Academic Staff

  Assoc.Professor Pınar Yardımcı
Profile
:
Department
:
Faculty of Economics and Administrative Sciences/Department of Economic Development and International Economics .
Business Address
:
.
Phone
:
+90 -324-3610001 .
Internal
:
15274 .
Created
:
2019-08-09 15:10:21 .
Last Modification
:
2024-01-05 17:55:57 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
8
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
- - - 1990
- - - 1997
- - - 2006
- - - 2018
Doctorate Thesis

1. -, Supervisor: Dr. Ahmet Ay, Selçuk University, Graduate School of Social Sciences, Economics Department, Konya, Turkey, .

Master Thesis

1. --, Supervisor: Dr. Muammer Tekeoğlu, Çukurova University, Graduate School of Social Sciences, Economics Department, Adana, Turkey, .

Title Institute Year
- - 1992-11-10 - 2006-06-23
- - 2006-06-23 - 2007-07-13
- - 2007-07-13 - 2018-12-11
- - 2018-12-11 - 2019-12-05
- - 2019-12-05 - Continue
Title Dutie Institution/Other Year
- - - 2023-02-01 - Continue
. . . 2020-11-19 - Continue
- - - 2020-12-03 - 2022-12-03
- - - 2017-12-27 - 2020-12-27
- - - 2017-05-29 - 2017-12-25
- - - 2006-01-01 - 2017-05-29
- - - 2006-01-01 - 2017-01-01
- - - 1997-01-01 - 2004-01-01
International - Other 200
2015
2. SELÇUK, E.; KARAÇOR, Z.; YARDIMCI, P. . INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, BEHAVIORAL, EDUCATIONAL, ECONOMIC, BUSINESS AND INDUSTRIAL ENGINEERING, 2015, 9, 3694-3699. 100 + 0
1. YARDIMCI, P. . INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, BEHAVIORAL, EDUCATIONAL, ECONOMIC, BUSINESS AND INDUSTRIAL ENGINEERING, 2015, 9, 3499-3504. 100 + 0
International - publications.sections.8 300
2018
3. KONYA, S.; KARAÇOR, Z.; YARDIMCI, P. . INTERNATIONAL JOURNAL OF DIPLOMACY AND ECONOMY, 2018, 4, 172-184. 100 + 0
2017
2. KONYA, S.; KARAÇOR, Z.; YARDIMCI, P. . DIEM : DUBROVNIK INTERNATIONAL ECONOMIC MEETING, 2017, 3, 270-287. 100 + 0
1. YARDIMCI, P.; KARAÇOR, Z.; KONYA, S. . DIEM : DUBROVNIK INTERNATIONAL ECONOMIC MEETING, 2017, 3, 361-380. 100 + 0
National - Covered by ULAKBIM 400
2007
2. Ay, A.; Yardımcı, P. -. IKTISAT ISLETME VE FINANS, 2007, 252, 99-115. 200 + 0
1. Yardımcı, P.; Uysal, D. -. SELCUK UNIVERSITESI, IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKULTESI, SOSYAL VE EKONOMIK ARASTIRMALAR DERGISI, 2007, 14, 147-170. 200 + 0
National - Other 400
2013
4. KARAÇOR, Z.; YARDIMCI, P.; USLUGİL, A. . SELCUK UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER MESLEK YUKSEKOKULU DERGISI, 2013, 16, 129-148. 100 + 0
2007
3. YARDIMCI, P.; UYSAL, D. . SELCUK UNIVERSITESI SOSYAL VE EKONOMIK ARASTIRMALAR DERGISI, 2007, 7, 147-170. 100 + 0
2006
2. YARDIMCI, P. . KARAMANOGLU MEHMETBEY UNIVERSITESI SOSYAL VE EKONOMIK ARASTIRMALAR DERGISI, 2006, , 96-114. 100 + 0
1. YARDIMCI, P. . KARAMANOGLU MEHMETBEY UNIVERSITESI SOSYAL VE EKONOMIK ARASTIRMALAR DERGISI, 2006, , 156-169. 100 + 0
National - publications.sections.8 200
2008
2. AY, A.; YARDIMCI, P. . MALIYE DERGISI, 2008, , 39-54. 100 + 0
2007
1. AY, A.; YARDIMCI, P. . IKTISAT, ISLETME VE FINANS, 2007, 22, 99-115. 100 + 0
International - Scientific Book (Excluded Thesis) 5000
1. YARDIMCI, P. Examining the Relationship Between Economics and Philosophy, ISBN: 9781799810377, IGI Global, Number of print: 1, Total Printing Number: 1, 338 Page, English, Hershey PA, United States of America, 2020. 5000
https://www.igi-global.com/chapter/complexity-economics-and-innovation-systems/241528
National - Chapter(s) in Book 83
1. Karaçor, Z.; Yardımcı, P.; Selçuk, E. Health Economics Micro and Macro Dimensions, ISBN: 978-605-9108-49-2, Çizgi Kitabevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 367 Page, Turkish, Konya, Turkey, 2015. 83
National - Research Book (Excluded Thesis) 83
1. YARDIMCI, P. KÜRESELLEŞME VE BÖLGESELLEŞME EKSENİNDE ULUSLARARASI EKONOMİK ENTEGRASYONLAR, ISBN: 978-605-5437-97-8, DETAY YAYINEVİ, Number of print: 1, Total Printing Number: , 111 Page, Turkish, ANKARA, Turkey, 2012. 0
National - Course Book 83
1. YARDIMCI, P. Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar, ISBN: 9786054940547, Detay Yayınevi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 208 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2014. 0
National - Scientific Book (Excluded Thesis) 83
1. YARDIMCI, P. Çevre Ekonomisi - Makro Boyutlarıyla, ISBN: 978-625-427-353-7, Nobel Akademik Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: 1, 298 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2022. 0
https://www.nobelyayin.com/cevre-ekonomisi-makro-boyutlariyla-18925.html
2. YARDIMCI, P. Ticarette Dijital Dönüşüm ve E-Ticaret, ISBN: 978-605-2083-65-9, Değişim Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 1, 442 Page, Turkish, İstanbul, Turkey, 2020. 0
https://www.degisimkitap.com/u/668/ticarette-dijital-donusum-ve-e-ticaret
International - Full text - Oral 820

