Administration

  Assoc.Professor Sinem Evin Akbay
Profile
:
Department
:
/Education and Research Center for Psychological Counseling and Guidance .
Business Address
:
.
Phone
:
+90 -324-3610001 .
Internal
:
11220 .
Fax
:
+90 -- .
Alternative e-mail
:
Alternative e-mail
:
Created
:
2015-12-10 14:15:12 .
Last Modification
:
2024-01-29 14:44:12 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
BACHELOR DEGREE GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNCELLING MERSIN UNIVERSITY 2007
MASTER DEGREE EDUCATIONAL SCIENCES / GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNCELLING MERSIN UNIVERSITY 2009
DOCTORAL DEGREE EDUCATIONAL SCIENCES / GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNCELLING MERSIN UNIVERSITY 2015
Doctorate Thesis

1. AN INVESTIGATION OF THE RELATIONS BETWEEN PARENTAL BONDING WITH ROMANTIC INTIMACY AND AUTHENTIC SELF IN MEDIATED BY ATTACHMENT STYLE, Supervisor: Dr. Mehmet Gündoğdu, Mersin University, Graduate School of Education Sciences, Guidance and Counseling Department, Mersin, Turkey, 2015.

Theses_002.pdf

Master Thesis

1. Academic procrastination of university students according to gender: The role of academic motivation, akademic self-efficacy and academic attributional style, Supervisor: Dr. Cem Ali GİZİR, Mersin University, Graduate School of Social Sciences, Guidance and Counseling Department, Mersin, Turkey, 2009.

Theses_001.pdf

Title Institute Year
RESEARCH ASSISTANT MERSIN UNIVERSITY / EDUCATION FACULTY 2007-12-24 - 2015-11-15
ASSISTANT PROFESSOR MERSIN UNIVERSITY / EDUCATION FACULTY 2016-05-26 - Continue
Title Dutie Institution/Other Year
2021-06-30 - Continue
2020-11-17 - Continue
2017-05-03 - Continue
2017-05-03 - Continue
2021-06-24 - 2024-06-24
2021-06-24 - 2024-06-24
2021-04-13 - 2024-04-13
2020-09-21 - 2022-09-21
2020-09-09 - 2023-09-09
2019-03-19 - 2022-01-28
2019-03-19 - 2022-01-28
International - SCI/SCI-Expanded category 1000
2017
1. ÇAPRİ, B.; GÜNDÜZ, B.; AKBAY, S. . EDUCATIONAL SCIENCES: THEORY & PRACTICE, 2017, 17, 411-435. 1000 + 0
10.12738/estp.2017.2.0518

International - publications.sections.8 1275
2023
13. Caglar, E.; AKBAY, S. . I-MANAGER PUBLICATIONS, 2023, 16, 32-45. 100 + 0
10.26634/jpsy.16.3.19101

2022
12. KARAKUŞ, S.; AKBAY, S.; UZUN, N. . I-MANAGER PUBLICATIONS, 2022, 15, 51-63. 100 + 0
10.26634/jpsy.15.4.18833

11. KARAKUŞ, S.; AKBAY, S. . PARTICIPATORY EDUCATIONAL RESEARCH (PER), 2022, 9, 285-302. 100 + 0
10.17275/per.22.16.9.1

2021
10. AKBAY, S.; AKTAŞ, M. . EDUCATION QUARTERLY REVIEWS, 2021, 4, 1-10. 100 + 0
10.31014/aior.1993.04.04.367

2020
9. AKBAY, S.; AKTAŞ, M. . INTERNATIONAL ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES, 2020, 12, 100-110. 100 + 0
10.15345/iojes.2020.04.007

8. AKBAY, S.; GÜNDÜZ, B. . INTERNATIONAL JOURNAL OF PROGRESSIVE EDUCATION, 2020, 16, 195-204. 100 + 0
10.29329/ijpe.2020.241.13

7. AKBAY, S.; DELIBALTA, A. . EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, 2020, 20, 159-178. 100 + 0
10.14689/ejer.2020.89.8

6. DELIBALTA, A.; Caglar, E.; AKBAY, S. . WORLD JOURNAL OF EDUCATION, 2020, 10, 104-114. 100 + 0
10.5430/wje.v10n4p104

5. YOLCU, D.; AKBAY, S. . EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATION STUDIES, 2020, 7, 241-256. 100 + 0
10.46827/ejes.v7i10.3300

2019
4. Tunç Aksan, A.; AKBAY, S. . EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, 2019, 8, 559-566. 100 + 0
10.12973/eujer.8.2.559

2013
3. AKBAY, S.; ÇAPRİ, B.; GÜNDÜZ, B. . INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, 2013, 5, 440-446. 100 + 0
10.7813/2075-4124.2013/5-4/B.64

