Slide background
Mersin Üniversitesi

  Research Assistant PhD Aslı Yıkılmaz
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Economics and Administrative Sciences/Department of Accounting and Finance .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90-324-3610001 .
Internal
:
15319 .
Created
:
2015-11-17 16:21:07 .
Last Modification
:
2023-03-06 09:13:27 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
2008
MERSIN UNIVERSITY 2012
MERSIN UNIVERSITY 2018
Doctorate Thesis

1. Financial Flexibility and the Impact of Financial Flexibility Value on Financial Decisions: The Application on Firms Listed in Borsa İstanbul 100 Index, Supervisor: Dr. Prof. Dr. Turhan KORKMAZ, Mersin University, Graduate School of Social Sciences, Business Department, Mersin, Turkey, .

Master Thesis

1. Downsizing Strategies and an Analysis of Downsizing Strategies from The Perspective of Business Performance: An Application on Companies Trading in Istanbul Stock Exchange, Supervisor: Dr. Aysegul Yılgor, Mersin University, Graduate School of Social Sciences, Business Department, MERSIN, Turkey, .

Title Institute Year
RESEARCH ASSISTANT MERSIN UNIVERSITY 2014-01-05 - 2018-06-19
RESEARCH ASSISTANT MERSIN UNIVERSITY 2018-06-19 - Continue
Title Dutie Institution/Other Year
ARS. GOR. DR. IKTISADI IDARI BILIMLER FAKULTESI IKTISADI IDARI BILIMLER FAKULTESI 2020-01-06 - Continue
2019-11-21 - Continue
International - Covered by ULAKBIM 0
2023
14. YIKILMAZ, A. . OPUS JOURNAL OF SOCIETY RESEARCH, 2023, 20, 67-75. 0 + 0
13. YIKILMAZ, A. . OPUS - ULUSLARARASI TOPLUM ARASTIRMALARI DERGISI, 2023, , 67-75. 0 + 0
10.26466/opusjsr.1184140

2022
12. YIKILMAZ, A. . DICLE UNIVERSITESI IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKULTESI DERGISI, 2022, 12, 199-211. 0 + 0
10.53092/duiibfd.1034914

2020
11. YIKILMAZ, A.; COŞKUN, N. . ALANYA AKADEMIK BAKIS, 2020, 4, 963-974. 0 + 0
10.29023/alanyaakademik.687315

10. YIKILMAZ, A.; KORKMAZ, T. . INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE STUDIES, 2020, , 113-126. 0 + 0
10.18092/ulikidince.707586

9. YIKILMAZ, A. . INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE STUDIES, 2020, , 15-34. 0 + 0
10.18092/ulikidince.554850

8. YIKILMAZ ERKOL, A. . ULUSLARARASI IKTISADI VE IDARI INCELEMELER DERGISI, 2020, 27, 15-34. 0 + 0
7. YIKILMAZ ERKOL, A.; KORKMAZ, T. . INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE STUDIES, 2020, , 113-126. 0 + 0
10.18092/ulikidince.707586

2019
6. YIKILMAZ, A.; KORKMAZ, T. . ULUSLARARASI YONETIM IKTISAT VE ISLETME DERGISI, 2019, 15, 797-813. 0 + 0
10.17130/ijmeb.2019355051

5. ÇOPUR VARDAR, G.; YIKILMAZ ERKOL, A. . MUHASEBE VE FINANSMAN DERGISI, 2019, 83, 279-298. 0 + 0
4. YIKILMAZ, A.; KORKMAZ, T. . INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS, 2019, 15, 797-813. 0 + 0
10.17130/ijmeb.2019355051

2017
3. TURABOĞLU, T.; YIKILMAZ, A.; TOPALOĞLU, E. . BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL, 2017, 8, 247-258. 0 + 0
10.20409/berj.2017.48

2. EGE, İ.; TOPALOĞLU, E.; YIKILMAZ, A. . MUHASEBE VE FINANSMAN DERGISI, 2017, 0, 119-132. 0 + 0
10.25095/mufad.396862

1. TOPALOĞLU, E.; YIKILMAZ ERKOL, A.; KARAKOZAK, Ö. . NEVSEHIR HACI BEKTAS VELI UNIVERSITESI SBE DERGISI, 2017, 7, 1-13. 0 + 0
International - Other 400
2022
4. YIKILMAZ, A. . TURKISH BUSINESS JOURNAL, 2022, 3, 140-153. 100 + 0
10.51727/tbj.1205514

