Academic Staff

  Lecturer Gülcan Boyraz
Profile
:
Department
:
/Education and Research Center for Psychological Counseling and Guidance .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90 -324-361 00 01 .
Internal
:
37050 .
Created
:
2016-04-29 15:54:48 .
Last Modification
:
2020-12-17 13:02:18 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
2009
2014
DOCTORATE SPECIAL EDUCATION GAZI UNIVERSITY 2021
Title Dutie Institution/Other Year
UNIT UNIT MERSIN UNIVERSITY 2018-02-09 - 2021-02-09
COORDINATOR COORDINATOR MERSIN UNIVERSITY 2018-02-09 - 2021-02-09
2018-02-09 - 2021-02-09
International - Other 200
2018
2. Yazıcı, T.; BOYRAZ, G. INVESTIGATION OF MUSICAL COMMUNICATION DIMENSIONS OF SPECIAL REQUIRED CHILDREN. INTERNATIONAL JOURNAL OF NEW APPROACHES IN SPECIAL EDUCATION, 2018, 1, 46-65. 100 + 0
https://dergipark.org.tr/ijnase/issue/42139/506964

Publications_002.pdf

2016
1. Arslantekin, B.; Akın, U.; BOYRAZ, G. AN ANALYSIS ON THE MATH TEXTBOOKS PREPARED FOR MENTALLY RETARDED STUDENTS IN TERMS OF THE CONCEPT-ORIENTED ACTIVITIES. INES JOURNAL, 2016, 9, 233-20. 100 + 0
http://file:///C:/Users/win7/Desktop/Akademik%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fmalar%C4%B1n%20Belgeleri/MAKALEM%C4%B0Z%20%C4%B0NES.pdf

Publications_001.pdf

International - publications.sections.8 300
2019
3. BOYRAZ, G.; YAZICI, T. . AVRASYA CALISMALARI DERGISI, 2019, 10, 59-67. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.17740/eas.eus.2019-V10-05

2. ÇELEBİOĞLU, O.; YAZICI, T.; BOYRAZ, G. . EURASIAN ACADEMY OF SCIENCES SOCIAL SCIENCES JOURNAL, 2019, , 19-27. 100 + 0
http://doi.org/10.17740/eas.soc.2019.V26-02

1. BOYRAZ, G.; YAZICI, T. Investıgatıon Of Specıal Needs Educatıon For Chıldren Wıth Musıc Made By Applıcable Graduate Thesıs In Turkey. AVRASYA BILIMLER AKADEMISI AVRASYA CALISMALARI DERGISI, 2019, 10, 59-67. 100 + 0
http://eurasian.eurasianacademy.org/?sayfa=dergiayrintino=899icerik=turkiyede-ozel-gereksinimli-cocuklara-yonelik-yapilmis-muzik-egitimi-ile-ilgili-lisansustu-tezlerin-incelenmesikategori=iletisim,

Publications_003.pdf

International - publications.sections.42 100
2018
1. YAZICI, T.; BOYRAZ, G. . INTERNATIONAL JOURNAL OF NEW APPROACHES IN SPECIAL EDUCATION, 2018, 1, 46-65. 100 + 0
International - Full text - Oral 200

1. Metin, H.; BOYRAZ, G.; Kan, A., Ortaokula Devam Eden Öğrencilerin Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Tutumlarını Değerlendirmek İçin Tutum Ölçeği Geliştirme. VI.Uluslararası Canik Sempozyumu, 2016-05-05, 2016-05-07, Samsun, Turkey, 2016. 200

International - Abstract - Oral 2480

25. Boyraz, G., Yüksek Öğrenimdeki Özel Gereksinimli Bireylerin Kariyer Algısı . İNES Kongresi, 2018-10-30, 2018-11-03, Antalya, Turkey, 2018. 100
http://congress.inescongress.com/2018/INES-2018-ABSTRACT-BOOK.pdf

24. BOYRAZ, G., Özel Gereksinimli Çocukların Ailelerine Verilen Eğitimin Çocuklarının Performans Düzeylerini Belirlemelerine Etkisi. INES Internatıonal Academic Research Congress INES, 2018-10-30, 2018-11-03, , , . 100

23. Boyraz, G.; Yazıcı, T., Özel Gereksinimli Çocuklarin Müziksel İletişim Boyutları . Uluslararası Müzik Ve Dans Kongresi , 2018-10-19, 2018-10-21, Antalya, Turkey, 2018. 100
http://www.imdcongress.com/index.php/kongre/bildiriler-kitabi.html

22. Boyraz, G., Mersin Üniversitesindeki Özel Gereksinimli Bireylerin Liderlik Algısı. Uluslararası Liderlik Akademisi Ve Strateji Çalıştayı , 2018-10-19, 2018-10-21, Mersin, Turkey, 2018. 100
http://www.sitso.org.tr/Portals/70/bildiri_ozet_kitapcigi/Bildiri%20%C3%96zet%20Kitap%C3%A7%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20ve%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Ftay%20Sonu%C3%A7%20Bildirgesi.pdf

