Academic Staff

  Lecturer PhD Servet Karaca
Profile
:
Department
:
Faculty of Architecture/Department of City and Regional Planning .
Business Address
:
.
Phone
:
+90 -324-3610001 .
Internal
:
17736 .
Created
:
2015-05-28 09:55:56 .
Last Modification
:
2024-03-12 20:02:15 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
5
Publons ID :
Point :
960

Degree Department/Program Institute Year
CITY AND REGIONAL PLANNING KARADENIZ TECHNICAL UNIVERSITY 2009
MASTER CITY AND REGIONAL PLANNING MERSIN UNIVERSITY 2013
PHD MEDIA, CULTURE AND URBAN STUDIES MERSIN UNIVERSITY 2023
Doctorate Thesis

1. Rhythmanalysis As an Approach towards Understanding Culture Intensive Places: A Study on Mersin Turgutreis Neighborhood, Supervisor: Dr. Doç. Dr. Tolga LEVENT, Mersin University, Graduate School of Social Sciences, Other Department, Mersin , Turkey, 2023.

Master Thesis

1. Culture-Led Urban Development and Cultural Planning Approach: Implications for Urban Planning, Supervisor: Dr. Prof. Dr. Burak Beyhan, Mersin University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Urban And Regional Planning Department, Mersin, Turkey, .

National - Other 100
2011
1. Karaca, S.; KİPER, N. THE QUEST FOR PUBLİC İNTEREST İN THE URBAN SPACE AND CULTURAL PLANNİNG. TOPLUM VE DEMOKRASI DERGISI, 2011, 11(5), 75-96. 100 + 0
http://www.toplumvedemokrasi.org.tr/index.php/tdd/article/view/89

Publications_001.pdf

National - publications.sections.62 100
2020
2. YOLOĞLU, A.; KURT, A.; SARIKAYA LEVENT, Y.; SARIKAYA LEVENT, Y.; LEVENT, T.; LEVENT, T.; BURAT, S.; BURAT, S.; GÖKALP, S.; GÖKALP, S. . JOURNAL OF PLANNING, 2020, 30, 66-88. 0 + 0
10.14744/planlama.2019.29484

2017
1. KARACA, S.; BEYHAN, B. Türkiye’deki Çoklu Spor Organizasyonlarının Kentlerin Gelişimine Etkileri: Erzurum, Trabzon ve Mersin Örnekleri. JOURNAL OF PLANNING, 2017, 27, 38-56. 100 + 0
10.14744/planlama.2016.43534

National - publications.sections.66 100
2012
1. KARACA, S. . TMMOB MIMARLAR ODASI MERSIN SUBESI DERGISI, 2012, , 42-47. 100 + 0
International - Abstract - Oral 130

2. Kurt, A.; Yoloğlu, A.; Sarıkaya Levent, Y.; Levent, T.; Burat, S.; KARACA, S.; Gökalp, S., Evaluation Of Relatıons Between Housing Conditions and Health: The Case Of Mezitli, Districts . International Congress Of Health and Envıronment , 2017-10-23, 2017-10-25, Adana, Turkey, 2017. 30
http://uscek.org/eng/

1. KARACA, S.; BEYHAN, B., THE IMPACT OF MULTI SPORT EVENTS ON THE DEVELOPMENTAL DYNAMICS OF CITIES THE CASE OF ERZURUM TRABZON AND MERSIN IN TURKEY.. 55th European Regional Science Association Congress, 2015-08-25, 2015-08-28, Lizbon, Portugal, 2015. 100
http://ersa.org/events/55th-ersa-congress/

National - Full text - Oral 330

4. YOLOĞLU, A.; LEVENT, T.; SARIKAYA LEVENT, Y.; BURAT, S.; KURT, A.; KARACA, S.; GÖKALP, S., Bütünşehir Yasası Sonrası Kır – Kent Ayırımının Yeniden Tanımlanması: Mezitli Örneği. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 41. Kolokyumu, 2017-11-07, 2017-11-09, Konya, Turkey, . 30

3. KARACA, S., Kamusal Kültürün Üretim Mekanı Olarak Kent Dogurgan Mekan.. Kentsel ve Bölgesel Arastırmalar 5. Sempozyumu,, 2014-10-16, 2014-10-17, Ankara, Turkey, 2014. 100
https://kbam.metu.edu.tr/sempozyumlar/5-kbam-sempozyumu/

2. KARACA, S., Türkiye’deki Çoklu Spor Organizasyonlarının Kentlerin Gelişimine Etkileri: Erzurum, Trabzon ve Mersin Örnekleri. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar 4. Sempozyumu, 2013-11-28, 2013-11-30, Mersin, Turkey, 2013. 100
https://kbam.metu.edu.tr/sempozyumlar/4-kbam-sempozyumu/

1. KARACA, S.; KİPER, N., Kültür Planı ile ÇokKültürlü Kentsel Mekân Arayışı: 1990 Sonrası Avrupa, Amerika ve Avustralya Kentlerinden Örnekler. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar 2. Sempozyumu , 2011-12-08, 2011-12-09, Ankara, Turkey, 2011. 100
https://kbam.metu.edu.tr/kbam-yayinlari/

National - Abstract - Oral 200

4. KARACA, S., Ulusal Parkurlar Yaklaşımı ve Türkiye’ye Yönelik Çıkarımlar. 23. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi,, 2024-05-30, 2024-06-01, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Turkey, . 50

3. KARACA, S., Doğal ve Kültürel Değerlerin Korunmasında Üçüncü Bir Yol İnşa Etmek: Toprak Etiği Kavramı ve Milli Park Yaklaşımı. 43. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, 2019-11-07, 2019-11-09, Ankara, Turkey, . 50

2. ZORLU, F.; KARACA, S., Sanat Bir Kent için Ne ifade Eder" 2000 Yılı Sonrasında Bazı Kentlerin Sanatla İlişkisi. Sanart 2. Estetik Kongresi, 2013-10-24, 2013-10-26, Mersin, Turkey, 2013. 50

1. KARACA, S.; KİPER, N., Kültürel Planlama Yaklaşımı ve Uygulama Örneklerinin Değerlendirilmesi. Uluslararası Katılımlı Bilim ve Kültür Sempozyumu, Batman Üniversitesi,, 2012-04-18, 2012-04-20, Batman, Turkey, 2012. 50

National - Researcher 0

3. , , Project Number: , 68000 TL, Researcher, 2017,Completed. 0

2. , , Project Number: , 48000 TL, Researcher, 2016,Completed. 0

1. , , Project Number: , 48000 TL, Researcher, 2015,Completed. 0

International
1. SOCIAL AND ECONOMIC SCIENCES RESEARCH CENTER , 2018-06-18 - 2019-06-14, Pullman, United States of America.
1. “Regional Science Association” (RSA) , Member No: 1, Turkey, 2016-05-13-Continue.
2. , Member No: 4685, Turkey, 2009-12-17-Continue.

"A World University In The Light of Science and Modernity"