Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Prof. Dr. Mehmet Ismail Yağcı
Özgeçmiş
:
Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı .
DOĞUM TARİHİ
:
01 Aralık 1964 .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
5293 .
Faks
:
+90-324-3610056 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-09-02 15:02:29 .
Düzenleme
:
2019-02-22 12:12:51 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
6
ARTICLES WITH
CITATION DATA
6
SUM OF THE
TIMES CITED
419
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
69.83
Researcher ID
Scopus ID
Scholar ID
h-index
4
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İŞLETME ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1988
YÜKSEK LİSANS İŞLETME WAYNE STATE ÜNİVERSİTY 1995
DOKTORA İŞLETME ABD LOUİSİANA STATE ÜNİVERSİTESİ 2000
Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
PROFESÖR DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2010-11-07 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ 2015-03-23 - Devam ediyor
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ 2015-03-23 - Devam ediyor
DEKAN MİMARLIK FAKÜLTESİ 2015-03-23 - Devam ediyor
SENATO ÜYESİ 2015-03-23 - Devam ediyor
ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ 2015-03-23 - Devam ediyor
STRATEJİK PLANLAMA KURUL ÜYELİĞİ 2015-01-22 - Devam ediyor
KOMİSYON ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER KOMİSYONU 2015-01-20 - Devam ediyor
ADEK KURUL ÜYELİĞİ 2015-01-22 - 2017-01-22
REKTÖR YARDIMCISI 2014-12-18 - 2019-12-18
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 4100
2009
5. Yagci, M.; Biswas, A.; Dutta, S. Effects of comparative advertising format on consumer responses: The moderating effects of brand image and attribute relevance. JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH, 2009, 62, 768-774. 1000 + 45
https://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2008.03.005


Alıntılanma Sayısı: 9
2004
4. Netemeyer, R.; Krishnan, B.; Pullig, C.; Wang, G.; Yagci, M.; Dean, D.; Ricks, J.; Wirth, F. Developing and validating measures of facets of customer-based brand equity. JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH, 2004, 57, 209-224. 350 + 485
https://dx.doi.org/10.1016/S0148-2963(01)00303-4


Alıntılanma Sayısı: 97
2002
3. Biswas, A.; Pullig, C.; Yagci, M.; Dean, D. Consumer evaluation of low price guarantees: The moderating role of reference price and store image. JOURNAL OF CONSUMER PSYCHOLOGY, 2002, 12, 107-118. 750 + 35
https://dx.doi.org/10.1207/S15327663JCP1202_04


Alıntılanma Sayısı: 7
1996
2. Yagci, M. The law of domestic and international strategic alliances: A survey for corporate management - Gutterman,AS. JOURNAL OF INTERNATIONAL MARKETING, 1996, 4, 102-106. 1000 + 0
1. Yagci, M. Creative R&D leadership: Insights from Japan - Bess,JL. JOURNAL OF INTERNATIONAL MARKETING, 1996, 4, 97-102. 1000 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1400
2017
8. Yağcı, M.; El-hassan, M.; Doğrul, . Tüketicilerin Online Alışverişe Karşı Tutumlarını ve Online Alışveriş Yapma Niyetlerini Etkileyen Faktörler: Türkiye – Slovenya Karşılaştırması. RESEARCH JOURNAL OF POLITICS, ECONOMICS AND MANAGEMENT, 2017, 5, 111-124. 200 + 0
10.25272/j.2147-7035.2017.5.5.10

Publications_008.pdf

7. Yağcı, M.; Koçak, G.; Buzlu, M. Pazarlamada Paradigma Kayması ve Türetimcilik Bakış Açısının Sunumu. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ, 2017, 18, 135-145. 200 + 0
Publications_006.pdf

2015
6. Yağcı, M. Hakkaniyet Teorisi Çerçevesinde Tüketicilerin Hizmet Telafilerini Değerlendirme Süreci: Kavramsal Bir İnceleme. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2015, 12, 1-12. 200 + 0
Publications_003.pdf

2014
5. Yağcı, M. Türkiye’deki İşletme Programlarında Uluslararası Pazarlama Dersi. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ, 2014, 15, 31-43. 200 + 0
Publications_001.pdf

2010
4. Yağcı, M. Reklamların ve Cinsiyet Kimliği Rolünün Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ, 2010, 1, 138-155. 200 + 15
Publications_005.pdf