2. GÜNDÜZ, B.; ÇAPRİ, B.; AKBAY, S.; Tunç Aksan, A. . EDUCATIONAL RESEARCH AND REVIEWS, 2013, 8, 1604-1612. 75 + 0
10.5897/ERR2013.1541

1. ÇAPRİ, B.; GÜNDÜZ, B.; AKBAY, S. . INTERNATIONAL EDUCATION STUDIES, 2013, 6, 35-46. 100 + 0
10.5539/ies.v6n11p35

National - Covered by ULAKBIM 1200
2021
6. AKBAY, S.; GÜNDOĞDU, M. . KASTAMONU EGITIM DERGISI, 2021, 29, 84-102. 200 + 0
10.24106/kefdergi.727091

2020
5. KARAKUŞ, S.; AKBAY, S. . MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2020, 16, 32-43. 200 + 0
10.17860/mersinefd.669825

4. NAM, A.; AKBAY, S. Life Statisfaction Of University Students: The Five Factor Personality Traits, Mindfulness And The Role Of Resilience. OPUS ULUSLARARASI TOPLUM ARASTIRMALARI DERGISI, 2020, 16, 4210-4237. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1049692

2018
3. YALÇIN İNCİK, E.; AKBAY, S. . JOURNAL OF TURKISH STUDIES, 2018, 13, 1653-1676. 200 + 0
10.7827/TurkishStudies.14381

2013
2. ÇELİKKALELİ, Ö.; AKBAY, S. . AHI EVRAN UNIVERSITESI KIRSEHIR EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2013, 14, 237-254. 200 + 0
2010
1. AKBAY, S.; GİZİR, C. . MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, 2010, 6, 60-78. 200 + 0
International - Scientific Book (Excluded Thesis) 0
1. AKBAY, S.; KURT, A. Kuram ve Uygulamadan Özel Temalara AİLE DANIŞMANLIĞI, ISBN: 978-625-427-746-7, Nobel Akademi Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: , 908 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2022. 0
2. KARAKUŞ, S.; AKBAY, S. Kuram ve Uygulamadan Özel Temalara Aile Danışmanlığı, ISBN: 978-625-427-746-7, Nobel Akademi Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: , 908 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2022. 0
National - Chaper(s) in Book (Translated) 0
1. AKBAY, S. Genogramlar Değerlendirme ve Müdahale, ISBN: 978-605-80060-8-9, Pegem Akademi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 331 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2020. 0
2. AKBAY, S. Eğitim Psikolojisi, ISBN: 978-605-170-106-6, Nobel Akademi Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: , Page, Turkish, , Turkey, 2018. 0
National - Course Book 0
1. AKBAY, S.; ÇAPRİ, B. Eğitim Psikolojisi, ISBN: 978-605-4454-90-7, Karahan Kitabevi, Number of print: 4, Total Printing Number: , 412 Page, Turkish, Adana, Turkey, 2017. 0
2. AKBAY, S. Eğitim Psikolojisi, ISBN: 978-9944-919-50-0, Pegem Akademi, Number of print: 12, Total Printing Number: , 547 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2019. 0
3. Akbay, S. EĞİTİM PSİKOLOJİSİ, ISBN: 978-9944-919-50-0, PEGEM, Number of print: 10, Total Printing Number: , Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2017. 0
4. AKBAY, S.; ÇAPRİ, B. Eğitim Psikolojisi, ISBN: 978-605-4454-90-7, Karahan Kitapevi, Number of print: 4, Total Printing Number: , 411 Page, Turkish, Adana, Turkey, 2017. 0
5. AKBAY, S. Eğitim Bilimine Giriş, ISBN: 978-605-170-106-6, Anı Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: , 414 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2016. 0
6. AKBAY, S. Eğitim Bilimine Giriş, ISBN: 978-605-170-106-6, Anı Yayıncılık, Number of print: 2, Total Printing Number: , 414 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2017. 0
International - Full text - Oral 400

2. ÜLTANIR, E.; AKBAY, S., Examples of Narrative Therapy Education. 4th International Conference "Education Facing Contemporary World Issues", 2010-10-08, 2010-10-09, Piteşti, Romania, . 200

1. Ültanır, E.; Akbay, S., Examples of Narrative Therapy Education. 4th International Conference "Education Facing Contemporary World Issues, 2010-10-08, 2010-10-09, Piteşti, Romania, 2010. 200
Scientific_Meetings_001.pdf

International - Abstract - Oral 2300

23. Duramaz, A.; AKBAY, S., Gaziantep İli Nurdağı İlçesindeki Ortaöğretim Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımının Algılanan Sosyal Destek ve Akademik Güdülenme Değişkenleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . VIth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 2019-06-19, , Ankara, Turkey, . 100