5. MANGIR, F.; KARAÇOR, Z.; KONYA, S.; YARDIMCI, P., Yenilenebilir Enerji Tüketimi İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: OECD Ülkeleri Örneği. IERFM II. Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi, 2018-04-12, 2018-04-14, Nevşehir, Turkey, . 130

4. KARAÇOR, Z.; MANGIR, F.; KONYA, S.; YARDIMCI, P., Türkiye’de Sürdürülebilir Ekonomik Büyümede Tarımın Rolü: Ampirik Bir Uygulama. IERFM II. Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi, 2018-04-12, 2018-04-14, Nevşehir, Turkey, . 130

3. YARDIMCI, P.; KARAÇOR, Z.; KONYA, S.; MANGIR, F., Karmaşıklık Teorisinin İktisadi Düşünceye Etkisi ve Küresel Finans Sisteminde Sürdürülebilir Yaklaşımlar. IERFM II. Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi, 2018-04-12, 2018-04-14, Nevşehir, Turkey, . 190

2. KARAÇOR, Z.; DUMAN, E.; YARDIMCI, P., Bölgesel Inovasyon Endeksinin Normalizasyon Yöntemiyle Analizi: Doğu Marmara Bölgesi Örneği. 8. International Conference of Political Economy (ICOPEC), 2017-06-28, 2017-06-30, Belgrad, Serbia, . 200

