Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Prof. Dr. Cemile Çelik
Özgeçmiş
:
Birim
:
Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu / İşletme Bilgi Yönetimi .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji Ve Işletmecilik Yüksekokulu Erdemli Kampüsü 33740 Erdemli/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-5156074 .
Dahili
:
111 .
Oluşturma
:
2015-05-29 15:26:39 .
Düzenleme
:
2018-12-25 13:18:37 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İŞLETME ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1988
YÜKSEK LİSANS İŞLETME ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1994
DOKTORA İŞLETME ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2001
Doktora Tezi

1. İnsan Kaynakları Yönetiminin Değerlendirilmesi ( AUDIT) ve Örgütsel Etkinlik İlişkisi 500 Büyük Firma Üzerinde Bir Çalışma Danışman: Dr. Ünal Ay, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2001.

Yüksek Lisans Tezi

1. Ç.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ve İktisat Mezunlarının Kariyer Gelişimi : 1982-1992 Danışman: Dr. Ünal Ay, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
YARDIMCI DOÇENT DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2002-10-07 - 2011-12-20
DOÇ.DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011-12-20 - 2015-08-25
PROF.DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-08-26 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ ERDEMLİ UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2014-12-22 - 2017-12-22
SENATO ÜYESİ 2014-12-22 - 2017-12-22
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ ERDEMLİ UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2014-12-22 - 2017-12-22
MÜDÜR ERDEMLİ UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2014-12-22 - 2017-12-22
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ ERDEMLİ UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2014-04-01 - 2017-04-01
BÖLÜM BAŞKANI ERDEMLİ UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2014-04-01 - 2017-04-01
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ ERDEMLİ UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2014-04-01 - 2017-04-01
ANABİLİM DALI BAŞKANI ERDEMLİ UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2014-04-01 - 2017-04-01
BÖLÜM BAŞKANI ERDEMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-01-25 - 2017-01-25
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ ERDEMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-01-25 - 2017-01-25
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ ERDEMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2012-07-09 - 2015-07-09
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1000
2013
1. Karadal, H.; çelik, C.; Saygın, M. Corporate Values on Strategic Planning Process: A Research about the Universities in Turkey. ELSEVİER BV, 2013, 99, 762-770. 1000 + 1
http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.548

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
2009
1. çelik, C. Perceptions of University Students on Academic Honesty as Related to Gender, University Type and Major in Turkey. THE JOURNAL OF AMERİCAN ACADEMY OF BUSİNESS, 2009, 14, 00-00. 200 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 2170
2015
11. çelik, C.; Koşar, A. Örgüt Kültürü ve İşyerinde Dışlanma Arasındaki İlişki: Mersin Üniversitesi Çalışanları Üzerinde Bir Uygulama. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2015, 24, 47-62. 200 + 0
2014
10. Ibicioğlu, H.; çelik, C.; Atılgan, K. Kişisel Markalama Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Bireylerin Kariyer İlgisi Düzeyleri Bakımından Farklılıklarının İncelenmesi. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 19, 1-16. 200 + 0
2013
9. özdevecioğlu, M.; çelik, C.; Akın, M.; Balcı, F. Çalışanların Ruhsal ve Fiziksel Sağlıklarına Yöneticilerin Cinsiyet Değişkeninin Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama. İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2013, 5, 5-17. 170 + 0
2010
8. çiçek, E.; çelik, C. Kobi'lerde Bilgi Teknolojileri Kullanımına Yönelik Yöneticilerin Bakış Açıları: Mersin İlinde Bir Araştırma. SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2010, 13, 577-597. 200 + 0
2009
7. çelik, C.; Yurdakul, M. Hastane Yöneticilerinin Problem Çözme Becerileri: Bir Alan Araştırması. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2009, 18, 95-108. 200 + 0
6. özdevecioğlu, M.; çelik, C. Örgüt Kültürü Tipleri İtibariyle Bireylerin Algıladıkları Mağduriyet Farklılıklarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2009, 23, 95-111. 200 + 1
2008
5. çelik, C.; Sünbül, . Liderlik Algılamalarında Eğitim ve Cinsiyet Faktörü: Mersin İlinde Bir Alan Araştırması. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 2008, 13, 49-66. 200 + 1
2007
4. çelik, C.; Karadal, H. Kobi'lerin Sorunları ve Çözüm Stratejilerinin Algılanan Performans Üzerine Etkileri: Aksaray ve Mersin Örneği. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2007, 16, 119-138. 200 + 24
2002
3. Ay, .; çelik, C. Sanayi ve İşadamları Dernek Üyelerinin İşletme Sosyal Sorumluluğuna İlişkin Algılamaları: Cukurova Bölgesinde Bir Araştırma. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , 2002, 2, 66-87. 200 + 0
2. çelik, C.; özdevecioğlu, M. Otel İşletmelerinin Ekonomik Krizden Etkilenme Düzeyleri ve Kriz Dönemlerinde Uyguladıkları Politikaya İlişkin Bir Araştırma. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2002, 9, 56-74. 200 + 1
2001
1. çelik, C. İnsan Kaynakları Yönetiminde Audit ve Örgüt Performansına Katkısı. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2001, 8, 54-69. 200 + 0
http://http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cusosbil/article/view/5000000923/0

