Slide background
Mersin Üniversitesi

  Research Assistant PhD Gizem Çopur Vardar
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Economics and Administrative Sciences/Department of Accounting and Finance .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi Işletme Bölümü Bodrum Kat Oda No: 9 Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90-324-3610001 .
Internal
:
15289 .
Alternative e-mail
:
Created
:
2015-11-17 16:13:44 .
Last Modification
:
2021-10-07 14:58:25 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
2004
2007
2013
Doctorate Thesis

1. Service Concession Arrangements ve Build-Operate-Transfer Model Accounting Issues, Supervisor: Dr. Hasan Kaval, Gazi University, Graduate School of Social Sciences, Business Department, Ankara, Turkey, .

Master Thesis

1. Valuation According to National and International Accounting Standards, Supervisor: Dr. Tuncay Turan Turaboğlu, Mersin University, Graduate School of Social Sciences, Business Department, Mersin, Turkey, .

Title Institute Year
RESEARCH ASSISTANT MERSIN UNIVERSITY 2004-12-01 - 2007-08-06
RESEARCH ASSISTANT GAZI UNIVERSITY 2007-08-06 - 2013-03-28
PHD MERSIN UNIVERSITY 2014-04-02 - Continue
International - Covered by ULAKBIM 0
2019
2. ÇOPUR VARDAR, G.; YIKILMAZ ERKOL, A. . MUHASEBE VE FINANSMAN DERGISI, 2019, 83, 279-298. 0 + 0
2015
1. KAVAL, H.; ÇOPUR VARDAR, G. . MUHASEBE BILIM DUNYASI DERGISI, 2015, 17, 701-735. 0 + 0
International - Covered by Other International Indexes 200
2013
1. Çopur Vardar, G. Accounting for Customer Loyalty Programmes According to International Financial Reporting Standards . GAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI, 2013, 15, 93-124. 200 + 0
http://http://iibfdergisi.gazi.edu.tr/index.php/iibfdergisi/article/viewFile/599/508

Publications_001.pdf

International - Other 100
2019
1. CİĞER, A.; ÇOPUR VARDAR, G. . ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IKTISADI VE IDARI BILIMLER DERGISI, 2019, 14, 239-258. 100 + 0
10.17153/oguiibf.486993

International - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 600
2. Ciğer, A.; Çopur Vardar, G.; Kınay, B. Key audit matters: A research on listed firms in CEE countries and Turkey. BUSINESS AND ECONOMIC HORIZONS, 2019, 15, 393-422. 300 + 0
1. Ciğer, A.; Çopur Vardar, G. The Perception of Glass Ceiling Relating to Women in Accounting Profession: The Case of Antalya. ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IKTISADI VE IDARI BILIMLER DERGISI, 2019, 14, 239-258. 300 + 0
International - publications.sections.8 300
3. CİĞER, A.; ÇOPUR VARDAR, G.; KINAY, B. . BUSINESS AND ECONOMIC HORIZONS, 2019, 15, 393-422. 100 + 0
10.22004/ag.econ.301154

2016
2. ATIŞ, C.; ÇOPUR VARDAR, G. . ULUSLARARASI YONETIM IKTISAT VE ISLETME DERGISI, 2016, , 414-430. 100 + 0
1. ATIŞ, C.; ÇOPUR VARDAR, G. . JOURNAL OF ACCOUNTING FINANCE AND AUDITING STUDIES, 2016, 2, 164-191. 100 + 0
National - Covered by ULAKBIM 800
2022
4. Çopur Vardar, G.; Ciğer, A. VALUE ADDED STATEMENT AS A PERFORMANCE EVALUATION TOOL. MUHASEBE BILIM DUNYASI DERGISI, 2022, 24, 110-130. 200 + 0
2019
3. CİĞER, A.; ÇOPUR VARDAR, G.; KINAY, B. . MALI COZUM, 2019, 29, 109-148. 200 + 0
2018
2. DERYA BASKAN, T.; ÇOPUR VARDAR, G. . MUHASEBE VE VERGI UYGULAMALARI DERGISI, 2018, , 582-607. 200 + 0
dx.doi.org/10.29067

