Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Prof. Dr. Bedii Cicik
Özgeçmiş
:
Birim
:
Su Ürünleri Fakültesi / Balıkçılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı .
DOĞUM TARİHİ
:
16 Ağustos 1966 .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
GSM
:
+90-530-9376011 .
Telefon
:
+90-324-3412815 .
Dahili
:
12030 .
Faks
:
+90-324-3413025 .
Diğer e-mail
:
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-06-16 07:53:59 .
Düzenleme
:
2018-11-06 08:42:00 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
17
ARTICLES WITH
CITATION DATA
17
SUM OF THE
TIMES CITED
113
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
6.65
Researcher ID
Scopus ID
Scholar ID
h-index
6
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS BİYOLOJİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1987
YÜKSEK LİSANS BİYOLOJİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1991
DOKTORA BİYOLOJİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1995
DOÇENTLİK BİYOLOJİ ÜAK 2005
Doktora Tezi

1. Cyprinus carpio (L.)'da Bakır, Çinko ve Bakır+Çinko Karışımında Solungaç, Karaciğer ve Kas Dokularındaki Metal Birikiminin Nicel Protein, Glikojen ve Kandaki Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkileri Danışman: Dr. Cahit ERDEM, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, ADANA, Türkiye, 1995.

Theses_003.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. Tilapia nilotica'da Bakırın Karaciğer ve Kas Dokularındaki Nicel Protein Değişimlerine Etkileri Danışman: Dr. Cahit ERDEM, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, ADANA, Türkiye, 1991.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTRMA GÖREVLİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1988-02-01 - 1996-02-01
YARDIMCI DOÇENT DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1996-02-01 - 2005-04-01
DOÇENT DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2005-10-05 - 2011-07-21
PROFESÖR DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011-07-21 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2015-07-14 - Devam ediyor
DEKAN SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2015-07-14 - Devam ediyor
SENATO ÜYESİ 2015-07-14 - Devam ediyor
ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ 2015-07-14 - Devam ediyor
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2015-07-14 - Devam ediyor
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2015-07-14 - Devam ediyor
DEKAN SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2015-07-14 - Devam ediyor
SENATO ÜYESİ 2015-07-14 - Devam ediyor
ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ 2015-07-14 - Devam ediyor
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2015-07-14 - Devam ediyor
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ TURİZM FAKÜLTESİ 2015-09-11 - 2018-09-11
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ TURİZM FAKÜLTESİ 2015-09-11 - 2018-09-11
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ TURİZM FAKÜLTESİ 2015-09-11 - 2018-09-11
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ TURİZM FAKÜLTESİ 2015-09-11 - 2018-09-11
ANABİLİM DALI BAŞKANI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-07-15 - 2018-07-15
ANABİLİM DALI BAŞKANI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-07-15 - 2018-07-15
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-07-15 - 2018-07-15
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-07-15 - 2018-07-15
ANABİLİM DALI BAŞKANI SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2015-02-27 - 2018-02-27
BÖLÜM BAŞKANI SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2015-02-27 - 2018-02-27
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2015-02-27 - 2018-02-27
ANABİLİM DALI BAŞKANI SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2015-02-27 - 2018-02-27
BÖLÜM BAŞKANI SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2015-02-27 - 2018-02-27
ANABİLİM DALI BAŞKANI SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2015-02-27 - 2018-02-27
BÖLÜM BAŞKANI SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2015-02-27 - 2018-02-27
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2015-02-27 - 2018-02-27
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2014-09-07 - 2017-09-07
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2014-09-07 - 2017-09-07
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2014-09-07 - 2017-09-07
ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2012-07-02 - 2015-07-02
ANABİLİM DALI BAŞKANI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012-07-02 - 2015-07-02
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2012-07-02 - 2015-07-02
DEKAN SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2012-07-02 - 2015-07-02
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012-07-02 - 2015-07-02
SENATO ÜYESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2012-07-02 - 2015-07-02
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 16600
2017
24. Tunçsoy, M.; Duran, S.; Ay, .; Cicik, B.; Erdem, C. Effects of Copper Oxide Nanoparticles on Antioxidant Enzyme Activities and on Tissue Accumulation of Oreochromis niloticus . SPRİNGER NATURE, 2017, 99, 360-364. 600 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s00128-017-2129-z

Publications_028.pdf

23. Korkmaz, C.; Ay, .; çolakfakioğlu, C.; Cicik, B.; Erdem, C. Heavy Metal Levels in Muscle Tissues of Solea solea, Mullus barbatus, and Sardina pilchardus Marketed for Consumption in Mersin, Turkey. SPRİNGER NATURE, 2017, 228, 228-0315. 600 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s11270-017-3503-5

Publications_027.pdf

2016
22. Tuncsoy, M.; Duran, S.; Ay, O.; Cicik, B.; Erdem, C. Effects of copper oxide nanoparticles on antioxidant enzyme activities in gill and liver tissues of Oreochromis niloticus. TOXİCOLOGY LETTERS, 2016, 258, 269-269. 600 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.toxlet.2016.06.1945

21. Tuncsoy, M.; Duran, S.; Yesilbudak, B.; Ay, O.; Cicik, B.; Erdem, C. SHORT TERM EFFECTS OF ZINC ON SOME SERA BIOCHEMICAL PARAMETERS AND ON TISSUE ACCUMULATION OF Clarias gariepinus. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 2016, 25, 658-664. 450 + 0
20. Tunçsoy, M.; Duran, S.; Ay, .; Cicik, B.; Erdem, C. Accumulation of Copper in Gill, Liver, Spleen, Kidney and Muscle Tissues of Clarias gariepinus Exposed to the Metal Singly and in Mixture with Chitosan. BULLETİN OF ENVİRONMENTAL CONTAMİNATİON AND TOXİCOLOGY, 2016, 97, 486-489. 600 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s00128-016-1900-x

2015
19. Ciftci, N.; Karayakar, F.; Ay, O.; Cicik, B.; Erdem, C. EFFECTS OF COPPER AND LEAD ON SOME HEMATOLOGICAL PARAMETERS OF Oreochromis niloticus. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 2015, 24, 2771-2775. 600 + 0
Publications_023.pdf