2006
3. Yağcı, M. Hizmet Kalitesi-Müşteri Memnuniyeti İlişkisinin Hastane Türlerine Göre Karşılaştırılması: Devlet, Özel ve Üniversite Hastaneleri Uygulamalar. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ, 2006, 2, 218-238. 200 + 20
2. Duman, T. Süpermarket Müşterilerinin Devamlı Alışveriş Niyetlerini Etkileyen Faktörler: Bir Model Denemesi. ODTÜ GELİŞME DERGİSİ, 2006, 33, 87-116. 0 + 0
2001
1. Yağcı, M. Evaluating the Effects of Country-of-Origin and Consumer Ethnocentrism: A Case of a Transplant Product. JOURNAL OF INTERNATİONAL CONSUMER MARKETİNG, 2001, 13, 63-86. 200 + 20
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 390
2018
3. Yağcı, M.; Kuhzadi, S.; Balık, Z.; öztürk, L. Tüketicinin Kara Kutusunu Arayış: Nöropazarlama Araştırmalarının Bibliyometrik Bir Analizi. TÜKETİCİ VE TÜKETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2018, 10, 101-134. 190 + 0
Publications_009.pdf

2015
2. Doğrul, . HİZMET BAŞARISIZLIĞI SONRASI HİZMET İYİLEŞTİRME SÜRECİ VE TÜKETİCİLERİN HİZMET ADALETİ ALGISI . ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2015, 24, 131-144. 0 + 0
Publications_002.pdf

2010
1. Yağcı, M. THE IMPACT OF PERCEIVED PRICE FAIRNESS AND CONSUMER ETHNOCENTRISM ON CONUMERS’ PURCHASE INTENTIONS: AN EXPLORATORY ASSESSMENT . ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2010, 19, 131-148. 200 + 0
Ulusal - Diğer 400
2004
4. Duman, T.; Kaya, .; Yağcı, M. Süpermarket Müşterilerinin Satın Alma Sonrası Davranış Eğilimlerinin İncelenmesi: Mersin Örneği. PAZARLAMA DÜNYASI, 2004, 6, 46-52. 100 + 0
3. Yağcı, M.; Koçak, G.; Duman, T. TURİZM SEKTÖRÜNDE; MÜŞTERİLERİN ALGILADIKLARI PARASAL OLMAYAN BEDELLERE İLİŞKİN NİTELİKSEL BİR ARAŞTIRMA. PAZARLAMA DÜNYASI, 2004, 18, 42-47. 100 + 0
200
2. Koçak, G.; Yağcı, M.; Duman, T. SEYAHATÇİLERİN, KATILDIKLARI TUR SÜRESİNCE ALGILADIKLARI “PARASAL OLMAYAN BEDELLER”E İLİŞKİN ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI. ANATOLİA TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 200, 15, 105-112. 100 + 0
20
1. Duman, T.; Yağcı, M. MERSİN’İN TURİZM GELİRLERİNİ ARTIRMAK İÇİN NE YAPMALI?. ANATOLİA TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 20, 15, 9-20. 100 + 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 1500
1. Yağcı, M. Stratejik Küresel Pazarlama, ISBN: 978-605-4579-54-9, Efil Yayınevi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 2000, 688 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2013. 250
2. Yağcı, M. Pazarlama Stratejileri: Yönetsel Bir Yaklaşım, ISBN: 9786053777892, Beta Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 412 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2012. 250
3. Yağcı, M. Pazarlama İlkeleri, ISBN: 978-605-4350-50-6, Lisans Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 408 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2011. 250
Ulusal - Kitap Editörlüğü 1500
1. Yağcı, M. Uluslararası Pazarlama, ISBN: 978-605-5044-17-6, Lisans Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 488 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2014. 250
http://lisansyayincilik.com.tr/?page=urundetay&id=428
2. Yağcı, M. Pazarlama Teorileri, ISBN: 9786054584536, Mediacat Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 528 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2014. 250
Ulusal - Ders Kitabı Yazma 1500
1. çabuk, S.; Yağcı, M. Pazarlamaya Çağdaş Yaklaşım, ISBN: 9786054649167, Nobel Kitabevi, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 2000, 347 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2013. 250
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

