya ikinci yabancı dil olarak İngilizce, Almanca veya Fransızca okutulur. Yabancı Dil Hazırlık Programı bulunan bölüm/programlardaki Yabancı Dil Hazırlık Programı süresi, öğrenim süresine dahil değildir. Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına bağlı pek çok bölüm ve programda ‘bir yıl süreli zorunlu’ yabancı dil hazırlık programı ya da kontenjan dahilinde bir yıl süreli ‘isteğe bağlı’ yabancı dil hazırlık programı uygulanmaktadır.

Erasmus Programı
Üniversitemiz, Avrupa Birliği Yükseköğretim sözleşmesi olan ‘Erasmus Beyannamesi’ni 2004 yılında imzalamış ve öğrencilerine ‘Avrupalı’ kimliği kazandırmıştır. Öğrencilerimiz, Erasmus eğitim programı ile çok kültürlü değişim programına ülkemizde ve/veya yurt dışında katılabilmekte, Avrupalı ortak üniversitede eğitim görebilmekte ve uluslararası bir projede yer alabilmektedirler. Erasmus programı kapsamında şimdiye kadar 65 adet ikili anlaşma imzalanmış; 2004 yılından bu yana 250’ye yakın öğrencimiz Erasmus öğrenci değişimi programı kapsamında yurt dışındaki çeşitli üniversitelerde eğitim olanağına sahip olmuşlardır. Yine bu sürede, yurt dışından gelen çok sayıda öğrenci, üniversitemizde eğitim görmüş; öğretim elemanı değişimi kapsamında da öğretim elemanlarımız yurtdışındaki üniversitelerde ders vermişlerdir.

Farabi Değişim Programı
Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Türkiye’deki Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir. Üniversitemizde de Farabi Değişim Programı kapsamında çalışmalara başlanmıştır. Web sayfası hazırlanmış olup, çeşitli üniversiteler ile Farabi Değişim Protokolleri imzalanmaktadır.