18. Tunçsoy, M.; Duran, S.; Ay, .; Cicik, B.; Erdem, C. Accumulation of copper in gill, liver, spleen, kidney and muscle tissues of Clarias gariepinus exposed to the metal singly and with mixture of chitosan. TOXİCOLOGY LETTERS, 2015, 238, 347-347. 600 + 0
doi:10.1016/j.toxlet.2015.08.992

17. Duran, S.; Tunçsoy, M.; Ay, .; Cicik, B.; Erdem, C. Accumulation of lead in various tissues of Clarias gariepinus exposed to the metal singly and in mixture with of chitosan. TOXİCOLOGY LETTERS, 2015, 238, 350-350. 600 + 0
doi:10.1016/j.toxlet.2015.08.999

16. Duran, S.; Tunçsoy, M.; Yeşilbudak, B.; Ay, .; Cicik, B.; Erdem, C. METAL ACCUMULATION IN VARIOUS TISSUES OF Clarias gariepinus EXPOSED TO COPPER, ZINC, CADMIUM AND LEAD SINGLY AND IN MIXTURE. FRESENİUS ENVİRONMENTAL BULLETİN, 2015, 24, 4738-4742. 450 + 0
Publications_025.pdf

15. Tuncsoy, M.; Duran, S.; Ay, O.; Cicik, B.; Erdem, C. EFFECTS OF COPPER AND LEAD APPLIED SINGLY AND IN MIXTURE WITH CHITOSAN ON SOME SERA PARAMETERS OF Clarias gariepinus. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 2015, 24, 3029-3034. 600 + 0
Publications_026.pdf

14. çiftçi, N.; Ay, .; Karayakar, F.; Cicik, B.; Erdem, C. Effects of Zinc and Cadmium on Condition Factor, Hepatosomatic and Gonadosomatic Index of Oreochromis niloticus.. FRESENİUS ENVİRONMENTAL BULLETİN, 2015, 24, 3871-3874. 600 + 0
Publications_024.pdf

2014
13. Tuncsoy, M.; Duran, S.; Ay, O.; Cicik, B.; Erdem, C. Effects of copper and lead singly and with mixture of chitosan on some sera parameters of Clarias gariepinus. TOXICOLOGY LETTERS, 2014, 229, S213-S213. 600 + 0
https://dx.doi.org/10.1016/j.toxlet.2014.06.717

2012
12. Ciftci, N.; Karaytug, S.; Karayakar, F.; Ay, O.; Cicik, B.; Erdem, C. Accumulation and Effect of Chromium on Protein and Glycogen Levels of Palaemonetes pugio. JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, 2012, 11, 74-77. 450 + 0
Publications_002.pdf

2011
11. Ciftci, N.; Cicik, B.; Erdem, C.; Ay, O.; Karayakar, F.; Karaytug, S. ACCUMULATION OF CHROMIUM IN HEPATOPANCREAS, GILL AND MUSCLE TISSUES OF Callinectes sapidus. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 2011, 20, 1089-1092. 750 + 15
Publications_005.pdf


Alıntılanma Sayısı: 3
2010
10. Karaytug, S.; Karayakar, F.; Ciftci, N.; Cicik, B.; Ay, O.; Erdem, C. Effects of Cadmium on Sera Glucose and Cortisol Levels in Clarias gariepinus (Burchell, 1822). JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, 2010, 9, 2159-2162. 550 + 0
Publications_017.pdf

9. Ciftci, N.; Cicik, B.; Erdem, C.; Ay, O.; Gunalp, C. Accumulation of Chromium in Liver, Gill and Muscle Tissues of Orechromis niloticus. JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, 2010, 9, 1958-1960. 800 + 0
Publications_016.pdf

8. Karayakar, F.; Cicik, B.; Ciftci, N.; Karaytug, S.; Erdem, C.; Ozcan, A. Accumulation of Copper in Liver, Gill and Muscle Tissues of Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758). JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, 2010, 9, 2271-2274. 750 + 15
Publications_018.pdf


Alıntılanma Sayısı: 3
7. Karayakar, F.; Karaytug, S.; Cicik, B.; Erdem, C.; Ay, O.; Ciftci, N. HEAVY METAL LEVELS IN FIVE SPECIES OF FISH CAUGHT FROM MERSIN GULF. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 2010, 19, 2222-2226. 650 + 15
Publications_015.pdf


Alıntılanma Sayısı: 3
2007
6. Karayakar, F.; Erdem, C.; Cicik, B. Seasonal variation in copper, zinc, chromium, lead and cadmium levels in hepatopancreas, gill and muscle tissues of the mussel Brachidontes pharaonis fischer, collected along the Mersin coast, Turkey. BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, 2007, 79, 350-355. 1000 + 25
https://dx.doi.org/10.1007/s00128-007-9246-z

Publications_003.pdf


Alıntılanma Sayısı: 5
5. Karaytug, S.; Erdem, C.; Cicik, B.; Ay, O. Effects of copper on hepatosomatic index, gonadosomatic index and condition factor of Oreochromis niloticus-(L. 1758). FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 2007, 16, 1355-1358. 750 + 10

Alıntılanma Sayısı: 2
4. Karaytug, S.; Erdem, C.; Cicik, B. Accumulation of cadmium in the gill, liver, kidney, spleen, muscle and brain tissues of Cyprinus carpio. EKOLOJI, 2007, 16, 16-22. 1000 + 50
Publications_019.pdf


Alıntılanma Sayısı: 10
2005
3. Cicik, B.; Engin, K. The effects of cadmium on levels of glucose in serum and glycogen reserves in the liver and muscle tissues of Cyprinus carpio (L., 1758). TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, 2005, 29, 113-117. 1000 + 95
Publications_022.pdf


Alıntılanma Sayısı: 19
2004
2. Cicik, B.; Ay, .; Karayakar, F. Effects of lead and cadmium interactions on the metal accumulation in tissue and organs of the Nile Tilapia (Oreochromis niloticus). BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, 2004, 72, 141-148. 1000 + 75
https://dx.doi.org/10.1007/s00128-003-0252-5


Alıntılanma Sayısı: 15
2003
1. Saglamtimur, B.; Cicik, B.; Erdem, C. Effects of different concentrations of copper alone and a copper plus cadmium mixture on the accumulation of copper in the gill, liver, kidney and muscle tissues of Oreochromis niloticus (L.). TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, 2003, 27, 813-820. 1000 + 30