2. Nalçacı, G.; Yağcı, M., The effects of marketing capabilities on export performance using resource-based view: assessment on manufacturing companies. The 2nd International Conference on Strategic Innovative Marketing, 2013-09-13, 2013-09-17, Prag, Çek Cumhuriyeti, 2014. 200

1. Yağcı, M.; Şahin, A.; Atılgan, K., Consumer Attitudes towards Healthy Food Products: The Mediating Effects of Nutrition Claims.. International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI), 2012-06-13, 2012-06-15, Thessaloniki, Yunanistan, 2012. 200

Uluslararası - Yürütücü 0

1. İş Akademisi, AB, Proje No: TRH1.2.PYEIS/P-03/384, 236795 EUR, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 0

Uluslararası - Araştırmacı 0

5. On-Job Training Models in Europe and Training of Trainers, AB, Proje No: 2014-1-TR01-KA200-013401, 199400 EUR, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 0

4. İnovasyon Müdürleri Yetiştirerek KOBİ’lerin İnovasyon Kapasitelerinin Arttırılması Projesi Avrupa Birliği Leonardo Yenilik Transferi Programı, AB, Proje No: 1111, 500000 TL, Araştırmacı, 2009,Tamamlandı. 0

3. Akademi Lojistik Projesi, AB, Proje No: 1112, 300000 TL, Araştırmacı, 2009,Tamamlandı. 0

2. RIS Mersin Projesi, AB, Proje No: 1113, 2000000 TL, Araştırmacı, 2008,Tamamlandı. 0

1. Girişimci 33 Genç İnovatif Girişimciler Yetiştirilmesi Projesi, AB, Proje No: 1114, 500000 TL, Araştırmacı, 2007,Tamamlandı. 0

Ulusal - Araştırmacı 0

1. Çankırı İl Gelişme Planı Hazırlama Projesi, Çankırı Valiliği, Proje No: 1115, 100000 TL, Araştırmacı, 2004,Tamamlandı. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1600

8. Başak Doğan, Sosyal Pazarlama Projelerinin Başarısını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Mersin’de Bir Alan Araştırması, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

7. Gül Nalçacı, Kaynak Temelli Yaklaşım İle Üretici Firmaların Pazarlama Becerilerinin İhracat Performansları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çağ Üniversitesi, Tamamlandı. 200

6. Pelin Ateş, Kamu Spotlarının Çocukların Düşünce ve Davranışları Üzerindeki Etkisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

5. Linda Öztürk, Marka Kişiliği ve Bireyin Kişiliği Özelliklerinin Satın Alma Niyetine ve Yüksek Fiyat Ödeme Eğilimine Etkisini Belirlemeye Yönelik Adidas ve Colgate Markaları Üzerine Mersin İlinde Bir Uygulama, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağ Üniversitesi, Tamamlandı. 200

4. Şeyda Kapıkıran, Tüketici Etnosentrizmi, Marka İmajı ve Ülke Menşei Etkisinin, Tüketicilerin Yerli ve Yabancı Ürünlere Yönelik Tutumlarına Etkilerinin Değerlendirilmesi: Mersin Kentinde Yapılan Bir Araştırma, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. Neslihan İlarslan, Reklamların ve Cinsiyet Kimliği Rolünün Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. Göknil Nur Koçak, Tüketicilerin Bedel ve Değer Algılarının Davranışsal Niyetlerine Etkileri: Turizm Sektörü Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Mohamad El-Hassan, Hizmet Sektöründe Online Alışveriş Davranışını Etkileyen Faktörler: Seyahat Sektörü Örneği Türkiye Slovenya Karşılaştırması, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Yönetilen Doktora Tezleri 400

1. Ümit Doğrul, Hizmet Telafisi Sürecinin Etkinliği ve Algılanan Adalet Kavramı: Mersin Kenti Kuaförlük Hizmetleri Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

