Children's Education Application and Research Center

Genel Görünüm

Bu Yönetmelik; Mersin Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

a) Çocuk: Yedi yaşından gün almış ve onsekiz yaşını doldurmamış kişiyi,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Mersin Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Mersin Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, ifade  eder.

"A World University In The Light of Science and Modernity"