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 125
1. çelik, C.; Saygın, M. Current Approaches in Social Sciences, ISBN: 978-3-631-66608-1, Peter Lang GmbH, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 10 Sayfa, İngilizce, Frankfurt, Almanya, 2015. 125
Ulusal - Diğer Kitap Yazma 12500
1. çelik, C. İşyerinde Fiziksel Saldırı (Bullying), ISBN: 978-605-397-045-3, Nobel Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 146 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2009. 500
http://www.nobelkitabevi.com.tr/sosyal-bilimler/7114-Isyerinde-Fiziksel-Saldiri--Bullying-.html
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 12500
1. çelik, C. Örgütsel Davranışta Seçme Konular (organizasyonların karanlık yönleri ve verimlilik azaltıcı davranışlar), ISBN: 6055983116, İlke Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 300 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2008. 0
2. çelik, C. İşletmecilikte Güncel Konular, ISBN: 978-605-5431-77-8, Ekin Yayınevi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 500, 29 Sayfa, Türkçe, Bursa, Türkiye, 2011. 3750
3. çelik, C. Yönetimde Çağdaş ve Güncel Konular, ISBN: 9786055543792, Gazi Kitabevi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 500, 645 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2011. 2750
4. çelik, C. Çağdaş Yönetim Yaklaşımları, ISBN: 978 - 605 - 377 - 424 - 2, Beta Yayım Dağıtım A.Ş., Baskı Sayısı: 5, Baskı Adet Sayısı: 500, 27 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2004. 250
5. çelik, C. İş ve Meslek Danışmanlığı, ISBN: 978-975-92450-1-6, Altan Özyurt Matbaacılık Ltd.Şti., Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 8 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2011. 250
6. çelik, C. Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri, ISBN: 9789750200700, Seçkin Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 467 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2005. 5000
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1400

7. Çelik, C.; Kaya, G., A Research on the Relationship Between Social Media Dependence and Internet Usage Purposes. International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress, 2018-11-09, 2018-11-11, Nevşehir, Türkiye, 2018. 200

6. Mavi Doğru, G.; Çelik, C., Search of External Stakeholders' Opinions and Attitudes Towards the University: The Case of Erdemli. International Erdemli Symposium, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, 2018. 200

5. Karadal, H.; Çelik, C.; Özdevecioğlu, M., The Influence of Perceived Organizational Justice On Social Loafing: The Mediating Role of Employees’ Self Control. The International Academy of Management and Business (IAMB) Congress, 2012-04-23, 2012-04-25, Warsaw, Polonya, 2012. 200

4. Vural, İ.; Özdevecioğlu, M.; Çelik, C., The Effects of Marketing Performance on Firms’ Innovation Performance: A Research in Turkey. The International Academy of Management and Business (IAMB) Congress, 2009-01-28, 2009-01-30, New Orleans, Amerika Birleşik Devletleri, 2009. 200

3. Çelik, C., Innovation Oriented Organizational Culture: A Field Study on SMEs in Mersin-Turkey. 4th International Strategic Management Conference, 2008-06-19, 2008-06-21, Sarajevo, Bosna Hersek, 2008. 200

2. Çelik, C., Relationship of Organizational Commitment and Job Satisfaction: A Field Study of Tax Office Employees. First International Conference on Management and Economics ICME, 2008-03-28, 2008-03-29, Tirana, Arnavutluk, 2008. 200

1. Ay, Ü.; Çelik, C., Perceptions of Business Students About Business Social Responsibility. 1st International Business and Professional Ethics Congress of Turkey, 2003-09-17, 2003-09-19, Ankara, Türkiye, 2003. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 200