Alıntılanma Sayısı: 6
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 2140
2017
13. Karayakar, F.; çiftçi, N.; Korkmaz, C.; Ay, .; Cicik, B. BAKIR, ÇİNKO, KURŞUN ve KADMİYUMUN Oreochromis niloticus’da BAZI SERUM BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİ. YUNUS ARASTİRMA BULTENİ, 2017, 17, 0-0. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.17693/yunusae.v17i30729.302067

Publications_030.pdf

12. Karayakar, F.; Bavbek, O.; Cicik, B. HEAVY METAL CONCENTRATIONS IN FISH SPECIES CAPTURED IN MERSIN BAY. SCİENTİFİC WEB JOURNALS (SWJ), 2017, 3, 141-150. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.3153/JAEFR17017

Publications_029.pdf

11. çiftci, N.; Korkmaz, C.; Ay, .; Karayakar, F.; Cicik, B. Bakır ve Kurşunun Oreochromis niloticus’da Hepatosomatik İndeks, Gonadosomatik İndeks ve Kondüsyon Faktörü Üzerine Etkileri. SULEYMAN DEMİREL UNİVERSİTESİ EGİRDİR SU URUNLERİ FAKULTESİ DERGİSİ, 2017, 13, 12-18. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.22392/egirdir.312089

Publications_031.pdf

2013
10. çiftçi, N.; özbay, T.; Karayakar, F.; Ay, .; Karaytuğ, S.; Cicik, B. Effects of Cadmium and Cadmium-Chitosan Mixture on Some Blood Parameters of Oreochromis niloticus. JOURNAL OF BİOLOGİCAL AND ENVİRONENTAL SCİENCE, 2013, 7, 169-175. 80 + 0
Publications_011.pdf

9. Kuşatan, Z.; Cicik, B. Denizatlarının (Hippocampus spp.) Biyolojisi, Populasyon Durumları ve Yetiştiricilik Alanındaki Yeri. JOURNAL OF FİSHERİS SCİENCE, 2013, 7, 1-11. 200 + 0
Publications_012.pdf

2010
8. çiftçi, N.; Günalp, C.; Cicik, B.; Erdem, C.; Ay, . Effects of Chromium on the Hematocrit Levels and Erythrocyt Numbers of Cyprinus carpio. NWSA ECOLOGİCAL LİFE SCİENCES, 2010, 5, 82-88. 140 + 0
Publications_010.pdf

2008
7. çiftçi (soydemir), N.; Cicik, B.; Erdem, C.; Ay, . Effects of Lead on Sera Parameters and Hematocrit Levels in Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758). JOURNAL OF FİSHERİES SCİENCES , 2008, 2, 616-622. 170 + 0
Publications_009.pdf

2006
6. Arslan, M.; Karaytuğ, S.; Cicik, B. Bakırın Clarias lazera (Valenciennes, 1840)'da Doku Glikojen ve Serum Glukoz Düzeyi Üzerine Etkileri.. E.Ü. SU ÜRÜNLERİ DERGİSİ, 2006, 23, 23-27. 200 + 0
Publications_033.pdf

2005
5. Ay, .; Cicik, B.; Erdem, C. Accumulation of Copper Administered Subcutanously and Orally in the Tissues of Mus musculus var. albinus. TRENDS İN COMPARATİVE BİOCHEMİSTRY AND PHYSİOLOGY, 2005, 11, 47-50. 200 + 0
4. Karayakar, F.; Ay, .; Cicik, B.; Erdem, C. Effects of Copper on Serum Glucose and Cortisol Levels of Clarias lazera (Valenciennes, 1840). TRENDS İN COMPARATİVE BİOCHEMİSTRY AND PHYSİOLOGY, 2005, 11, 51-54. 150 + 0
3. Karataş, S.; Erdem, C.; Cicik, B. Kadmiyumun Cyprinus carpio (L. 1758)’da Serum Aspartat Aminotransferaz, Alanin Aminotransferaz ve Glukoz Düzeyi Üzerine Etkileri. EKOLOJİ ÇEVRE DERGİSİ, 2005, 55, 18-23. 200 + 0
Publications_007.pdf

2004
2. Sağlamtimur, B.; Cicik, B.; Erdem, C. Kısa Süreli Bakır + Kadmiyum Etkileşiminde Tatlısu Çipurası (Orechromis niloticus L., 1758)’nın Karaciğer, Böbrek, Solungaç ve Kas Dokularındaki Kadmiyum Birikimi. EKOLOJİ ÇEVRE DERGİSİ, 2004, 53, 33-38. 200 + 0
Publications_006.pdf

2003
1. Cicik, B. Bakır-Çinko Etkileşiminin Sazan (Cyprinus carpio L.)'nın Karaciğer, Solungaç ve Kas Dokularındaki Metal Birikimi Üzerine Etkileri. EKOLOJİ, 2003, 12, 32-36. 200 + 0
Publications_001.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2004
1. Karayakar, F.; Ay, .; Cicik, B. Mersin Kıyı Şeridinden Alınan Su Örneklerinden İzole Edilen Escherichia coli Suşlarının Bazı Antibiyotiklere Karşı Plasmid Kökenli Dirençliliğin Saptanması. EKOLOJİ, 2004, 13, 28-32. 200 + 0
Publications_034.pdf

Ulusal - Diğer 2100
2011
33. çiftçi, N.; Cicik, B. Krom (VI)’nın Oreochromis niloticus, Cyprinus carpio, Clarias gariepinus ile Callinectes sapidus’un Dokularında Birikimi, Protein ve Glikojen Düzeylerine Etkileri. EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, 7, 36-54. 100 + 0
Publications_014.pdf