2017
1. ÇOPUR VARDAR, G. . MUHASEBE BILIM DUNYASI DERGISI, 2017, 20, 150-172. 200 + 0
International - Chapter(s) in Book 10625
1. Çopur Vardar, G.; Anadolu, Z. Covid-19 pandemic, ISBN: 978-625-7530-48-4, Gazi Kitabevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 300, 17 Page, Turkish, ANKARA, Turkey, 2021. 6875
2. Çopur Vardar, G.; Anadolu, Z. auditing, ISBN: 978-625-8443-79-0, Gazi Kitabevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 100, 30 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2021. 750
3. ÇOPUR VARDAR, G. aa, ISBN: 978-605819503-5, Strategic Research Academy, Number of print: 9, Total Printing Number: 100, 39 Page, Turkish, ABD, United States of America, 2018. 3000
International - Scientific Book (Excluded Thesis) 10625
1. ÇOPUR VARDAR, G.; ANADOLU, Z. Denetimde Seçme Konular 3, ISBN: 978-625-7045-69-8, GAZİ KİTABEVİ, Number of print: 1, Total Printing Number: , 225 Page, Turkish, ANKARA, Turkey, 2020. 0
2. ÇOPUR VARDAR, G.; ANADOLU, Z. covid 19'UN SEKTÖRLERE ETKİSİ, ISBN: 978-625-7045-69-9, GAZİ KİTABEVİ, Number of print: 1, Total Printing Number: , 1200 Page, Turkish, ANKARA, Turkey, 2021. 0
3. ÇOPUR VARDAR, G.; ANADOLU, Z. Denetimde Seçme Konular 5, ISBN: 978-975-7727-16-7, GAZİ KİTABEVİ, Number of print: 1, Total Printing Number: , 329 Page, Turkish, ANKARA, Turkey, 2020. 0
4. ÇOPUR VARDAR, G. İŞLETME BİLİMİ KAPSAMINDA SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR: İŞ DÜNYASINA VE AKADEMİYE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER, ISBN: 978-605-81950-3-5, STRATEGIC RESEARCHES ACADEMY, Number of print: 1, Total Printing Number: , 300 Page, Turkish, , United States of America, 2018. 0
International - Full text - Oral 1000

5. Çopur Vardar, G.; Ciğer, A., PERFORMANS DEĞERLENDİRME ARACI OLARAK KATMA DEĞER TABLOSU. 18. Uluslararası Muhasebe Konferansı, 2021-11-25, 2021-11-27, İstanbul, Turkey, 2021. 200
https://www.modav.org.tr/index.php?lang=tr

4. Çopur Vardar, G.; Anadolu, Z., “İŞLETMENİN SÜREKLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: DENETÇİ VE AKADEMİSYENLERİN ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. 8. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 2021-11-04, 2021-11-07, Malatya, Turkey, 2021. 200
http://www.icafr.org/

3. Ciğer, A.; Çopur Vardar, G.; Kınay, B., BORSA İSTANBUL’A KAYITLI ŞİRKETLERİN KİLİT DENETİM KONULARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. 5. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Sempozyumu, 2018-10-17, 2018-11-20, İzmir, Turkey, 2018. 200

2. ATIŞ, C.; ÇOPUR VARDAR, G., Tüketici Kredilerinde Peşin Ödenmiş Faiz Ve Vergisel Yükümlülüklerin İadesi. 3. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Sempozyumu, 2016-05-12, 2016-05-14, Zonguldak, Turkey, 2016. 200