3. YIKILMAZ, A. . VAN YUZUNCU YIL UNIVERSITESI IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKULTESI DERGISI, 2022, 7, 301-315. 100 + 0
10.54831/vanyyuiibfd.1202270

2. YIKILMAZ, A. . FINANS EKONOMI VE SOSYAL ARASTIRMALAR DERGISI, 2022, 7, 872-881. 100 + 0
10.29106/fesa.1209238

2015
1. YİLGÖR, A.; Cevlani Öz, İ.; YIKILMAZ, A. . THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS QUANTITATIVE ECONOMICS AND APPLIED MANAGEMENT RESEARCH, 2015, 2, 1-23. 100 + 0
International - publications.sections.8 100
2019
2. YIKILMAZ, A.; KORKMAZ, T. . ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, 2019, 14, 831-854. 100 + 0
10.17153/oguiibf.511717

1. YIKILMAZ ERKOL, A.; KORKMAZ, T. . ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, 2019, 14, 831-854. 0 + 0
10.17153/oguiibf.511717

National - Covered by ULAKBIM 1600
2023
10. Yıkılmaz , A. Capital Structure Adjustment Speed and Ownership Structure: A Research on BIST 100 Index Food Sector Firms. OPUS JOURNAL OF SOCIETY RESEARCH, 2023, 51, 67-75. 200 + 0
2022
9. Yıkılmaz , A. Yönetici Aşırı Güveninin Firma Değeri ve Borçlanma Kararları Üzerindeki Etkisi: BİST Gıda Sektörü Üzerine Ampirik bir Araştırma. DICLE UNIVERSITESI IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKULTESI DERGISI, 2022, 23, 199-211. 200 + 0
2020
8. Yıkılmaz , A.; Korkmaz, T. Yatırımların Nakit Akımlarına Duyarlılığı: BİST Kimya Sektörü Araştırması . INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE STUDIES, 2020, 29, 113-126. 200 + 0
7. Yıkılmaz , A.; Coşkun, N. The Impact of Financial Structure on Export Performance: The Case of Manufacturing Sectors in Turkey. ALANYA AKADEMIK BAKIS, 2020, 3, 963-974. 200 + 0
6. YIKILMAZ, A.; COŞKUN, N. . ALANYA AKADEMIK BAKIS, 2020, , 963-974. 200 + 0
10.29023/alanyaakademik.687315

5. Yıkılmaz , A. Yönetim Kurulu Yapısı ve İhtiyatlılık: BİST Kurumsal Yönetim Endeksi İmalat Sanayi Firmaları Üzerine Bir Araştırma. ULUSLARARASI IKTISADI VE IDARI INCELEMELER DERGISI, 2020, 27, 15-34. 200 + 0
2019
4. Çopur Vardar, G.; Yıkılmaz , A. Conservatism Scores of Banking and Manufacturing Sectors: AComparative Analysis. MUHASEBE VE FINANSMAN DERGISI, 2019, 83, 279-298. 200 + 0
3. Yıkılmaz, A.; Korkmaz, T. Temsil Maliyetleri ve Yönetim Kurulu Yapısı: BİST Kurumsal Yönetim Endeksindeki İmalat Sanayi Firmaları Üzerine Bir Uygulama. ULUSLARARASI YONETIM IKTISAT VE ISLETME DERGISI, 2019, 3, 797-813. 200 + 0
2017
2. Turaboğlu, T.; Yıkılmaz Erkol, A.; Topaloğlu, E. Finansal Başarısızlık ve Sermaye Yapısı Kararları: BIST 100 Endeksindeki Firmalar Üzerine Bir Uygulama. BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL, 2017, 2, 247-258. 0 + 0
2013
1. YİLGÖR, A. . FINANS, POLITIK VE EKONOMIK YORUMLAR DERGISI, 2013, 50, 47-70. 0 + 0
National - Other 100
2017
1. TOPALOĞLU, E.; YIKILMAZ, A.; Karakozak, Ö. . NEVSEHIR HACI BEKTAS VELI UNIVERSITESI SBE DERGISI, 2017, 7, 1-13. 100 + 0
International - Scientific Book (Excluded Thesis) 0
1. YIKILMAZ, A. Finans ve Ekonomi Politika ve Anlayışlarının Uygulamadaki Sonuçları, ISBN: 978-625-8235-89-0, Ekin Basın Yayın Dağıtım, Number of print: 1, Total Printing Number: , 18 Page, Turkish, bursa, Turkey, 2022. 0
2. COŞKUN, N.; YIKILMAZ ERKOL, A. Last Term Researches in Turkey, ISBN: 978-613-9-98755-9, Lambert Academic Publishing, Number of print: 1, Total Printing Number: , 201 Page, English, , Germany, 2018. 0
3. KORKMAZ, T.; YIKILMAZ, A. Handbook of Research on Emerging Theories, Models, and Applications of Financial Econometrics, ISBN: 978-3-030-54108-8, Springer, Number of print: 1, Total Printing Number: , 456 Page, English, , Switzerland, 2021. 0
4. YIKILMAZ ERKOL, A.; KORKMAZ, T. Finans Teorisine Uygulamalı Katkılar-2, ISBN: 978-625-7983-44-0, Ekin Kitabevi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 524 Page, English, Bursa, , 2020. 0
5. YIKILMAZ ERKOL, A.; KORKMAZ, T. Davranışsal Finans: Homo Economicus, Psikoloji, İrrasyonalite, ISBN: : 978-625-7216-77-7, Gazi Kitabevi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 450 Page, English, Ankara, , 2020. 0
International - Full text - Oral 600