2010
32. çiftçi, N.; Cicik, B. Longozlar. MERSİN DENİZ TİCARET ODASI DERGİSİ, 2010, 214, 24-26. 50 + 0
2009
31. Cicik, B.; çiftçi, N. Sulak Alanlar. MERSİN DENİZ TİCARET ODASI DERGİSİ, 2009, 210, 20-22. 50 + 0
30. Cicik, B.; çiftçi, N. Doğu Akdeniz ve Balıkçılık. MERSİN DENİZ TİCARET ODASI DERGİSİ, 2009, 207, 8-10. 50 + 0
29. Cicik, B. Su Ürünleri Üretiminde de Tüketiminde de Avrupa’nın Gerisindeyiz. GIDA TEKNOLOJİSİ DERGİSİ, 2009, 10, 72-72. 50 + 0
28. Cicik, B. Balık Çiftliklerine Neden Gereksinim Duyulmuştur. İPEK YOLU MERSİN KENT YAŞAM DERGİSİ, 2009, 1, 18-21. 50 + 0
2008
27. Cicik, B. Su Ürünleri Üretiminde Enerji Harcamaları. MERSİN DENİZ TİCARET ODASI DERGİSİ, 2008, 195, 30-31. 50 + 0
26. Kuşatan, Z.; Cicik, B. Deniz Kestaneleri. DENİZ TEMİZ DERGİSİ, 2008, 1, 36-39. 50 + 0
2007
25. Cicik, B. Olta Balıkçılarının Düşmanı Kurbağa Balıkları. MERSİN DENİZ TİCARET ODASI DERGİSİ, 2007, 185, 32-33. 50 + 0
24. Soydemir çiftçi, N.; Cicik, B. Egzotik Türlerin Balıkçılığa Etkileri. MERSİN DENİZ TİCARET ODASI DERGİSİ, 2007, 179, 29-30. 50 + 0
23. çiftçi, N.; Cicik, B. Ülkemizde Su Ürünleri Üretimi ve Tüketimi. MERSİN DENİZ TİCARET ODASI DERGİSİ, 2007, 187, 32-33. 50 + 0
2006
22. Kuşatan, Z.; Cicik, B. Değerlendirilemeyen Denizel Organizmalardan Denizkestaesi. MERSİN DENİZ TİCARET ODASI DERGİSİ, 2006, 175, 32-33. 50 + 0
21. Soydemir, N.; Cicik, B. Doğu Akdeniz de Ekonomik Öneme Sahip Balık Türleri. DOĞU AKDENİZ DE EKONOMİK ÖNEME SAHİP BALIK TÜRLERİ, 2006, 166, 20-22. 50 + 0
20. Karaytuğ, S.; Karayakar, F.; Cicik, B. Balıklarda Göç Olayı ve Bu Davranışın Balıkçılık Üzerine Etkileri. MERSİN DENİZ TİCARET ODASI DERGİSİ, 2006, 166, 20-22. 50 + 0
19. Karayakar, F.; Karaytuğ, S.; Cicik, B. Orkinos Balığının Biyolojik Özellikleri ve Ekonomik Önemi. MERSİN DENİZ TİCARET ODASI DERGİSİ, 2006, 167, 16-17. 50 + 0
18. çiftçi, N.; Cicik, B. Sucul Ortamlarda Hipoksiyaya Neden Olan Faktörler ve Hipoksiyanın Balıklar Üzerine Etkileri. AQUALİFE OF TURKEY, 2006, 8, 44-45. 100 + 0
Publications_004.pdf

2005
17. Karaytuğ, S.; Karayakar, F.; Cicik, B. Balıklarda Ağır Metallerin Ortamdan Alınımı, Birikimi ve Toksik Etkileri. MERSİN DENİZ TİCARET ODASI DERGİSİ, 2005, 157, 24-25. 50 + 0
16. Cicik, B.; Arslan, M. Su Ürünlerinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Tekniklerden Tütsüleme. MERSİN DENİZ TİCARET ODASI DERGİSİ, 2005, 153, 26-27. 50 + 0
15. Karayakar, F.; Karaytuğ, S.; Cicik, B. Deniz Parkları. MERSİN DENİZ TİCARET ODASI DERGİSİ, 2005, 162, 23-24. 50 + 0
14. Cicik, B. Küresel Isınmanın Doğal Ekosistemler Üzerine Etkileri. MERSİN DENİZ TİCARET ODASI DERGİSİ, 2005, 161, 23-24. 50 + 0
13. Erdem, C.; Cicik, B.; Karayakar, S.; Karayakar, F.; Karaytuğ, S. Clarias gariepinus (Burchell, 1822)’da Kadmiyumun Solungaç, Karaciğer, Böbrek, Dalak ve Kas Dokularındaki Birikimi ve Arıtımı. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 1, 17-24. 80 + 0
Publications_021.pdf

12. Cicik, B. Dünya ve Türkiye Denizlerinde Balık Üretim Potansiyelini Etkileyen Faktörler. MERSİN DENİZ TİCARET ODASI DERGİSİ, 2005, 159, 16-17. 50 + 0
2004
11. Kuşatan, Z.; Cicik, B. Clarias lazera (Valenciennes, 1840)’da Kadmiyumun Solungaç, Karaciğer, Böbrek, Dalak ve Kas Dokularındaki Birikimi. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 2, 59-66. 100 + 0
10. Erdem, C.; Ay, .; Cicik, B.; Karayakar, F. Berdan Nehrinde Yaşayan Balıkların (Cyprinus carpio, Capoeta capoeta) Dokularında Bakır, Kadmiyum ve Kurşun Düzeyleri. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 1, 32-37. 75 + 0
9. Cicik, B. Su Ürünlerinin Sürdürülebilirliği. MERSİN DENİZ TİCARET ODASI DERGİSİ, 2004, 146, 5-6. 50 + 0
8. Cicik, B. Sucul Ortamlarda Ağır Metal Kirliliği. MERSİN DENİZ TİCARET ODASI DERGİSİ, 2004, 148, 10-11. 50 + 0
7. Cicik, B.; çelik, O. Akdeniz’de Balık Stoklarına Etki Eden Faktörler. MERSİN DENİZ TİCARET ODASI DERGİSİ, 2004, 150, 16-18. 50 + 0
6. Soydemir, N.; Cicik, B.; Ekingen, G. Brachidontes pharaonis’in Kas, Solungaç ve Hepatopankreas Dokularındaki Bakır Birikimi. TÜRK SUCUL YAŞAM DERGİSİ, 2004, 2, 171-178. 100 + 0
Publications_013.pdf

5. Cicik, B.; Ay, .; Karayakar, F. Cyprinus carpio (L.)’da Bakırın Kas ve Karaciğer Dokularındaki Birikiminin Total Protein Derişimi Üzerine Etkileri. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 2, 26-31. 100 + 0
4. Cicik, B. Mersin Sahil Şeridindeki Çarpık Kentleşmenin Denizel Ekosistem Üzerine Etkileri. MERSİN DENİZ TİCARET ODASI DERGİSİ, 2004, 149, 16-17. 50 + 0
Publications_032.pdf