22. Duramaz, Z.; AKBAY, S., Gaziantep Nurdağı İlçesindeki 4., 5., 6., 7. Ve 8. Sınıfta Öğrenim Gören Suriyeli Öğrencilerin Akran Zorbalığı Davranışlarının Akran İlişkileri ve Okula Aidiyet Duygusu Değişkenleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.. VIth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 2019-06-19, , Ankara, Turkey, . 100

21. Tunç Aksan, A.; AKBAY, S., Predicting Adolescents’ Social Media Addiction: Smartphone Addiction, Fear of Missing Out, and Perceived Competence. Fifth International Eurasian Educational Research Congress, 2018-05-02, , Antalya, Turkey, . 100

20. Duramaz, A.; Akbay, S., Gaziantep İli Nurdağı İlçesindeki Ortaöğretim Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımının Algılanan Sosyal Destek ve Akademik Güdülenme Değişkenleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . Vith International Eurasian Educational Research Congress, 2019-06-19, 2019-06-22, Ankara, Turkey, 2019. 100

19. Duramaz, Z.; Akbay, S., Gaziantep Nurdağı İlçesindeki 4., 5., 6., 7. Ve 8. Sınıfta Öğrenim Gören Suriyeli Öğrencilerin Akran Zorbalığı Davranışlarının Akran İlişkileri ve Okula Aidiyet Duygusu Değişkenleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Vith International Eurasian Educational Research Congress, 2019-06-19, 2019-06-22, Ankara, Turkey, 2019. 100

18. Tunç Aksan, A.; Akbay, S., Predicting Adolescents’ Social Media Addiction: Smartphone Addiction, Fear of Missing Out, and Perceived Competence. Fifth International Eurasian Educational Research Congress, 2018-05-02, 2018-05-05, Antalya, Turkey, 2018. 100

17. Akbay, S.; Tunç Aksan, A., predictability of authenticity in university students. 27th International Conference on Educational Science, 2018-04-18, 2018-04-22, Antalya , Turkey, 2018. 100

16. AKBAY, S.; AKTAŞ, M., Üçlü Çift Ölçeği'ni Türkçeye Uyarlama Çalışması. 27th International Conference on Educational Science, 2018-04-18, 2018-04-22, Antalya, Turkey, . 100

15. AKBAY, S.; Tunç Aksan, A., Üniversite Öğrencilerinde Otantikliğin Yordanması. 27th International Conference on Educational Science, 2018-04-18, 2018-04-22, Antalya, Turkey, . 100

14. Akbay, S.; Aktaş, M., Academic Responsiblity of University Student According to Gender: The Role of Self-Esteem and Life Satisfaction. II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, 2017-10-18, 2017-10-21, Antalya, Turkey, 2017. 100
https://2017.inescongress.com/?

13. YALÇIN İNCİK, E.; AKBAY, S., Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitime Yönelik Tutumları ve Eğitim İhtiyaçları. II. International Academic Research Congress (INES-2017), 2017-10-18, 2017-10-21, Antalya, Turkey, . 100

12. AKBAY, S.; AKTAŞ, M., Cinsiyete Göre Üniversite Öğrencilerinde Akademik Sorumluluk Davranışı: Benlik Saygısı ve Yaşam Doyumunun Rolü. II. International Academic Researches Congress, 2017-10-18, 2017-10-21, Antalya, Turkey, . 100

11. Yalçın İncik, E.; Akbay, S., IN-SERVICE TRAINING OF TEACHERS DUTING IN SECONDARY EDUCATION DIRECTIONS AND TRAINING NEEDS. II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, 2017-10-18, 2017-10-21, Antalya, Turkey, 2017. 100
https://2017.inescongress.com/?

10. Gündoğdu, M.; Akbay, S.; Tunç Aksan, A., The Effect of Parental Emotional Availability, Emotional Regulation, and Distress Intolerance On Depression and Anxiety. 9th international congress of cognitive psychotherapy, 2017-06-29, 2017-07-01, Cluj Napoca, Romania, 2017. 100

9. GÜNDOĞDU, M.; AKBAY, S.; TUNÇ AKSAN, A., The Effect of Parental Emotional Availability, Emotion Regulation, and Distress Intolerance On Depression And Anxiety. International Congress of cognitive psychotherapy, 2017-06-25, 2017-07-01, Cluj Napoca, Romania, . 100

8. YALÇIN İNCİK, E.; AKBAY, S.; AKTAŞ, M., Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stratejileri ve Güdülenme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örneği. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 2017-04-20, 2017-04-23, Antalya, Turkey, . 100

7. ÇELİKKALELİ, Ö.; AKBAY, S.; AVCI, R., Üniversite Öğrencilerinde Akademik Sorumluluğun Yordanması: Algılanan Aile Desteği, Akademik Yetkinlik, Akademik Güdülenme ve Problem Çözme. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongeresi, 2017-04-20, 2017-04-23, Antalya, Turkey, . 100