21. Boyraz, G.; Yazıcı, T., Türkiye’de Çalışma Grubunu Özel Gereksinimli Çocukların Oluşturduğu Müzik Eğitimi İle İlgili Lisansüstü Tezlerinin İncelenmesi . Uluslararası Eğitimde Ve Kültürde Akademik Çalışmalar I.Sempozyumu , 2018-09-13, 2019-01-15, Mersin, Turkey, 2018. 100
http://www.kongre2018.com/site.php?http://www.i-sasec.org

20. Boyraz, G., Aile Eğitim Programının Ailelerin Milieu Teaching Öğretimini Edinmelerine Etkisi . Uluslararası Erdemli Sempozyum, 2018-09-13, 2018-09-15, Mersin, Turkey, 2018. 100
http://www.i-sasec.org/ozet-kitapciligi.pdf

19. Boyraz, G.; Boyraz, S., Temel Düzey Ebru Sanatının Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Sosyal Gelişimine Ektisinin Belirlenmesi . Uluslararası Erdemli Sempozyum, 2018-09-13, 2018-09-15, Mersin, Turkey, 2018. 100
http://www.kongre2018.com/site.php?http://www.i-sasec.org

18. AKDAĞ, H.; SAY, F.; BOYRAZ, G., Öğretmen Görüşlerine Göre Öğretimde Karşılaşılan Sorunlar (Erdemli Örneği). Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Turkey, . 100

17. Boyraz, G.; Say, S., Ortaokul Öğrencilerinin Kaynaştırma Öğrencilerine İlişkin Tutumlarının Metaforik Analizi. Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Turkey, 2018. 100
http://erdemlisemp.mersin.edu.tr/full-abstract-23102018.pdf

16. Say, S.; Akdağ, H.; Boyraz, G., Okul Aile İşbirliğinin Etkililiği Üzerine Bir Çalışma (Erdemli Örneği). Uluslararası Erdemli Sempozyum, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Turkey, 2018. 100
http://erdemlisemp.mersin.edu.tr/full-abstract-23102018.pdf

15. Say, S.; Boyraz, G., Öğretmen Görüşlerine Göre Öğretimde Karşılaşılan Sorunlar (Erdemli Örneği). Uluslararası Erdemli Sempozyum, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Turkey, 2018. 100
http://erdemlisemp.mersin.edu.tr/full-abstract-23102018.pdf

14. BOYRAZ, G.; SAY, F.; AKDAĞ, H., Ortaokul Öğrencilerinin Kaynaştırma Öğrencilerine İlişkin Tutumlarının Metaforik Analizi. Uluslararası Ermdeli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Turkey, . 100

13. AKDAĞ, H.; SAY, F.; BOYRAZ, G., ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE ÖĞRETİMDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR. ULUSLARARASI ERDEMLİ SEMPOZYUMU 2018, 2018-04-19, 2018-04-21, MERSİN, Turkey, . 100

12. SAY, F.; AKDAĞ, H.; BOYRAZ, G., OKUL AİLE İŞBİRLİĞİNİN ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA(ERDEMLİ ÖRNEĞİ). ULUSLARARASI ERDEMLİ SEMPOZYUMU 2018, 2018-04-19, 2018-04-21, MERSİN, Turkey, . 100

11. SAY, F.; AKDAĞ, H.; BOYRAZ, G., Okul Aile İşbirliği Etkililiği Üzerine Bir Çalşıma (Erdemli Örneği). Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Turkey, . 100

10. BOYRAZ, G.; KARAAHMETOĞLU, B.; AYKUT, Ç., Kendini Değerlendirme Stratejileri ve Özel Eğitimdeki Yansımalarına Genel Bir Bakış. IV. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2017-05-11, 2017-05-14, , , . 100

9. Boyraz, G.; Ünver, B.; Esirgemez, Ç., Kendini Değerlendirme Stratejileri Ve Özel Eğitimdeki Yansımalarına Genel Bir Bakış. EJER Congress 2017 , 2017-05-11, 2017-05-14, Denizli, Turkey, 2017. 100
https://ejercongress.org/pdf/bildiriozetleri2017+.pdf

8. KARAAHMETOĞLU, B.; BOYRAZ, G.; METİN, H.; TAVİL, Y., ÖZEL GEREKSİNİMİ OLAN ÇOCUK AİLELERİNİN AİLE EĞİTİMİNE İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN VE İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. INTERNATİONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIA BARCELONA, 2017-04-27, 2017-04-30, , , . 85

7. BOYRAZ, G., Özel Eğitim Alanında Öğretmenlik Uygulaması Dersi İçin Görevlendirilen Öğretim Elemanlarının Kanıt Temelli Uygulamalara İlişkin Görüşleri. Özel Eğitim Alanında Öğretmenlik Uygulaması Dersi İçin Görevlendirilen Öğretim Elemanlarının Kanıt Temelli Uygulamalara İlişkin Görüşleri, 2016-11-03, 2016-11-05, Antalya, Turkey, 2016. 100

6. BOYRAZ, G.; Karaahmetoğlu, B.; Metin, H.; TAVİL, Y., Rehber Öğretmenlerin Aile Eğitim Programlarına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. 1. Uluslararası INES Akademik Araştırmalar Kongresinde (INES 2016), 2016-11-03, 2016-11-05, Antalya, Turkey, 2016. 95