1. Çopur Vardar, G., Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ve Sürdürülebilirliğin Muhasebe Mesleğinde Yarattığı Dönüşümler: Muhasebe Mesleğinin Geleceği. 1. Uluslararası İşletme Yönetimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kongresi, 2012-11-23, 2013-11-25, Baku, Azerbaijan, 2012. 200

International - Abstract - Oral 800

8. Ciğer, A.; Çopur Vardar, G.; Kınay, B., Türkiye Ekonomisine Yön Veren BİST 100 Endeksinde Kadın Sorumlu Denetçi Durumu: 2009-2019. Uluslararası Muhasebe Konferansı, 2020-10-22, 2020-10-25, Ankara, Turkey, 2020. 100
https://www.modav.org.tr/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=109&lang=tr

7. Çopur Vardar, G.; Ciğer, A.; Kınay, B., Assessment of Key Audit Matters of Companies Quoted on Borsa Istanbul: Case of Manufacturing Sector. IV. International Conference on Applied Economics and Finance, 2018-11-28, 2018-11-30, İzmir, Turkey, 2018. 100
http://www.icoaef.com/

6. Ciğer, A.; Çopur Vardar, G., Kadın Muhasebe Meslek Mensuplarının Cam Tavan Algısına Yönelik Bir Araştırma: Antalya İli Örneği . 8. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar Kongresi, 2018-09-28, 2018-09-30, İstanbul, Turkey, 2018. 100

5. Çopur Vardar, G., ULUSLARARASI MUHASEBE/FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ KOŞULLU VE KOŞULSUZ İHTİYATLILIK UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: FİNANSAL TABLOLARIN İHTİYATLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE İLİŞKİN BİR LİTERATÜR ARAŞTIRMASI. 15. Uluslararası Muhasebe Konferansı, 2018-09-13, 2018-09-15, Nevşehir, Turkey, 2018. 100

4. ÇOPUR VARDAR, G.; DERYA BASKAN, T., IFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri Standardının Finansal Tablolar Üzerindeki Etkisi. 1. Uluslararası Bankacılık Kongresi, 2018-05-04, 2018-05-05, Ankara, Turkey, 2018. 100

3. Derya Baskan, T.; Çopur Vardar, G., SİGORTA SEKTÖRÜNDE KURUMSAL YÖNETİM UYGULANMASININ FİRMA PERFORMANSINA ETKİSİNİN TESPİTİ. 4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, 2017-12-13, 2017-12-16, Erzurum, Turkey, 2017. 100

2. Çopur Vardar, G.; Derya Baskan, T., BANKACILIK SEKTÖRÜNDE FİNANSAL OLMAYAN VARLIKLARI DEĞERLEMEDE TARİHİ MALİYET VE GERÇEĞE UYGUN DEĞER SEÇİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BORSA İSTANBUL (BİST) ÖRNEĞ. 4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, 2017-12-13, 2017-12-16, Erzurum, Turkey, 2017. 100

1. Ertuğrul, A.; Çopur Vardar, G., Auditors’ Perception of Expanded Audit Reports: Is It Useful or Not?. 14. Uluslararası Muhasebe Konferansı, 2017-10-11, 2017-10-13, Tiran, Albania, 2017. 100

National - Full text - Oral 200

2. Ciğer, A.; Kınay, B.; Çopur Vardar, G., Denetçi Becerilerinin Linkedin Aracılığı İle Analiz Edilmesi ve Türkiye Karşılaştırması. 39. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 2020-04-15, 2020-04-19, Antalya, Turkey, 2020. 100

1. Çopur Vardar, G., Hedef Maliyetleme ve Tedarik Zinciri Yönetiminin İlişkisi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genç Bilim Adamları Sempozyumu, 2009-05-04, 2009-05-06, Ankara, Turkey, 2009. 100

