Academic Staff

  Assoc.Professor Gülden Şişman
Profile
:
Department
:
Faculty of Economics and Administrative Sciences/Department of Financial Law .
Business Address
:
Çiftlikköy Kampüsü Mersin .
Phone
:
+90 -- .
Alternative e-mail
:
Alternative e-mail
:
Created
:
2019-05-04 17:15:58 .
Last Modification
:
2024-02-13 12:54:09 .
Researcher ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
5
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
. LAW SELCUK UNIVERSITY 2000
. . . 2006
. . . 2012
. . . 2018
International - publications.sections.8 500
2022
5. ŞİŞMAN, G.; Doğanlar, N. . TARSUS IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKULTESI DERGISI, 2022, 3, 153-170. 100 + 0
10.56400/tarsusiibfdergisi.1169309

4. ŞİŞMAN, G.; SARSIKOĞLU, Ş. . SELCUK UNIVERSITESI HUKUK FAKULTESI DERGISI, 2022, 30, 1591-1623. 100 + 0
10.15337/suhfd.1126884

2018
3. ŞİŞMAN, G.; ÜSTÜN, Ü. . SELCUK UNIVERSITESI HUKUK FAKULTESI DERGISI, 2018, 26, 11-43. 100 + 0
10.15337/suhfd.467409

2017
2. Şişman, G. .. JOURNAL OF CURRENT RESEARCHES ON SOCIAL SCIENCES, 2017, 4, 291-312. 100 + 0
1. Şişman, G. .. JOURNAL OF CURRENT RESEARCHES ON SOCIAL SCIENCES, 2017, 4, 265-282. 100 + 0
National - Covered by ULAKBIM 3600
2023
18. SARSIKOĞLU, Ş.; ŞİŞMAN, G. . LEGAL MALI HUKUK, 2023, 19, 628-660. 200 + 0
17. ŞİŞMAN, G.; SARSIKOĞLU, Ş. . YEDITEPE UNIVERSITESI HUKUK FAKULTESI DERGISI, 2023, 20, 165-188. 200 + 0
2022
16. ŞİŞMAN, G.; BİRTEK, F. . CEZA HUKUKU DERGISI, 2022, 17, 217-254. 200 + 0
15. ŞİŞMAN, G.; UYANIK, M. . BANKA VE FINANS HUKUKU DERGISI, 2022, 11, 433-458. 200 + 0
2021
14. ŞİŞMAN, G. . TURKIYE BAROLAR BIRLIGI, 2021, 2021, 269-296. 200 + 0
2020
13. ŞİŞMAN, G. . VERGI SORUNLARI DERGISI, 2020, 43, 45-54. 200 + 0
2018
12. Şişman, G.; Uyanık, M. .. VERGI SORUNLARI, 2018, 362, 1-10. 200 + 0
11. Şişman, G. .. LEGAL MALI HUKUK, 2018, 14, 1-10. 200 + 0
10. Şişman, G. Bitcoin taxation. LEGAL MALI HUKUK, 2018, 156, 10-30. 200 + 0
9. Şişman, G.; Üstün, Ü. Publıc Loss and The Responsıbles in The Hıgher Education İnstıtutions Revolving Funds. SELCUK UNIVERSITESI HUKUK FAKULTESI DERGISI, 2018, III, 11-43. 200 + 0
2017
8. Şişman, G. .. LEGAL MALI HUKUK, 2017, 156, 1-10. 200 + 0
7. Şişman, G. EVALUATION OF CORPORATION TAX LIABILITY OF UNIVERSITIES. VERGI SORUNLARI DERGISI, 2017, 340, 1-10. 200 + 0
2016
6. Şişman, G. Constitutional Court And The European Court Of Human Rights Decision İn The Framework Of Foreseeability. ANKARA UNIVERSITESI HUKUK FAKULTESI DERGISI, 2016, 4, 2423-2444. 200 + 0
2013
5. Şişman, G.; Aynur, C. The Evalution in The Context of Publıc Damage and Tort Damagea Arise as a Consquence of Default on Publıc İnstitutions and Municipalities Tax Obligation. ERCIYES UNIVERSITESI HUKUK FAKULTESI DERGISI, 2013, Cilt 8 Sayı 1, 485-503. 200 + 0
2010
4. ekecik, ş.; Şişman, G. .. BANKA VE TICARET HUKUKU DERGISI, 2010, 26-3, 69-86. 200 + 0
2009
3. Üstün, Ü.; Şişman, G. .. VERGI DUNYASI DERGISI, 2009, 339, 1-10. 200 + 0
2. EREN, H.; ŞİŞMAN, G. .. ANKARA UNIVERSITESI HUKUK FAKULTESI DERGISI PROF. DR. MUALLA ONCEL'E ARMAGAN, 2009, Cilt II, 747-779. 200 + 0
1. Şişman, G. ANALYZING THE PRINCIPLES OF LEGALITY, TAXATION ACCORDING TO THE FINANCIAL POWER AND EQUALITY IN THE CONSTITUTIONS OF DEMOCRATIC COUNTRIES ACCORDING TO TAX LAW. SELCUK UNIVERSITESI HUKUK FAKULTESI DERGISI, 2009, 17, 31-48. 200 + 0
National - publications.sections.66 100
2017
1. Şişman, G. .. VII. GENC VERGI HUKUKCULARI SEMPOZYUMU BILDIRI KITABI, 2017, VII, 1-2. 100 + 0
National - Book 1000
1. Şişman, G. ., ISBN: 9789750227431, Seçkin Yayınevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 250, 340 Page, English, Ankara, Turkey, 2014. 500
National - Course Book 1000
1. ŞİŞMAN, G.; SARSIKOĞLU, Ş.; SAVRUN, N. Hukuk Başlangıcı, ISBN: 9789750281068, Seçkin Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: , 194 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2022. 0
National - Scientific Book (Excluded Thesis) 1000
1. ŞİŞMAN, G. Sayıştay Yargısında Vergi Alacağı Açısından Kamu Zararı, ISBN: , Seçkin Yayınevi, Number of print: 1, Total Printing Number: , Page, Turkish, , Turkey, 2017. 0
2. ŞİŞMAN, G. Katma Değer Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay, ISBN: , Seçkin Yayıncılık, Number of print: 1, Total Printing Number: , Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2014. 0
3. Şişman, G. ., ISBN: 9789750245848, Seçkin Yayınevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 200, 256 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2017. 500
International - Full text - Oral 200