1998
3. Cicik, B.; Erdem, C. Cyprinus carpio’da Bakır, Çinko ve Bakır + Çinko Karışımının Serum Kolesterol Derişimi Üzerine Etkileri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ, 1998, 1, 82-87. 100 + 0
1994
2. Cicik, B.; Erdem, C.; Kalay, M.; Kargın, F. Tilapia nilotica’da Bakırın Farklı Dokulardaki Birikimi ile Nicel Protein, Kan Hematokrit Yüzdesi ve Hemoglobin Düzeyleri Üzerine Etkisi. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, 1994, 4, 72-82. 95 + 0
1992
1. Cicik, B.; Erdem, C. Effects of Copper on the Quantitative Protein Changes in Liver and Muscle Tissues of Tilapia nilotica. BİYOKİMYA DERGİSİ , 1992, 17, 51-64. 100 + 0
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. Ergene, R.; Cicik, B.; Kaçar, Y.; Ay, . VII Limnoloji sempozyum kitapçığı, ISBN: 1, Mersin Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 76 Sayfa, Türkçe, MERSİN, Türkiye, 2016. 0
http://www.mersin.edu.tr
Uluslararası - SCI/SCI-Exp. indexed - Poster 600

4. Tunçsoy, M.; Duran, S.; Ay, Ö.; Cicik, B.; Erdem, C., Effects of copper oxide nanoparticles on antioxidant enzyme activities in liver tissue of Clarias gariepinus. EUROTOX 2017, 2017-09-10, 2017-09-13, Bratislava, Slovakya, 2017. 150

3. Duran, S.; Tunçsoy, M.; Ay, Ö.; Cicik, B.; Erdem, C., Acumulation of copper oxide nanoparticles in gill, liver and muscle tissues of Claries gariepinus. EUROTOX 2017, 2017-09-10, 2017-09-13, Bratislava, Slovakya, 2017. 150

2. DURAN, S.; TUNÇSOY, M.; AY, Ö.; CİCİK, B.; ERDEM, C., Accumulation of lead in varioustissues of Clarias gariepinus exposedtothe metal singlyand in mixturewith of chitosan. 51thCongress of theEuropeanSocieties of Toxicology, 2015-09-13, 2015-09-15, Porto, Portekiz, 2015. 150

1. TUNÇSOY, M.; DURAN, S.; AY, Ö.; CİCİK, B.; ERDEM, C., Accumulation of copper in gill, liver, spleen, kidneyandmuscletissues of Clarias gariepinusexposedtothe metal singlyandwithmixture of chitosan. 51thCongress of theEuropeanSocieties of Toxicology, 2015-09-13, 2015-12-15, PORTO, Portekiz, 2015. 150

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. ERGENE, M.; CİCİK, B.; ERGENE, R., Mersin Davultepe Yuvalama Kumsalındaki Deniz Kaplumbagaları (Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) ve Caretta caretta (Linnaeus 1758) Populasyonlarının Biyolojik Özelliklerinin Incelenmesi. Uluslararası Türk Dünyasında İlmi Araştırmalar Sempozyumu , 2016-05-29, 2016-05-31, Kastamonu, Türkiye, 2016. 200
http://www.kastamonu.edu.tr

Uluslararası - Özet - Poster 30

1. Tunçsoy, M.; Duran, S.; Ay, Ö.; Cicik, B.; Erdem, C., Effects of copper and lead singly and with mixture of chitosan on some sera parameters of Clarias gariepinus. 50th Congress of the European-Societies-of-Toxicology Location, 2014-10-07, 2014-10-09, Edinburgh, Türkiye, 2014. 30
Scientific_Meetings_001.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 180

3. ÇİFTÇİ, N.; KARAYAKAR, F.; ERDEM, C.; AY, Ö.; KARAYTUĞ, S.; CİCİK, B., Kurşun’un Brachidontes pharaonis’in Hepatopankreas, Kas, Solungaç Dokularındaki Birikimi ile Hepatosomatik İndeks Üzerine Etkileri. II. Ulusal Malakoloji Sempozyumu, 2008-10-08, 2008-10-10, ADANA, Türkiye, 2008. 40
Scientific_Meetings_003.pdf

2. KARAYAKAR, F.; ÇİFTÇİ, N.; ERDEM, C.; AY, Ö.; KARAYTUĞ, S.; CİCİK, B., Brachidontes pharaonis’in Kas, Solungaç ve Hepatopankreas Dokularındaki Kadmiyum ve Çinko Birikimi. II. Ulusal Malakoloji Sempozyumu, 2008-10-08, 2008-10-10, ADANA, Türkiye, 2008. 40
Scientific_Meetings_004.pdf

1. ÇİFTÇİ, N.; cicik, B.; EKİNGEN, G., Brachidontes pharaonis’in Kas, Solungaç ve Hepatopankreas Dokularındaki Bakır Birikimi. I. Ulusal Malakoloji Sempozyumu, 2004-09-01, 2004-09-03, İzmir, Türkiye, 2004. 100
Scientific_Meetings_002.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 337

10. ÇİFTÇİ, N.; CİCİK, B.; KARAYAKAR, F., Klinoptilolitin Oreochromis niloticus'da Bakır Birikimi Üzerine Etkileri. VII. Ulusal Limnoloji Sermpozyumu, 2016-08-31, 2016-09-02, MERSİN, Türkiye, 2016. 50

9. Çiftçi, N.; Korkmaz, C.; Ay, Ö.; Karayakar, F.; Cicik, B., Bakır, Çinko, Kurşun ve Kadmiyumun Oreochromis nilotius'da Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkileri . 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2015-09-01, 2015-09-04, İzmir, Türkiye, 2015. 25
Scientific_Meetings_017.pdf

8. ÇİFTÇİ, N.; ÖZBAY, T.; KARAYAKAR, F.; AY, Ö.; KARAYTUĞ, S.; CİCİK, B., Kadmiyum ve Kadmiyum Kitosan Karışımının Oreochromis niloticus’un Bazı Hematolojik Parametreleri Üzerine Etkileri. Balıkçılık ve Akuatik Bilimler 2013 Sempozyumu, 2013-05-30, 2013-06-01, ERZURUM, Türkiye, 2013. 20
Scientific_Meetings_016.pdf