2. Çelik, C.; Yılmaz, N., Women's Entrepreneurship In The Managerial Ethics: Applied Research in Mersin Province . International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress, 2018-04-27, 2018-04-29, Lefkoşa, KKTC, 2018. 100

1. Mavi Doğru, G.; Çelik, C., Stakeholder Opinions in Brand City Formation: The Case of Erdemli. International Entrepreneurship and Social Sciences Congress, 2018-04-27, 2018-04-29, Lefkoşa, KKTC, 2018. 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 700

7. Çelik, C.; Saygın, M.; Yılmaz, N., KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNDE İFŞA (WHISTLEBLOWING): MERSİN İLİNDE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA. II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu, 2015-10-22, 2015-10-24, Mersin, Türkiye, 2015. 100

6. Çelik, C.; Saygın, M.; Yılmaz, N., Türkiye'deki Beşeri Sermaye Çalışmalarının İçerik Analizi. 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 2015-05-07, 2015-05-09, Aksaray, Türkiye, 2015. 100

5. Beyazgül, M.; Çelik, C., Psikolojik Sermaye ve Performans Ölçeklerinin Geçerlilik ve Güvenilirliğinin İncelenmesine Yönelik Bir Çalışma. 20.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 2012-05-24, 2012-05-26, İzmir, Türkiye, 2012. 100

4. Çamlık, M.; Çelik, C., Warwick-Edinburg Mental Sağlık Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. 11.İşletmecilik Kongresi, 2012-05-10, 2012-05-12, Konya, Türkiye, 2012. 100

3. Çelik, C., Muhasebe Meslek Mensuplarının Meslek Ahlakına İlişkin Tutumları: Mersin İlinde Bir Araştırma. II. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi, 2006-10-18, 2006-10-20, Ankara, Türkiye, 2006. 100

2. Ay, Ü.; Çelik, C., Çalışanların Örgüt ve Yönetsel uygulamalar İle İlgili Algılamaları. 11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 2003-05-22, 2003-05-24, Afyon, Türkiye, 2003. 100

1. Çelik, C.; Özdevecioğlu, M., Kadın Girişimcilerin Demografik Özellikleri ve Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Nevşehir İlinde Bir Araştırma. I.Orta Anadolu Kongresi, 2001-10-18, 2001-10-21, Nevşehir, Türkiye, 2001. 100

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1200

6. Gamze Kaya, Sosyal Medya Bağımlılığı ile İnternet Kullanımı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

5. Nihal YILMAZ, Kadın Girişimciliğinde Yönetsel Etik Değerler ve İfşa (Wistleblowing): Mersin İlinde Uygulamalı Bir Araştırma, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

4. Nabi Koç, İşletmelerde Bilgi Güvenliği İçin Web Tabanlı Bir Uygulamanın Geliştirilmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017, Tamamlandı. 200

3. Alaiddin Koşar, Örgüt Kültürü ve İşyerinde Dışlanma Arasındaki İlişkinin Mersin Üniversitesi'nde Çalışanlar Üzerinde İncelenmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2014, Tamamlandı. 200

2. Mehmet Beyazgül, Çalışanların Performansında Psikolojik Sermayenin Etkisinin İncelenmesi: Mersin İli Lojistik Sektöründe Faaliyette Bulunan Büyük Ölçekli İşletmeler Üzerinde Bir Uygulama, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2014, Tamamlandı. 200

1. Mehpare Çamlık, İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Çalışanların Mental Sağlığı Üzerindeki Etkisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2013, Tamamlandı. 200