1. Üstün, Ü.; Şişman, G., "Vergi Hukukunda Yer Alan İdari Başvurular”. 3. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, 2011-05-29, 2011-06-05, Mostar, Bosnia and Herzegovina, 2011. 200

International - Abstract - Oral 800

8. ŞİŞMAN, G., Ödeme Kaydedici Cihazlara Yapılan Müdahalenin Kaçakçılık Suçu Açısında Değerlendirilmesi. Ege 6. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2022-09-10, , İzmir, Turkey, . 100

7. ŞİŞMAN, G., Vuk Md 359 Kaçakçılık Suçunda Yapılan Son Değişikliklerin Değerlendirilmesi. 4. Ankara Uluslararası Multidisiplinler Çalışmalar Kongresi, 2022-07-29, , Ankara, , . 100

6. ŞİŞMAN, G., Avukatlık Hizmetinde KDV Sorunsalı. Selçuk 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2022-07-16, , , , . 100

5. ŞİŞMAN, G., Vergi Hukukunda Non Bis İn İdem İlkesi. Ege Üniversitesi Uluslarrarası Sosyal Bilimler Kongresi, 2022-04-02, , İzmir, Turkey, . 100

4. Şişman, G., Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Kapsamında Menşe Sapması. ASEAD II. Uluslar arası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2018-09-06, 2019-05-07, Antalya, Turkey, 2017. 100

3. Şişman, G.; Uyanık, M., Gümrük Uyuşmazlıklarının Sulh Yoluyla Çözülmesi. UMTEB III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 2018-06-21, 2018-06-22, Gaziantep, Turkey, 2018. 100

2. Şişman, G., Sayıştay'ın Türk Hukuk Sistemindeki Yeri. Kayseri Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu-, 2018-01-29, 2018-01-31, Kayseri, Turkey, 2018. 100

1. ŞİŞMAN, G., Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Çerçevesinde Menşe Sapması. Asead II. Uluslrarası Sempozyumu, 2017-10-21, 2017-10-21, Antalya, , . 100

National - Full text - Oral 100

1. Şişman, G., Sayıştay Yargısında Gelir Denetimi ve Kamu Zararı. VVII. Genç Hukukçuları Sempozyumu , 2019-04-22, 2019-04-22, İzmir, Turkey, 2017. 100

Supervised Master Theses 600

3. Mustafa Uyanık, ., Graduate School of Social Sciences, Erciyes University, Completed. 200

2. Bahadır Kır, ., Graduate School of Social Sciences, Erciyes University, Completed. 200

1. Büşra Beydüz, ., Graduate School of Social Sciences, Erciyes University, Completed. 200

Supervised Doctorate Theses 400

1. Mustafa Uyanık, Dış ticaretten alınan mali yükümlülüklerde idarenin düzenleyici işlem yapma yetkisi, Graduate School of Social Sciences, Erciyes University, Completed. 400

"A World University In The Light of Science and Modernity"