7. KARAYAKAR, F.; KARAYTUĞ, S.; ÇİFTÇİ, N.; AY, Ö.; CİCİK, B.; ERDEM, C., Oreochromis niloticus’da Kromun Hematolojik Parametreler Üzerine Etkileri. Ekoloji 2011 Sempozyumu, 2011-05-05, 2011-05-07, DÜZCE, Türkiye, 2011. 22
Scientific_Meetings_011.pdf

6. ÇİFTÇİ, N.; KARAYTUĞ, S.; KARAYAKAR, F.; AY, Ö.; CİCİK, B.; ERDEM, C., Krom’un Palaemonetes pugio’da Birikimi ile Total Protein ve Glikojen Düzeylerine Etkileri. Ekoloji 2011 Sempozyumu, 2011-05-05, 2011-05-07, DÜZCE, Türkiye, 2011. 22
Scientific_Meetings_010.pdf

5. ÇİFTÇİ, N.; CİCİK, B.; ERDEM, C.; AY, Ö.; KARAYAKAR, F.; KARAYTUĞ, S., Callinectes sapidus’un Hepatopankreas, Solungaç ve Kas Dokularındaki Krom Birikimi. Ekoloji 2010 Sempozyumu, 2010-05-05, 2010-05-07, AKSARAY, Türkiye, 2010. 37
Scientific_Meetings_008.pdf

4. KARAYAKAR, F.; CİCİK, B.; ÇİFTÇİ, N.; KARAYTUĞ, S.; ERDEM, C.; AY, Ö., Bakırın Farklı Ortam Derişimlerinde Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)’nın Karaciğer, Solungaç ve Kas Dokularındaki Birikimi. Ekoloji 2010 Sempozyumu, 2010-05-05, 2010-05-07, AKSARAY, Türkiye, 2010. 37
Scientific_Meetings_009.pdf

3. CİCİK, B.; ŞAHİN, Z.; KARAYAKAR, F.; ERDEM, C.; KARATAŞ, S.; ÇİFTÇİ, N., Bakırın Farklı Süre ve Ortam Derişimlerinde Oreochromis niloticus’da Hematolojik Parametreler Üzerine Etkileri. Ulusal Su Günleri 2009 Sempozyumu, 2009-09-29, 2009-10-01, ELAZIĞ, Türkiye, 2009. 42
Scientific_Meetings_006.pdf

2. KARAYAKAR, F.; CİCİK, B.; ERDEM, C.; AY, Ö.; KARATAŞ, S.; ÇİFTÇİ, N., Mersin Körfezi’nde Avlanan ve Karaduvar Balıkçı Barınağından Tüketime Sunulan Çeşitli Balık Türlerindeki Ağır Metal Düzeyleri. Ulusal Su Günleri 2009 Sempozyumu, 2009-09-29, 2009-10-01, ELAZĞ, Türkiye, 2009. 37
Scientific_Meetings_007.pdf

1. ÇİFTÇİ (SOYDEMİR), N.; CİCİK, B.; ERDEM, C.; AY, Ö., Kurşunun Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)’da Serum Parametreleri ile Hematokrit Düzeyi Üzerine Etkileri. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2007-09-04, 2007-09-07, MUĞLA, Türkiye, 2007. 42
Scientific_Meetings_005.pdf

Ulusal - Özet - Poster 136

7. OĞUZTÜRK, O.; ÇİFTÇİ, N.; CİCİK, B., Doğal Bir Adsorban Olan Klinoptilolitin Cyprinus carpio'nun Bazı Hematolojik Parametreleri Üzerine Etkileri.. 19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2017-09-12, 2017-09-15, SİNOP, Türkiye, 2017. 25
http://susemp2017.sinop.edu.tr

6. KABLAN, B.; ÇİFTÇİ, N.; CİCİK, B., Klinoptilolitin, Cyprinus carpio'nun Doku ve Organlarındaki Bakır Birikimi Üzerine Etkisi. 19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2017-09-12, 2017-09-15, SİNOP, Türkiye, 2017. 25
http://susemp2017.sinop.edu.tr

5. Çiftçi, N.; Korkmaz, C.; Ay, Ö.; Karayakar, F.; Cicik, B., Bakır ve Kurşunun Oreochromis niloticus’da Hepatosomatik İndeks, Gonadosomatik İndeks ve Kondüsyon Faktörü Üzerine Etkileri. 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2015-09-01, 2015-12-04, İzmir, Türkiye, 2015. 12

4. CİCİK, B.; ERDEM, C.; ÇİFTÇİ, N.; KARAYAKAR, F.; KARAYTUĞ, S.; AY, Ö., Callinectes sapidus’un Hepatpankreas, Solungaç ve Kas Dokularındaki Bakır Birikimi. Ekoloji 2010 Sempozyumu, 2010-05-05, 2010-05-07, AKSARAY, Türkiye, 2010. 21
Scientific_Meetings_015.pdf

3. ÇİFTÇİ, N.; GÜNALP, C.; CİCİK, B.; ERDEM, C.; AY, Ö., Krom’un Cyprinus carpio’nun Hematokrit Düzeyi ile Eritrosit Sayısı Üzerine Etkileri. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2009-07-01, 2009-07-04, RİZE, Türkiye, 2009. 17
Scientific_Meetings_013.pdf

2. ÇİFTÇİ, N.; CİCİK, B.; ERDEM, C.; AY, Ö.; GÜNALP, C., Oreochromis niloticus’un Karaciğer, Solungaç ve Kas Dokularındaki Krom Birikimi. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2009-07-01, 2009-07-04, RİZE, Türkiye, 2009. 20
Scientific_Meetings_014.pdf

1. ÇİFTÇİ (SOYDEMİR), N.; AY, Ö.; ERDEM, C.; CİCİK, B.; GÜNALP, C., Kurşun’un Clarias gariepinus (Burchell, 1822)’da Serum Glukoz, Protein ve Kolesterol Düzeyleri Üzerine Etkileri. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2007-09-04, 2007-09-07, MUĞLA, Türkiye, 2007. 15
Scientific_Meetings_012.pdf

