Slide background
Research and Application Center of Children's Education Application and Research Center

Meü

Slide background
Research and Application Center of Children's Education Application and Research Center

Meü

Slide background
Research and Application Center of Children's Education Application and Research Center

Meü

Slide background
Research and Application Center of Children's Education Application and Research Center

CEMER3

Slide background
Research and Application Center of Children's Education Application and Research Center

CEMER

Slide background
Research and Application Center of Children's Education Application and Research Center

CEMER4

Slide background
Research and Application Center of Children's Education Application and Research Center

Meü

Slide background
Research and Application Center of Children's Education Application and Research Center

CEMER1

Slide background
Research and Application Center of Children's Education Application and Research Center

CEMER2

Children's Education Application and Research Center

Genel Görünüm

Bu Yönetmelik; Mersin Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

a) Çocuk: Yedi yaşından gün almış ve onsekiz yaşını doldurmamış kişiyi,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Mersin Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Mersin Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, ifade  eder.