5. BOYRAZ, G., Aile Şuralarında Özel Gereksinimli Bireyler ve Ailelerine Yönelik Olarak Alınan Kararların İncelenmesi. 26. Özel Eğitim Kongresi, 2016-10-05, 2016-10-08, Eskişehir, Turkey, 2016. 100

4. BOYRAZ, G., Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerin, Anneleri Aracılığıyla Doğrudan Öğretim Modeli’ne Göre Sunulan Kavramları Kazanmalarında Ve Sürdürmelerindeki Etkililiği. 3. Uluslararasi Avrasya Eğitim Araştirmalari Kongresi , 2016-05-31, 2016-06-03, Muğla, Turkey, 2016. 100
https://ejercongress.org/pdf/bildiriozetleri2016ejer.pdf

3. Arslantekin, B.; Akın, U.; Boyraz, G., Examınıng The Mathematıcs Books For Mentally Retarded Students, In Terms Of Acquıstıon Of Actıvıtıes Towards Concepts. Examınıng The Mathematıcs Books For Mentally Retarded Students, In Terms Of Acquıstıon Of Actıvıtıes Towards Concepts, 2016-05-12, 2016-05-15, Eskişehir, Turkey, 2016. 100

2. Akın, U.; BOYRAZ, G.; Özdemir, S., Çocuğun Liderliğinin Takip Edilmesine Dayanan Filial Oyun Terapisinin İncelenmesi (Examining Filial Play Therapy, Based On Following Leadership Of The Child). 3. Uluslararası ELMİS(Effective Leadership And Management In Inclusive Schools: Teacher Training And Vocational Education, Arts And Sports) Kongresi, 2016-05-12, 2016-05-15, Eskişehir, Turkey, 2016. 100

1. Dikici, H.; BOYRAZ, G., Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Aileleri Özel Eğitim Süreci Ve Bu Süreçle İlgili Yasal Hakları Konusunda Bilgilendirici Aile Eğitim Programının Etkililiği. Uluslar arası Özel Eğitim Kongresi/ELMIS-ER(Effective Leadership and Management in Inclusive Schools: Education and Rehabilitation, 2013-06-19, 2013-06-21, Konya, Turkey, 2013. 100

International - Abstract - Poster 50

1. Şener Akın , U.; Boyraz, G., Duygu Davranış Bozukluklarına Yönelik Bir Müdahale Modeli: Filial Oyun Terapisi. 3. Uluslararası Katılımlı Ulusal Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi- UDEMKO , 2016-03-31, 2016-04-03, Eskişehir, Turkey, 2016. 50

National - Abstract - Oral 215

5. BOYRAZ, G., Yüksek Öğrenimdeki Görme Yetersizliğinden Etkilenmiş Bireylerin Sınavlardaki Gönüllü Okuyuculara İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. 1.Genişletilmiş Engelsiz Üniversiteler Bölge Çalıştayı Antalya, 2019-03-28, 2019-03-29, , Turkey, . 50

4. BOYRAZ, G., Aile Eğitim Programının Annelerin Ayrımlı Pekiştirme Kullanarak Çocuklarına Kural Kazandırma Becerisini Edinmelerine Etkisi. 25. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 2015-12-02, 2015-12-04, İstanbul, Turkey, 2015. 50

3. Çalışkan, H.; Avşaroğlu, S.; Çıkılı, Y.; BOYRAZ, G., Özel Eğitim Alanında Çalışan Öğretmenlerin Hizmet içi Eğitim İhtiyaçlarının Bazı Değişkenler Açısındna İncelenmesi. 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 2012-10-11, 2012-10-12, Trabzon, Turkey, 2012. 32

2. Sarı, H.; Avşaroğlu, S.; Çıkılı, Y.; BOYRAZ, G., Türkiyede Özel eğitim Alanında aile Eğitimi ile ilgili yapılan Araştırmaların Bazı değişkenler Açısından İncelenmesi. 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 2012-10-11, 2012-10-12, Trabzon, Turkey, 2012. 32

1. BOYRAZ, G.; Ergüven, D.; Sarı, H., Özel Gereksinimli Öğrencilerin Problem Davranışlarını Belirlemede Ve İfade Edebilmede Öğretmen Yeterliliğinin Kendi Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi. 20.Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 2010-10-21, 2010-10-23, Gaziantep, Turkey, 2010. 50

National - Abstract - Poster 18

1. Metin, H.; Karaahmetoğlu, B.; BOYRAZ, G.; TAVİL, Y., Özel Eğitim Öğretmenlerinin Aile Eğitim Programlarına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. 26. Özel Eğitim Kongresi, 2016-10-05, 2016-10-08, Eskişehir, Turkey, 2016. 18

International 1000
1. ELEKTRONIK, INTERNATIONAL JOURNAL OF NEW APPROACHES IN SPECIAL EDUCATION , EDITOR, E-ISSN : 2667-4831, 2018-01-25 - Continue. 1000

"A World University In The Light of Science and Modernity"