Ulusal - Yürütücü 600

6. Mersin ve İskenderun Körfezi’nden Avlanan Tüketilebilir Sucul Organizmalarda Ağır Metal Düzeyleri, BAP, Proje No: 2018-2-AP3-3014, 18000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

5. Su Ürünleri Mühendisliği Eğitiminde Kapalı Devre Teknolojisi Kullanımı ve Uygulaması, BAP, Proje No: 2017-2-AP5-2669, 59944 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

4. Kuşadası Körfezinden Avlanıp Tüketime Sunulan Ekonomik Öneme Sahip Balık Türlerindeki (Engraulis engrasicolus, Sardina pilchardus, Merlangius merlangus, Sparus aurata, Solea solea ve Mullus barbatus) Ağır Metal Düzeyleri, BAP, Proje No: 2017-1-TP2-2225, 11000 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

3. Kliniptilolitin, Cyprinus carpio’nun Doku ve Organlarındaki Bakır Birikimi Üzerine Etkisi, BAP, Proje No: 2017-1-TP2-2230, 11000 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100

2. Oreochromis niloticus’un Doku ve Oranlarındaki Alüminyum Birikimi ile Kitosanın Doku Metal (Al) Birikimi Üzerine Etkileri, BAP, Proje No: 2017-1-TP2-2228, 11000 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100

1. Doğal Bir Adsorban Olan Klinoptilolitin Cyprinus carpio ’da Bazı Hematolojik Parametreler Üzerine Etkisi, BAP, Proje No: 2017-1-TP2-2227, 10000 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1350

7. Zümrüt Bengi Şahin, Bakır ve Kurşunun Oreochromis niloticus’da Morfolojik ve Hematolojik Parametreler ile Eritrosit Morfolojisi Üzerine Etkileri, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_003.pdf

6. Meryem Arslan, Farklı Ortam Derişimlerindeki Bakırın Clarias lazera (Valanciennes, 1840)’da Doku Birikimi ile Nicel Protein, Glikojen ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkileri, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_002.pdf

5. Zafer Kuşatan, Clarias lazera (Valanciennes, 1840)’ın Çeşitli Dokularındaki Kadmiyum Birikiminin Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Kantitatif Etkileri, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_001.pdf

4. Okay OĞUZTÜRK, DOĞAL BİR ADSORBAN OLAN KLİNOPTİLOLİTİN CYPRINUS CARPIO ’DA BAZI HEMATOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_007.pdf

3. Serda Karayakar, Kadmiyum’un Clarias lazera (Valanciennes, 1840)’nın Solungaç, Karaciğer, Böbrek, Dalak ve Kas Dokularındaki Birikim ve Eliminasyonu, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çukurova Üniversitesi, Tamamlandı. 150
Supervised_Master_Theses_006.pdf

2. Mahmut Ergene, Mersin, Davultepe Yuvalama Kumsalındaki Deniz Kaplumbağaları [Chelonia mydas (LINNAEUS, 1758) ve Caretta caretta (LINNAEUS, 1758)] Populasyonlarının Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_005.pdf

1. Mehmet Ali Tibatan, Bakır’ın Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792)’de Hematokrit Düzeyi ile Eritrosit Sayısı ve Morfolojisi Üzerine Etkileri, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_004.pdf

Yönetilen Doktora Tezleri 1400

4. Fahri Karayakar, Brachidontes pharaonis’ de Ağır Metal Total Protein ve MDA Düzeyleri ile Enzim Aktivitelerinin Mevsimsel Değişimi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çukurova Üniversitesi, Tamamlandı. 300
Supervised_Doctorate_Theses_003.pdf

3. Zafer KUŞATAN, Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816) ve Arbacia lixula (Linnaeus, 1758)'nın (Echinodermata:Echinoidea) Mersin kıyı şeridindeki mevsimsel dağılımı ile çevresel faktörlerin etkileri, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400
Supervised_Doctorate_Theses_001.pdf

2. Nuray Çiftçi, Krom (VI)’nın Oreochromis niloticus, Cyprinus carpio, Clarias gariepinus ile Callinectes sapidus’un Dokularında Birikimi, Protein ve Glikojen Düzeylerine Etkileri, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400
Supervised_Doctorate_Theses_001.pdf

1. Sahire Karaytuğ, Kadmiyumun Cyprinus carpio (L.1758)’da Serum Parametrelerine Etkileri ve Doku Birikimi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çukurova Üniversitesi, 2004, Tamamlandı. 300
Supervised_Doctorate_Theses_002.pdf