1. COŞKUN, N.; YIKILMAZ ERKOL, A., Causality between Profitability and Export Performance: Evidence from Manufacturing Sectors in Turkey. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu, 2018-04-07, 2018-04-09, Antalya, Turkey, . 0

International - Abstract - Oral 300

3. YIKILMAZ, A., Yatırım Kararları, Karlılık ve İhtiyatlılık: BİST Firmaları Üzerine bir Araştırma. 4. ULUSLARARASI 29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, 2022-11-29, , Adana, Turkey, . 100

2. YIKILMAZ, A., Effect of S&P Global Corporate Sustainability Assessment (Csa) on Financial Performance: Bist Sustaınabılıty Index Implementation.. 4th INTERNATIONAL ANKARA MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS, 2022-07-29, , Ankara, Turkey, 2022. 100

1. YIKILMAZ ERKOL, A.; TOPALOĞLU, E.; KARAKOZAK, Ö., Araştırma ve Geliştirme Yatırımlarının Hisse Senedi Getirileri ve Hisse Senedi Fiyat Volatilitesine Etkisi: BIST Teknoloji Bilişim Firmaları Üzerine Bir Uygulama. AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences, 2017-05-11, 2017-05-14, İSTANBUL, Turkey, . 0

Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Fall BUS131 Introduction To Business I Faculty of Economics and Admin... Business Administration 3-0-3
Fall İŞL403 Financial Statement Analysis Faculty of Economics and Admin... Public Finance 2-2-3
Fall BUS363 Financial Mathematics Faculty of Economics and Admin... Business Administration 3-0-3
Fall İŞL193 Business Mathematics I Faculty of Economics and Admin... Business Administration 2-2-3
Fall İŞL 583 Valuation of Securities Institute of Social Sciences Business Administration ( Non ... 3-0-3
Fall E İŞL 575 Financial Techniques Institute of Social Sciences Business Administration ( Non ... 3-0-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring BUS132 Introduction To Business II Faculty of Economics and Admin... Business Administration 3-0-3
Spring İŞL364 Contemporary Financial Techniques Faculty of Economics and Admin... Business Administration 3-0-3
Spring ISL264 Analysis of Financial Statements Faculty of Economics and Admin... Business Administration 2-2-3
Spring İŞL194 Business Mathematics II Faculty of Economics and Admin... Business Administration 2-2-3
Spring İŞL 588 Risk Management and Derivatives Institute of Social Sciences Business Administration ( Non ... 3-0-3
Fall BUS363 Financial Mathematics Faculty of Economics and Admin... Business Administration 3-0-3
Fall İŞL193 Business Mathematics I Faculty of Economics and Admin... Business Administration 2-2-3
Fall BUS131 Introduction To Business I Faculty of Economics and Admin... Business Administration 3-0-3
Fall İŞL403 Financial Statement Analysis Faculty of Economics and Admin... Public Finance 2-2-3
Fall İŞL401 Financial Statement Analysis Faculty of Economics and Admin... Public Finance 2-2-3
Fall İŞL 583 Valuation of Securities Institute of Social Sciences Business Administration ( Non ... 3-0-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring İŞL364 Contemporary Financial Techniques Faculty of Economics and Admin... Business Administration 3-0-3
Spring BUS132 Introduction To Business II Faculty of Economics and Admin... Business Administration 3-0-3