Uluslararası
1. Alexander Technologial Educational Institute of Thessaloniki , 2015-04-20 - 2015-04-24, Thessaloniki, Yunanistan.
Uluslararası
1. http://www.teithe.gr/index_en.html , 2015-04-20 - 2015-04-24, Selanik, Yunanistan.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY402 Stratejik Yönetim ve İşletme P Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar BTS334 Girişimcilik ve Küçük İşletme Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... Bilgisayar Teknolojisi ve Bili... 2-0-2
Bahar İBY312 Proje Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY318 Girişimcilik ve Küçük İşletme Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-1-4
Bahar İBY318 Girişimcilik ve Küçük İşletme Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-1-4
Bahar KÇA 520 Yönetimde Kadın Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları ( Yük... 3-0-3
Bahar İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anab... 4-0-4
Bahar UKÇA 516 Yönetimde Kadın Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları ( Yük... 3-0-3
Bahar İBY 506 İnsan Kaynakları Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar KÇA 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabil... 4-0-4
Güz BTS101 Genel İşletme Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... Bilgisayar Teknolojisi ve Bili... 3-0-3
Güz İBY321 Girişimcilik ve Yenilikcilik Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi ( 2 ... 2-0-2
Güz İBY321 Girişimcilik ve Yenilikcilik Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY 101 İşletme Bilimine Giriş 1 Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi ( 2 ... 3-0-3
Güz İBY407 İnsan Kaynakları Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz BTS419 Endüstriyel Psikoloji Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... Bilgisayar Teknolojisi ve Bili... 2-0-2
Güz İBY409 Bitirme Projesine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anab... 4-0-4
Güz KÇA 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabil... 4-0-4
Güz İBY 531 Girişimcilik ve Yenilikçilik Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz İBY 501 Stratejik Yönetim ve İşletme P Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BTS430 Girişimcilik ve Küçük İşletme Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... Bilgisayar Teknolojisi ve Bili... 3-1-4
Bahar İBY410 Girişimcilik ve Küçük İşletme Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-1-4
Bahar İBY 112 Davranış Bilimlerine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi ( 2 ... 3-0-3
Bahar İBY 102 İşletme Bilimine Giriş - 2 Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi ( 2 ... 3-0-3
Bahar İBY214 Yönetim ve Organizasyon - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi ( 2 ... 3-0-3
Bahar İBY402 Stratejik Yönetim ve İşletme P Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 506 İnsan Kaynakları Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar KÇA 520 Yönetimde Kadın Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları ( Yük... 3-0-3
Bahar SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anab... 4-0-4
Bahar UKÇA 516 Yönetimde Kadın Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları ( Yük... 3-0-3
Güz İBY409 Bitirme Projesine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY407 İnsan Kaynakları Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz BTS101 Genel İşletme Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... Bilgisayar Teknolojisi ve Bili... 3-0-3
Güz İBY221 Girişimcilik ve Yenilikçilik Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi ( 2 ... 2-0-2
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz UKÇA 529 Kadın Girişimciliği Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları ( Yük... 3-0-3
Güz İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anab... 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz İBY 501 Stratejik Yönetim ve İşletme P Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz İBY 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anab... 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar BTS430 Girişimcilik ve Küçük İşletme Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... Bilgisayar Teknolojisi ve Bili... 3-1-4
Bahar İBY410 Girişimcilik ve Küçük İşletme Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-1-4
Bahar İBY402 Stratejik Yönetim ve İşletme P Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar UKÇA 516 Yönetimde Kadın Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları ( Yük... 3-0-3
Bahar İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anab... 4-0-4
Bahar İBY 506 İnsan Kaynakları Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar KÇA 520 Yönetimde Kadın Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları ( Yük... 3-0-3
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SKP240 Sağlık Hizmetleri Pazarlaması Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmec... 2-0-2
Güz İBY409 Bitirme Projesine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz BTS101 Genel İşletme Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... Bilgisayar Teknolojisi ve Bili... 3-0-3
Güz İBY407 İnsan Kaynakları Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 501 Stratejik Yönetim ve İşletme P Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz İŞL 617 Liderlik Kuram ve Araştırmalar Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Güz İBY 531 Girişimcilik ve Yenilikçilik Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz UKÇA 529 Kadın Girişimciliği Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları ( Yük... 3-0-3
Güz İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anab... 4-0-4
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz YNO201 Yönetim ve Organizasyon Mersin Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( Uzaktan ... 3-0-3
Güz YNO201 Yönetim ve Organizasyon Mersin Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri ( Uzaktan Ö... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY402 Stratejik Yönetim ve İşletme P Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY376 Girişimcilik Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY410 Girişimcilik ve Küçük İşletme Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-1-4