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 28
1. BULLETIN ENVIRONMENTAL CONTAMINATION TOXICOLOGY , [ 2016 : 1 ] . 5
2. BULLETIN ENVIRONMENTAL CONTAMINATION TOXICOLOGY , [ 2016 : 2 ] . 10
3. ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT , [ 2016 : 1 ] . 5
4. JOURNAL OF LIMNOLOGY AND FRESHWATER FISHERIES RESEARCH , [ 2016 : 1 ] . 4
5. SDU EğIRDIR SU ÜRüNLERI DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF208 Biyokimya Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 3-0-3
Bahar SUF330 Ekoloji Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-0-2
Bahar SUÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar SUÜ 513 Toksikoloji ve Balık Fizyoloji Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar SUÜ 519 Su Omurgalılarında Biyokimyasa Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar SUÜ 535 Su Ürünlerinde Araştırma Tekni Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Güz SUF111 Genel Zooloji Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Güz SUF323 Balıkçılık Populasyon Dinamiği Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Güz SUÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Güz SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Güz SUÜ 513 Toksikoloji ve Balık Fizyoloji Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Güz SUÜ 535 Su Ürünlerinde Araştırma Tekni Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Güz SUÜ 503 Deniz Hayvanlarında Kirlilik Ç Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF208 Biyokimya Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 3-0-3
Bahar SUF330 Ekoloji Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-0-2
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SUÜ 513 Toksikoloji ve Balık Fizyoloji Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar SUÜ 519 Su Omurgalılarında Biyokimyasa Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar SUÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar SUÜ 535 Su Ürünlerinde Araştırma Tekni Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Güz SUF111 Genel Zooloji Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Güz SUF323 Balıkçılık Populasyon Dinamiği Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SUÜ 519 Su Omurgalılarında Biyokimyasa Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Güz SUÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Güz SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Güz SUÜ 535 Su Ürünlerinde Araştırma Tekni Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Güz SUÜ 503 Deniz Hayvanlarında Kirlilik Ç Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Güz SUÜ 513 Toksikoloji ve Balık Fizyoloji Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF208 Biyokimya Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 3-0-3
Bahar SUF330 Ekoloji Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-0-2
Bahar SUF216 Balık Biyolojisi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-0-2
Bahar SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar SUÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar SUÜ 503 Deniz Hayvanlarında Kirlilik Ç Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar SUÜ 535 Su Ürünlerinde Araştırma Tekni Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar SUÜ 513 Toksikoloji ve Balık Fizyoloji Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SUF111 Genel Zooloji Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Güz SUF323 Balıkçılık Populasyon Dinamiği Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SUÜ 513 Toksikoloji ve Balık Fizyoloji Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Güz SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Güz SUÜ 535 Su Ürünlerinde Araştırma Tekni Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Güz SUÜ 519 Su Omurgalılarında Biyokimyasa Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SUÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF208 Biyokimya Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 3-0-3
Bahar SUF444 Tez Yönetimi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 0-4-2
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar SUÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar SUÜ 503 Deniz Hayvanlarında Kirlilik Ç Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar SUÜ 513 Toksikoloji ve Balık Fizyoloji Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar SUÜ 535 Su Ürünlerinde Araştırma Tekni Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar OSD Akdenizin Egzotik Balık Türler Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Akdenizin Egzotik Balık Türler Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Akdenizin Egzotik Balık Türler Rektörlük 2-0-2
Güz SUF111 Genel Zooloji Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Güz SUÜ-513 Toksikoloji ve Balık Fizyoloji Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Güz SUÜ-503 Deniz Hayvanlarında Kirlilik Ç Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Güz SUÜ-535 Su Ürünlerinde Araştırma Tekni Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Güz SUÜ-519 Su Omurgalılarında Biyokimyasa Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Güz OSD Akdenizin Egzotik Balık Türler Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Akdenizin Egzotik Balık Türler Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF444 Tez Yönetimi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 0-4-2
Bahar SUF120 Su Omurgasızları Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Bahar SUF208 Biyokimya Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 3-0-3
Bahar SUÜ-535 Su Ürünlerinde Araştırma Tekni Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Bahar SUÜ-513 Toksikoloji ve Balık Fizyoloji Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Bahar SUÜ-503 Deniz Hayvanlarında Kirlilik Ç Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Bahar OSD Akdenizin Egzotik Balık Türler Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Akdenizin Egzotik Balık Türler Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Akdenizin Egzotik Balık Türler Rektörlük 2-0-2
Güz SUF111 Genel Zooloji Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Güz SUÜ-503 Deniz Hayvanlarında Kirlilik Ç Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Güz SUÜ-519 Su Omurgalılarında Biyokimyasa Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Güz SUÜ-513 Toksikoloji ve Balık Fizyoloji Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Güz OSD Akdenizin Egzotik Balık Türler Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Akdenizin Egzotik Balık Türler Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF120 Su Omurgasızları Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Bahar SUF208 Biyokimya Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 3-0-3
Bahar SUF444 Tez Yönetimi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 0-4-2
Bahar SUÜ-519 Su Omurgalılarında Biyokimyasa Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Bahar SUÜ-513 Toksikoloji ve Balık Fizyoloji Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Bahar SUÜ-535 Su Ürünlerinde Araştırma Tekni Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Bahar OSD Akdenizin Egzotik Balık Türler Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Akdenizin Egzotik Balık Türler Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Akdenizin Egzotik Balık Türler Rektörlük 2-0-2
Güz SUF111 Genel Zooloji Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Güz SUÜ-503 Deniz Hayvanlarında Kirlilik Ç Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Güz SUÜ-519 Su Omurgalılarında Biyokimyasa Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Güz SUÜ-535 Su Ürünlerinde Araştırma Tekni Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Güz OSD Akdenizin Egzotik Balık Türler Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Akdenizin Egzotik Balık Türler Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Akdenizin Egzotik Balık Türler Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Akdenizin Egzotik Balık Türler Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF444 Tez Yönetimi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 0-4-2
Bahar SUF120 Su Omurgasızları Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Bahar SUF208 Biyokimya Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 3-0-3
Bahar SUÜ-503 Deniz Hayvanlarında Kirlilik Ç Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Bahar SUÜ-513 Toksikoloji ve Balık Fizyoloji Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Bahar SUÜ-519 Su Omurgalılarında Biyokimyasa Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Bahar OSD Akdenizin Egzotik Balık Türler Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Akdenizin Egzotik Balık Türler Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Akdenizin Egzotik Balık Türler Rektörlük 2-0-2
Güz OSD201 Ortak Seçmeli Ders I Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-0-2
Güz SUF111 Genel Zooloji Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Güz SUÜ-519 Su Omurgalılarında Biyokimyasa Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Güz SUÜ-513 Toksikoloji ve Balık Fizyoloji Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Güz SUÜ-503 Deniz Hayvanlarında Kirlilik Ç Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Güz SÜF-111 Genel Zooloji Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 2-2-3
Güz OSD Akdenizin Egzotik Balık Türler Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Akdenizin Egzotik Balık Türler Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Akdenizin Egzotik Balık Türler Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Akdenizin Egzotik Balık Türler Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF208 Biyokimya Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 3-0-3
Bahar SUF120 Su Omurgasızları Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Bahar SUÜ-519 Su Omurgalılarında Biyokimyasa Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Bahar OSD Akdenizin Egzotik Balık Türler Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Akdenizin Egzotik Balık Türler Rektörlük 2-0-2
Güz OSD201 Ortak Seçmeli Ders I Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-0-2
Güz SUF111 Genel Zooloji Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Güz SUÜ-503 Deniz Hayvanlarında Kirlilik Ç Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Güz SUÜ-513 Toksikoloji ve Balık Fizyoloji Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Güz OSD Akdenizin Egzotik Balık Türler Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Akdenizin Egzotik Balık Türler Rektörlük 2-0-2
Yaz SUF208 Biyokimya Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OSD202 Ortak Seçmeli Ders II Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-0-2
Bahar SUF120 Su Omurgasızları Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Bahar SUF208 Biyokimya Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 3-0-3
Bahar OSD Akdenizin Egzotik Balık Türler Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Akdenizin Egzotik Balık Türler Rektörlük 2-0-2
Güz SUF111 Genel Zooloji Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Yaz SUF208 Biyokimya Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 3-0-3
Yaz SUF111 Genel Zooloji Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Yaz SUF120 Su Omurgasızları Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3