6. Yalçın İncik, E.; Akbay, S.; Aktaş, M., Investigation Of Teacher Candidates Learning Strategies and Motivation Levels According To Various Variables: Case Of Mersin University . 26. Ulurlararsı Eğitim Bilimleri Kongresi, 2017-04-20, 2017-04-23, Antalya, Turkey, 2017. 100
Scientific_Meetings_002.pdf

5. Çelikkaleli, Ö.; Akbay, S.; Avcı, R., Predicting Academic Responsibility In University Students: Perceived Family Support, Academic Self-Efficacy, Academic Motivation and Problem Solving . 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 2017-04-20, 2017-04-23, Antalya, Turkey, 2017. 100
Scientific_Meetings_003.pdf

4. AKBAY, S.; AKTAŞ, M.; YALÇIN İNCİK, E., The Mediator Role of Academic Motivation and Perceived Self-Regulation in The Relationshipbetween Academic Self-Efficacy and Academic Responsibility in University Students. International Conference on Humanities and Cultural Studies, 2016-11-06, 2016-11-10, Prag, Czech Republic, 2016. 100
https://ichacs.com/?lang=tr

3. AKBAY, S.; AKTAŞ, M.; YALÇIN İNCİK, E., The Mediator Role of Academic Motivation and Perceived Self-Regulation in The Relationshipbetween Academic Self-Efficacy and Academic Responsibility in University Students. International Conference on Humanities and Cultural Studies, 2016-11-06, 2016-11-10, Prag, Czech Republic, . 100

2. Akbay, S.; Gündüz, B., Academic Responsibility and Academic Procrastination Relationship Between Academic motivation Mediating Role in University Students. YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Studies, 2014-09-01, 2014-09-03, İstanbul, Turkey, 2014. 100

1. AKBAY, S.; GÜNDÜZ, B., Üniversite Öğrencilerinde Akademik Sorumluluk ve Akademik Erteleme Arasındaki İlişkide Akademik Güdülenmenin Aracı Rolü. YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Studies, 2014-09-01, 2014-09-03, İstanbul, Turkey, . 100

National - Abstract - Oral 50

1. GÖKÇAKAN, A.; ÇAPRİ, B.; AKBAY, S., Akılcı Duygusal Davranış Terapisi ADDT Odaklı Grupla Psikolojik Danışmanın Üniversite Öğrencilerinin Yetkinlik İnançlarını Yükseltmedeki Etkisi. II. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi, 2008-06-18, 2008-06-20, Konya, Turkey, . 50

National - Researcher 100

2. AN INVESTIGATION OF THE RELATIONS BETWEEN PARENTAL BONDING WITH INTIMACY AND AUTHENTIC SELF IN MEDIATED BY ATTACHMENT STYLE, BAP, Project Number: BAP-EBE EBB (SEA) 2012-3, 0 TL, Researcher, 2015,Completed. 50

1. Academic procrastination of university students according to gender: The role of academic motivation, akademic self-efficacy and academic attributional style, BAP, Project Number: BAP-SOBE EBB (SEA) 2009-3, 0 TL, Researcher, 2009,Completed. 50

Supervised Master Theses 1400

7. Dursun Ezgi Özen, The mediation role of psychological resilience in the relation between emotional self-efficacy and emotional reactivity in teachers, Graduate School of Education Sciences, Mersin University, Completed. 200

6. Aytekin Nam, Life statisfaction of university students: The five factor personality traits, mindfulness and the role of resilence, Graduate School of Education Sciences, Mersin University, Completed. 200

5. Sena Karakuş, The mediating role of psychological flexibility in explaining authenticity and life satisfaction with alexithymia, Graduate School of Education Sciences, Mersin University, Completed. 200

4. Ezgi Çağlar, The mediating role of unconditional self-acceptance in the relationship between perceived parental attitudes and forgiveness among university students, Graduate School of Education Sciences, Mersin University, Completed. 200

3. Ayça Delibalta, Perception of fatherhood roles of adult men, Graduate School of Education Sciences, Mersin University, Completed. 200

2. Altan Duramaz, Examining the role of romantic intimacy in the relationship between irrational beliefs and marital satisfaction and self-esteem in married individuals, Graduate School of Education Sciences, Mersin University, Completed. 200

1. Demet Yolcu, Dating violence among university students: The role of self-esteem, perceived relationship self-efficacy and attachment styles, Graduate School of Education Sciences, Mersin University, 2019, Completed. 200

International Journal [Year, Count] 15
1. EğITIM VE BILIM , [ 2020 : 3 ] . 15
National Journal [Year, Count] 5
1. MERSIN UVINVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI , [ 2016 : 3 ] . 3
2. MERSIN UVINVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI , [ 2017 : 2 ] . 2

"A World University In The Light of Science and Modernity"