Bahar UKÇA 516 Yönetimde Kadın Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları ( Yük... 3-0-3
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar İBY 506 İnsan Kaynakları Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anab... 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar İŞL254 İnsan Kaynakları Yönetimi Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-1-3
Bahar SKP240 Sağlık Hizmetleri Pazarlaması Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmec... 2-0-2
Bahar BAN296 Stratejik Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Bahar İŞL294 Stratejik Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-0-2
Bahar BP288 Stratejik Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 2-0-2
Bahar MUH416 Stratejik Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu 2-0-2
Bahar BAN296 Stratejik Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-0-2
Bahar İŞL254 İnsan Kaynakları Yönetimi Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-1-3
Bahar İŞL294 Stratejik Yönetim Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Bahar İŞL280 Mesleki Çalışma ve Seminer Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-1-3
Güz İBY409 Bitirme Projesine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY407 İnsan Kaynakları Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz BTS101 Genel İşletme Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... Bilgisayar Teknolojisi ve Bili... 3-0-3
Güz UKÇA-529 Kadın Girişimciliği Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları 3-0-3
Güz İBY 501 Stratejik Yönetim ve İşletme P Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İŞL277 Yönetim ve Organizasyon Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-1-3
Güz İŞL125 Genel İşletme Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 3-1-4
Güz İŞL271 Mesleki İngilizce Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 3-0-3
Güz YNO201 Yönetim ve Organizasyon Mersin Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri ( Uzaktan Ö... 3-0-3
Güz İŞL271 Mesleki İngilizce Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 3-0-3
Güz İŞL125 Genel İşletme Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 3-1-4
Güz İŞL277 Yönetim ve Organizasyon Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-1-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY402 Stratejik Yönetim ve İşletme P Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY376 Girişimcilik Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY-506 İnsan Kaynakları Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İŞL254 İnsan Kaynakları Yönetimi Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-1-3
Bahar BİL262 İşletme Yönetimi Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 1-1-2
Bahar BİL262 İşletme Yönetimi Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 1-1-2
Bahar İŞL280 Mesleki Çalışma ve Seminer Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-1-3
Bahar İŞL254 İnsan Kaynakları Yönetimi Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-1-3
Bahar İŞL282 Girişimcilik ve Küçük İşletme Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-2-3
Bahar SKP242 Hastane Yönetimi ve Organizasy Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmec... 4-0-4
Güz İBY407 İnsan Kaynakları Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz BTS101 Genel İşletme Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... Bilgisayar Teknolojisi ve Bili... 3-0-3
Güz İBY409 Bitirme Projesine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 531 Girişimcilik ve Yenilikçilik Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 501 Stratejik Yönetim ve İşletme P Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY-506 İnsan Kaynakları Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İŞL277 Yönetim ve Organizasyon Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-1-3
Güz İŞL271 Mesleki İngilizce Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 3-0-3
Güz İŞL277 Yönetim ve Organizasyon Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-1-3
Güz MUH123 Genel İşletme Erdemli Meslek Yüksekokulu 2-1-3
Güz İŞL271 Mesleki İngilizce Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 3-0-3
Güz İŞL125 Genel İşletme Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 3-1-4
Güz SKP235 Hastane Yönetimi ve Organizasy Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmec... 3-0-3
Güz MUH125 Genel İşletme Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Uygulamaları Pr. 3-1-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY102 İşletme Bilimine Giriş - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY402 Stratejik Yönetim ve İşletme P Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY376 Girişimcilik Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY-506 İnsan Kaynakları Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İŞL280 Mesleki Çalışma ve Seminer Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-1-3
Bahar İŞL254 İnsan Kaynakları Yönetimi Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-1-3
Bahar İŞL282 Girişimcilik ve Küçük İşletme Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-2-3
Bahar SKP242 Hastane Yönetimi ve Organizasy Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmec... 4-0-4
Bahar İŞL254 İnsan Kaynakları Yönetimi Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-1-3
Bahar BİL262 İşletme Yönetimi Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 1-1-2
Bahar BİL262 İşletme Yönetimi Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 1-1-2
Güz BTS101 Genel İşletme Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... Bilgisayar Teknolojisi ve Bili... 3-0-3
Güz İBY101 İşletme Bilimine Giriş - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY407 İnsan Kaynakları Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY479 Girişimcilik ve Liderlik Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY 501 Stratejik Yönetim ve İşletme P Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz SKP235 Hastane Yönetimi ve Organizasy Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmec... 3-0-3
Güz İŞL125 Genel İşletme Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 3-1-4
Güz İŞL271 Mesleki İngilizce Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 3-0-3