1. ÇETİNKAYA, A.; YARDIMCI, P.; GÖK, T.; ÇETİNKAYA, Y., Bölgesel Zenginliğe Ulaşmada Turizmin Rolü. Beşinci Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 2007-06-11, 2007-06-13, CALALABAT, Kyrgyzstan, . 170

International - Abstract - Oral 475

5. YARDIMCI, P., Dünya Ekonomisinde Yeni Uçan Kazlar Hipotezi: Teorik Tartışmalar ve Politika Yansımaları. Fiscaoeconomia Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 2023 (FSCONGRESS 2023), 2023-10-19, 2023-10-21, ARTVİN, Turkey, . 100

4. YARDIMCI, P., Karmaşıklık Bilimi Perspektifinden RIS Mersin Plus Projesi. I. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2018-11-02, 2018-11-03, MERSİN, Turkey, 2018. 100

3. KARAÇOR, Z.; DUMAN, E.; YARDIMCI, P.; KONYA, S., Investigation of the Regional Innovation Volume by Using Z-Score Method: Aegean of the Regional Example. 8. International Conference of Political Economy (ICOPEC), 2017-06-28, 2017-06-30, Belgrade, Serbia, . 75

2. YARDIMCI, P., Taşeli Bölgesi İçin Kırsal Kalkınmanın Önemi: Gülnar İlçesinde Kadın Emeğine Dayalı Bir Kırsal Kalkınma Projesi Önerisi. Uluslararası Gülnar Hatun Çalıştayı, 2016-08-28, 2016-08-30, Mersin, Turkey, . 100

1. YARDIMCI, P., Kadının Gülnar Kırsal Kalkınmadaki Yeri ve Önemi. Uluslararası Gülnar Sempozyumu, 2016-08-25, 2016-08-27, Mersin, Turkey, . 100

National - Full text - Oral 275

3. ÇETİNKAYA, A.; YARDIMCI, P.; OĞUZ, H.; SAYIN, K.; KAYA, M.; ÇERÇİ, H., Meslek Yüksekokulları İçin Uluslararası Organizasyonlarda Yer Almanın Önemi Bir Çalışma Ziyareti Ev Sahipliği Örneği. I. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 2009-05-27, 2009-05-29, KONYA, Turkey, . 75

2. UYSAL, D.; YARDIMCI, P., Bölgesel Yenilik İnovasyon Stratejileri ve Rekabetçi Bölgeler Ris Mersin. Bölgesel Sorunlar ve Türkiye Sempozyumu ”Sorunlar-Tehditler-Fırsatlar”, 2007-11-12, 2007-11-13, KAHRAMANMARAŞ, Turkey, . 100

1. AY, A.; YARDIMCI, P., Türkiye de Fiziksel Ve Beşeri Sermaye Birikimi İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkilerin Var Modeli İle Analizi 1950 2000. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 2006-11-03, 2006-11-05, KOCAELİ, Turkey, . 100

National - Abstract - Oral 50

1. Yardımcı, P., Türkiye’de İhracat-İthalat Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkilerin Bilgi Yayılmaları Çerçevesinde Analizi: Johansen Ve Pesaran Sınır Testi Uygulaması. 8. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi, 2007-05-24, 2007-05-25, Malatya, Turkey, 2007. 50

International Journal [Year, Count] 4
1. CBÜ İİBF YöNETIM VE EKONOMI DERGISI , [ 2020 : 1 ] . 4
National Journal [Year, Count] 0
1. ISTANBUL ESENYURT UNIVERSITESI ISLETME VE YONETIM BILIMLER FAKULTESI SOSYAL BILIMLER ARASTIRMALARI DERGISI (IESBAD) , [ 2020 : 1 ] . 0
National 0
1. , , , Turkey. 0
1. - , Member No: -, Turkey, 2016-11-18-Continue.
2. - , Member No: -, Turkey, 2009-07-06-Continue.

"A World University In The Light of Science and Modernity"