Uluslararası 150
1. III. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi, “En Başarılı Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı” Ödülü, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, 2006., 2015-09-09, Çanakkale, Türkiye. 50
2. Beta Gamma Sigma - Wayne State University Chapter, 2015-09-09, Detroit, Amerika Birleşik Devletleri. 50
3. Society for Marketing Advances (SMA) , 2015-09-09, New Orleans, Amerika Birleşik Devletleri. 50
1. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği , Üye No: 1000, Türkiye, 2015-09-09-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz BUS271 Prıncıples of Marketıng İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz İŞL 601 Pazarlama Kuramı Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz BUS271 Prıncıples of Marketıng İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz İŞL 601 Pazarlama Kuramı Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz BUS271 Prıncıples of Marketıng İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz ISL371 Pazarlama İlkeleri İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz E İŞL 543 Tutundurma ve Satış Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz E İŞL 547 Uluslararası Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ISL472 Uluslararası Pazarlama İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar İŞL 544 Stratejik Pazarlama Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz ISL371 Pazarlama İlkeleri İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz İŞL-601 Pazarlama Kuramı Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz E-İŞL 547 Uluslararası Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ISL472 Uluslararası Pazarlama İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar ELOJ571 Uluslararası Lojistik Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar E-İŞL-542 İleri Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar PMBA 574 Bütünleşik Pazarlama İletişimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 4-0-4
Güz ISL371 Pazarlama İlkeleri İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz E-İŞL 547 Uluslararası Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz E-İŞL-542 İleri Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BUS472 Internatıonal Marketıng İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar EKON472 Pazarlama İlkeleri İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar EKON472 Pazarlama İlkeleri İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar ISL472 Uluslararası Pazarlama İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar ISL432 Seminer İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar ELOJ571 Uluslararası Lojistik Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar E-İŞL-542 İleri Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar İŞL 546 Uluslararası Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar İŞL 546 Uluslararası Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz ISL371 Pazarlama İlkeleri İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz İŞL375 Hizmet Pazarlaması İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz BUS271 Prıncıples of Marketıng İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz E-İŞL 543 Tutundurma ve Satış Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz ELOJ571 Uluslararası Lojistik Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz İŞL-601 Pazarlama Kuramı Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz E-İŞL 547 Uluslararası Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz PMBA-591 Dış Ticaret İşlemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKON472 Pazarlama İlkeleri İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar ISL472 Uluslararası Pazarlama İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar BUS372 Integrated Marketıng Communıca İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar ISL432 Seminer İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar İŞL 546 Uluslararası Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar İŞL 546 Uluslararası Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar E-İŞL-542 İleri Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz İŞL375 Hizmet Pazarlaması İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz ISL371 Pazarlama İlkeleri İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz BUS271 Prıncıples of Marketıng İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz E-İŞL 543 Tutundurma ve Satış Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz E-İŞL 547 Uluslararası Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz İŞL-601 Pazarlama Kuramı Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Yaz ISL472 Uluslararası Pazarlama İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BUS132 Inrtoductıon To Busıness II İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar ISL472 Uluslararası Pazarlama İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar ISL432 Seminer İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar İŞL 546 Uluslararası Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar E-İŞL-542 İleri Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar İŞL 546 Uluslararası Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz ISL371 Pazarlama İlkeleri İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz BUS131 Introductıon To Busıness I İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz BUS271 Prıncıples of Marketıng İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz E-İŞL 547 Uluslararası Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz İŞL 546 Uluslararası Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz İŞL 601 Pazarlama Kuramı Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz İŞL-601 Pazarlama Kuramı Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz İŞL243 Pazarlama İlkeleri Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-1-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ISL472 Uluslararası Pazarlama İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar GI260 Mesleki Çalışma ve Seminer Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Dış Ticaret ( 2. Öğretim ) 2-1-3
Bahar GI260 Mesleki Çalışma ve Seminer Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Dış Ticaret 2-1-3
Bahar İŞL146 İstatistik Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-0-2
Güz ISL371 Pazarlama İlkeleri İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz İŞL243 Pazarlama İlkeleri Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-1-3
Güz GI255 Dış Ticaret İşlemleri Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Dış Ticaret ( 2. Öğretim ) 2-1-3
Yaz İŞL243 Pazarlama İlkeleri Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-1-3
Yaz İŞL243 Pazarlama İlkeleri Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... İşletme Yönetimi 2-1-3
Yaz GI255 Dış Ticaret İşlemleri Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Dış Ticaret 2-1-3
Yaz LLI205 Pazarlama İlkeleri Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Lojistik 3-0-3
Yaz GI255 Dış Ticaret İşlemleri Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Dış Ticaret ( 2. Öğretim ) 2-1-3
Yaz LLI203 Dış Ticaret Mevzuatı ve Gümrük Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Lojistik 3-1-4