Güz İŞL271 Mesleki İngilizce Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 3-0-3
Güz MUH123 Genel İşletme Erdemli Meslek Yüksekokulu 2-1-3
Güz MUH125 Genel İşletme Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Uygulamaları Pr. 3-1-4
Güz İŞL277 Yönetim ve Organizasyon Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-1-3
Güz İŞL277 Yönetim ve Organizasyon Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-1-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY402 Stratejik Yönetim ve İşletme P Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY102 İşletme Bilimine Giriş - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İŞL254 İnsan Kaynakları Yönetimi Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-1-3
Bahar İŞL254 İnsan Kaynakları Yönetimi Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-1-3
Bahar İŞL280 Mesleki Çalışma ve Seminer Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-1-3
Bahar İŞL278 Girişimcilik ve Küçük İşletme Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-0-2
Bahar SKİP242 Hastane Yönetimi ve Organizasy Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmec... 4-0-4
Bahar İŞL278 Girişimcilik ve Küç. İşl. Yöne Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Bahar BP270 Kalite Güvencesi ve Standartla Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 2-0-2
Bahar BİL262 İşletme Yönetimi Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 1-1-2
Bahar BİL262 İşletme Yönetimi Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 1-1-2
Güz İBY101 İşletme Bilimine Giriş - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY407 İnsan Kaynakları Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İŞL271 Mesleki İngilizce Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 3-0-3
Güz İŞL277 Yönetim ve Organizasyon Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-1-3
Güz SKİP235 Hastane Yönetimi ve Organizasy Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmec... 4-0-4
Güz İŞL271 Mesleki İngilizce Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 3-0-3
Güz MUH123 Genel İşletme Erdemli Meslek Yüksekokulu 2-1-3
Güz İŞL125 Genel İşletme Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 3-1-4
Güz İŞL277 Yönetim ve Organizasyon Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-1-3
Güz MUH125 Genel İşletme Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Uygulamaları Pr. 3-1-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY102 İşletme Bilimine Giriş - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY402 Stratejik Yönetim ve İşletme P Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY-506 İnsan Kaynakları Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İŞL278 Girişimcilik ve Küç. İşl. Yöne Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Bahar İŞL254 İnsan Kaynakları Yönetimi Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-1-3
Bahar BİL262 İşletme Yönetimi Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 1-1-2
Bahar SKİP242 Hastane Yönetimi ve Organizasy Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmec... 4-0-4
Bahar İŞL278 Girişimcilik ve Küçük İşletme Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-0-2
Bahar İŞL280 Mesleki Çalışma ve Seminer Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-1-3
Bahar İŞL254 İnsan Kaynakları Yönetimi Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-1-3
Bahar BİL262 İşletme Yönetimi Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 1-1-2
Güz İBY407 İnsan Kaynakları Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY101 İşletme Bilimine Giriş - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 501 Stratejik Yönetim ve İşletme P Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz MUH123 Genel İşletme Erdemli Meslek Yüksekokulu 2-1-3
Güz İŞL271 Mesleki İngilizce Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 3-0-3
Güz MUH125 Genel İşletme Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Uygulamaları Pr. 3-1-4
Güz İŞL277 Yönetim ve Organizasyon Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-1-3
Güz İŞL277 Yönetim ve Organizasyon Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-1-3
Güz İŞL125 Genel İşletme Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 3-1-4
Güz BAN259 Girişimcilik Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 3-0-3
Güz İŞL271 Mesleki İngilizce Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY102 İşletme Bilimine Giriş - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY402 Stratejik Yönetim ve İşletme P Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY402 Stratejik Yönetim ve İşletme P Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar BİL262 İşletme Yönetimi Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 1-1-2
Bahar İŞL278 Girişimcilik ve Küç. İşl. Yöne Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Bahar İŞL278 Girişimcilik ve Küçük İşletme Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-0-2
Bahar İŞL254 İnsan Kaynakları Yönetimi Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-1-3
Bahar İŞL280 Mesleki Çalışma ve Seminer Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-1-3
Bahar BİL262 İşletme Yönetimi Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 1-1-2
Bahar İŞL254 İnsan Kaynakları Yönetimi Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-1-3
Güz BTS101 Genel İşletme Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... Bilgisayar Teknolojisi ve Bili... 3-0-3
Güz İBY101 İşletme Bilimine Giriş - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY407 İnsan Kaynakları Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İŞL277 Yönetim ve Organizasyon Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-1-3
Güz BAN259 Girişimcilik Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 3-0-3
Güz İŞL277 Yönetim ve Organizasyon Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-1-3
Güz İŞL271 Mesleki İngilizce Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 3-0-3
Güz MUH125 Genel İşletme Erdemli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Uygulamaları Pr. 3-1-4
Güz MUH125 Genel İşletme Erdemli Meslek Yüksekokulu 3-1-4
Güz İŞL271 Mesleki İngilizce Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 3-0-3