International Journal [Year, Count] 0
1. MANAGERıAL AUDıTıNG JOURNAL , [ 2019 : 1 ] . 0
National Journal [Year, Count] 0
1. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FINANS ARASTIRMALARI DERGISI (IJAFR) , [ 2021 : 1 ] . 0
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Fall EKON271 Principles of Accounting I Faculty of Economics and Admin... Economics ( Evening Education ... 3-0-3
Fall İŞL113 General Accounting I Faculty of Economics and Admin... Public Finance 2-2-3
Fall İŞL353 Inventory and Balance Sheet Faculty of Economics and Admin... Business Administration 3-0-3
Fall İŞL451 Auditing Faculty of Economics and Admin... Business Administration 3-0-3
Fall EKON271 General Accounting I Faculty of Economics and Admin... Economics 3-0-3
Fall İŞL 561 Financial Accounting Institute of Social Sciences Business Administration ( Non ... 2-2-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring SY 102 General Accounting II College of Icel Health Health Management 3-0-3
Spring EKON272 Principles of Accounting II Faculty of Economics and Admin... Economics ( Evening Education ... 3-0-3
Spring EKON272 Accounting II Faculty of Economics and Admin... Economics 3-0-3
Spring EKON372 Cost Accounting Faculty of Economics and Admin... Economics 3-0-3
Spring EKON372 Cost Accounting Faculty of Economics and Admin... Economics ( Evening Education ... 3-0-3
Spring PMBA 568 Managerial Accounting Institute of Social Sciences Executive Master of Business A... 4-0-4
Spring İŞL 562 Financal Reporting and Auditing Institute of Social Sciences Business Administration 2-2-3
Spring İŞL 562 Financial Reporting and Auditing Institute of Social Sciences Business Administration ( Non ... 2-1-3
Fall EKON271 Principles of Accounting I Faculty of Economics and Admin... Economics ( Evening Education ... 3-0-3
Fall EKON271 General Accounting I Faculty of Economics and Admin... Economics 3-0-3
Fall SY 101 General Accounting I College of Icel Health Health Management 3-0-3
Fall İŞL451 Auditing Faculty of Economics and Admin... Business Administration 3-0-3
Fall ISL253 Corporate Accounting Faculty of Economics and Admin... Business Administration 3-0-3
Fall SY 301 Cost Accounting In Health Institutions College of Icel Health Health Management 4-0-4
Fall SAY 507 Institute of Health Sciences Healthcare Management 3-0-3
Fall İŞL 561 Financial Accounting Institute of Social Sciences Business Administration ( Non ... 2-2-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring EKON272 Accounting II Faculty of Economics and Admin... Economics 3-0-3
Spring EKON372 Cost Accounting Faculty of Economics and Admin... Economics 3-0-3
Spring EKON372 Cost Accounting Faculty of Economics and Admin... Economics ( Evening Education ... 3-0-3
Spring İŞL 562 Financal Reporting and Auditing Institute of Social Sciences Business Administration 2-2-3
Spring İŞL 562 Financial Reporting and Auditing Institute of Social Sciences Business Administration ( Non ... 2-1-3
Fall İŞL451 Auditing Faculty of Economics and Admin... Business Administration 3-0-3
Fall İŞL403 Financial Statement Analysis Faculty of Economics and Admin... Public Finance 2-2-3
Fall EKON271 General Accounting I Faculty of Economics and Admin... Economics 3-0-3
Fall İŞL353 Inventory and Balance Sheet Faculty of Economics and Admin... Business Administration 3-0-3
Summer İŞL351 Cost Accounting Faculty of Economics and Admin... Business Administration 2-2-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring EKON272 Accounting II Faculty of Economics and Admin... Economics 3-0-3
Fall İŞL451 Auditing Faculty of Economics and Admin... Business Administration 3-0-3
Fall İŞL403 Financial Statement Analysis Faculty of Economics and Admin... Public Finance 2-2-3
Fall EKON271 General Accounting I Faculty of Economics and Admin... Economics 3-0-3
Summer İŞL351 Cost Accounting Faculty of Economics and Admin... Business Administration 2-2-3