Academic Staff

  Asst. Professor Burcu Şefika Doğrul
Profile
:
Department
:
Faculty of Economics and Administrative Sciences/Department of Management and Organization .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90 -324-3610001 .
Internal
:
15338 .
Fax
:
+90 -- .
Alternative e-mail
:
Created
:
2015-10-01 08:03:20 .
Last Modification
:
2024-02-15 10:12:25 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
4
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
2004
2007
2014
Doctorate Thesis

1. The Effect of Strategic Fit on Firm’s Financial Performance: A Research on BIST Manufacturing Firms , Supervisor: Dr. Prof. Dr. Senem BESLER, Anadolu University, Graduate School of Social Sciences, Management and Organization Department, Eskişehir, Turkey, .

Master Thesis

1. Analyzing the level of institutionalization in small and medium sized firms: The case of Mersin, Supervisor: Dr. Prof.Dr. Ayşehan ÇAKICI, Mersin University, Graduate School of Social Sciences, Business Department, Mersin, Turkey, .

International - Covered by Other International Indexes 800
2010
4. Doğrul, B.; Tekeli, S. FLEXIBLE WORKING TO PROVIDE WORK-LIFE BALANCE . SOSYAL VE BESERI BILIMLER DERGISI, 2010, 2, 11-18. 200 + 0
2008
3. Çakıcı, A.; Özer, B. Definition and Obstacles of Institutionalisation By The Views of Managers and Owners of SMEs Operating In Mersin . YONETIM VE EKONOMI, 2008, 15, 41-57. 200 + 0
2007
2. Çakıcı, A.; Özer, B. Investigation of Institutionalisation Indicators of the Small and Medium Sized Enterprises Operating in Mersin. BALIKESIR UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI , 2007, 10, 87-110. 200 + 0
2005
1. Şahin, A.; Özer, B. THE EFFECTS OF NUTRITION CULTURE DIFFRENCES ON FEMALE CONSUMERS’ FOODSTUFFS BUYING BEHAVIOR. GAZI UNIVERSITESI IKTISADI VE IDARI BILIMLER DERGISI, 2005, 7, 53-71. 200 + 0
International - Other 200
2023
2. DOĞRUL, B.; EVCİMEN, C.; ÇAKİCİ, A. . CAG UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI, 2023, 20, 60-77. 100 + 0
2007
1. ÇAKICI, A.; ÖZER, B. . BALIKESIR UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITU DERGISI, 2007, 10, 87-110. 100 + 0
National - Covered by ULAKBIM 600
2023
3. YEDİGÖZ, A.; DOĞRUL, B. . DICLE UNIVERSITESI IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKULTESI DERGISI, 2023, 13, 170-195. 200 + 0
2. ÖZDAMAR, Ş.; DOĞRUL, B. . AKADEMIK ARASTIRMALAR VE CALISMALAR DERGISI, 2023, 15, 270-292. 200 + 0
10.20990/kilisiibfakademik.1316661

2017
1. DOĞRUL, B.; BESLER, S. . ANADOLU UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2017, 17, 67-86. 200 + 0
International - Scientific Book (Excluded Thesis) 1000
1. DOĞRUL, B. Yönetimde Güncel Konular - Kuram ve Uygulamadan Yazılar, ISBN: 9789758675364, Nisan Kitabevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 500, 151 Page, Turkish, Eskişehir, Turkey, 2021. 500
2. DOĞRUL, B. Business Attitudes Guiding Employee Behaviors, ISBN: 9786253653408, Gazi Kitabevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 500, 193 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2023. 500
National - Chapter(s) in Book 750
1. Doğrul, B. Contemporary issues in business, ISBN: 978-605-5431-77-8, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 413 Page, Turkish, Bursa, Turkey, 2011. 250
National - Scientific Book (Excluded Thesis) 750
1. DOĞRUL, B. Müşteri Şikayet Yönetimi, ISBN: 9789750268601, Seçkin, Number of print: 1, Total Printing Number: 500, 238 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2021. 500
International - Full text - Oral 400

2. Doğrul, B.; Yedigöz, A., Örgüt Kültürü ve Öğrenci Tatmin Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama. III. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2019-06-25, 2019-06-27, Nevşehir, Turkey, 2019. 200
https://kongre.akademikiletisim.com/files/ress2019/RESS_2019_Tam_metin.pdf

1. Özalp, İ.; Besler, S.; Doğrul, B., Management of Strategic Alliance Making Process and The Case Study. 6th International Strategic Management Conference, 2010-07-08, 2010-07-10, St. Petersburg, Russia, 2010. 200

International - Abstract - Oral 100

1. Doğrul, B., İşletme Stratejileri- Performans İlişkisi: Çevre ve Örgüt Yapısının Düzenleyici Rolü. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 2018-05-04, 2018-05-05, Adana , Turkey, 2018. 100
http://kayit.multicongress.net/files/multi2018/Multicongress_ozet_kitapcigi.pdf

National - Abstract - Oral 50

1. Doğrul, B.; Doğrul, Ü., Örgüt tasarımında çevresel belirsizlik, örgüt yapısı ve işletme stratejilerinin ilişkisi. 16. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 2017-05-04, 2017-05-06, İzmir, Turkey, 2017. 50

Supervised Master Theses 800

4. Pelin YÜCESOY, The effect of gender on occupational self-efficacy, work engagement and career aspirations, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, Completed. 200

3. Buket AYDEMİR, Moderating role of neuroticism and conscientiousness on the effect of work-leisure conflict on work-related rumination and work engagement: A research on academics, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, Completed. 200

2. Şilan ÖZDAMAR, The mediating role of leader-member exchange in the effect of emotional intelligence on performance: A research in the retail sector, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, Completed. 200

1. Aytaç YEDİGÖZ, The effect of leader-member exchange on innovative work behaviour and jop performance; field research in a port operations company, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, Completed. 200

"A World University In The Light of Science and Modernity"